islam dünyasının zayıflaması ve osmanlılar | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» islam dünyasının zayıflaması ve osmanlılar

 • İslam Dünyasının Zayıflaması ve Osmanlılar
  Yazar Tarih Ağustos 4th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  e. İslam Dünyasının Zayıflaması ve Osmanlılar[1]

  1500’lerle birlikte batının yükselmesi ve 19. yüzyılın ortalarında dünya üstünlüğünü eline geçirmesi İslam dünyasında ve genel olarak Asya’da bir “düşüş” dönemidir. Hemen hemen dünyanın dört köşesi, batının siyasal, ekonomik ya da kültürel üstünlüğü altına girdiğine göre, İslam dünyası ve onun en güçlü ve belki de tek bağımsız devleti olan Osmanlılar da bu düşüşten nasiplerini alacaklardır.


  [1]  Bu bölüm yazılırken yararlanılan kaynaklar: Noel Barber, Lords of the Golden Horn, Londra, Pan boks, 1973; Morroe Berger, The Arab World Today, Gardan City, New York, Doubleday and Co. Inc., 1962; James A. Bill ve Carl  Leiden, Politics in the Middle East, Boston, Litte, Brown and Co., 1979, H. A. L. Fisher, A History of Europe from the Beginning of the 18th Century to 1937; Londra, Eyre and Spottinswoade, 1952; John A. Garraty, and Peter Gay, “A History of the World”, c. III, The Modern World, New York, Harper, and Row, Publishers, 1972; Lord Kinross, The Otoman Centuries, The Rise and the Fall of the Turkish Empire, İstanbul Sander Kitapevi, 1977; William McNeill, The Rise of the West: A History of Human Community, Chicago, Chicago Univ. Pres, 1963; Arnold Toynbee, A Study of History, Londra Oxford Univ. Pres, 1935; İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 3. cilt, 2. kısım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1977; William Woodruff, The Straggle for World Power, 1500–1980, Londra, The Macmillan Pres, 1981.

  Not: Bu ilgili makale Oral Sander’in “Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918’e” adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.
  Kitabı, İmge Kitabevi Yayınları’ndan temin edebilirsiniz.


  Siyasi Tarih’in Tüm Konuları İçin Yukarıdaki Siyasi Tarih  Sayfasına Bakmanızı Öneriyoruz.

  İslam dünyası 13., 14.  ve 15. yüzyıllarda en parlak dönemini Osmanlı Devleti ile yaşamıştır. Adı geçen yüzyıllarda İslam dünyası ekonomik durum açısından çok iyi haldeydi. Gerek ticaret merkezleri gerekse ticaret yolları islam dünyasının hakimiyeti altında bulunuyordu. Sadece ekonomik olarak değil bilim ve felsefe olarak çok iyi bir seviyedeydi. Birçok Arap alimleri yetişmiş bir kısmının kitapları Avrupa’da üniveristelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Haldun, İbn-i Ruşt gibi İslam aleminin ünlü kişileri bu dönemlerde yetişmiş ve birçok eser vermiştir. Lakin Avrupa’nın İslam dünyasından aldığı ticari eşyaları pahalı alması ve Rönesans ile Reform gibi sıçrayışlar yaparak yükselişe geçmesi daha sonra Coğrafi Keşifler’lerle ekonomilerini güçlendirmesiyle İslam dünyasını gerisinde bırakmıştır.
                   İslam dünyasında ise, bilime karşı yavaş yavaş başlayan yargılar, teknolojik gelişmeleri takip etmemeleri, yeni icatlarla zenginleştirmemeleri de bu zayıflama ve Avrupaya göre gerilemenin nedenleri arasında gösterilebilir. Aynı zamanda İslam alemini Osmanlı Devletinin temsilinden sonra, Avrupa yolunda cihad ülküsüne girmesi, en parlak dönemini yaşaması ve yukarıda geçen teknolojik gelişmeleri takip edip geliştirmemesi yüzünden Osmanlı Devleti de gün geçtikçe Avrupa’da yeterince fetih yapamamış hatta artık geri çekilme ve savunma durumuna geçmiştir. İslam aleminin zayıflama ile ilgili nedenleri daha ayrıntılı görmek için >> Siyasi Tarih << sayfamızı ziyaret edip içindekiler kısmından “İslam Dünyasının Gerileme Nedenleri” başlığını incelemenizi öneriyoruz.

  Bu ilgili kısım tarih.gen.tr yazarları tarafından yazılmıştır.


sitemap