italyan ulusal birliğinin temeli | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» italyan ulusal birliğinin temeli

 • Alman ve İtalyan Ulusal Birliklerinin Temeli
  Yazar Tarih Aralık 22nd, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  B. ALMAN VE İTALYAN ULUSAL BİRLİKLERİ

  1. Temeli

  19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Batı ve Orta Avrupa’da ulusal birliğini kuramamış ve merkezi bir hükümet biçimine sahip olamayan iki ülke kalmıştı: Almanya ve İtalya. Her iki ülke de, daha önce görüldüğü gibi, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ile Fransa’nın etki ve denetimi altındaydı. Alman ve İtalyan ulusal birliklerinin kuruluşu, iki devlet (Prusya ve Piyomente) ve iki devlet adamının (Otto von Bismarck ve Konto Camillo Cavour) eseri gibi görünürse de, birliklerin kuruluşunu yalnız askeri ve diplomatik olaylar olarak görmek, bu başarıların tarihi önemini gölgeler. Bu olaylar, aynı zamanda, Batı ve Orta Avrupa’da daha önce incelenen ekonomik ve toplumsal yaşamın değişen yapısının sonucudur.
  19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar Orta Avrupa’da toprak ve doğal kaynaklar, küçük toprak sahipliği biçimde doğrudan doğruya halka ait olmadığı gibi, toprağı halka işletip kirayı toplumsal amaçlarla kullanılan bir monarka da ait değildi. Bölgenin siyasal bölünmüşlüğünün bundan payı büyüktü. Toprağın en verimli ve büyük bölümü, ufak bir feodalitenin elindeydi. Bu durumun bir sonucu olarak, 19. yüzyılda endüstri devrimiyle birlikte, mali güç belirli odaklarda toplanmaya başlamıştı. Bu mali gücü elinde bulunduranlar ise, teknolojik buluşları, küçük üreticinin yararı için değil, kendi çıkarları için kullanmaktaydı. Böylece biriken zenginlik, Orta Avrupa’da da merkezileşmiş endüstriyi doğurdu. Merkezileşmiş endüstriyse, merkezileşmiş mali gücün zenginliğini daha da arttırdı. (daha&helliip;)


sitemap