lys tarih soruları | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» lys tarih soruları

 • 2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları
  Yazar Tarih Haziran 19th, 2012 | 10 Yorum var10 yorum Yorum var

  2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları

  2012 Lisans Yerleştirme Sınavı 4, 16 Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Tarih testinde toplam 44 soru yer almıştır. Bu testlerde sorulan sorular üniversiteye giriş adına hayli zor denilecek türdeydi. Sorular direk bilgiyi ölçen ve uç kısımlardan sorulan soru tarzı ağırlıktaydı. Şimdi bu sorulara sırasıyla ele alıp cevaplarını çözümlü bir şekilde anlatmaya başlayalım.

  1) Olay ve Olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olguya örnek gösterilebilir?

  A) İstanbul’un fethedilmesi
  B) Türkiye’nin çağdaşlaşması
  C) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması
  D) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
  E) Pearl Harbour Baskı’nın yapılması

  Cevap 1) Olay bir anda gerçekleşen durum iken olgu, zamana yayılan bir anda gerçekleşmeyen, gerçekleşmesi için belli bir süre gerekli olan bazen onlarca yıl bazen de yıllarca hatta yüzyıllarca zamana ihtiyaç duyan olayın gelişim sürecidir. Olay ve olgu kavramlarını bu şekilde düşündüğümüzde B seçeneğindeki “Türkiye’nin çağdaşlaşması” bir anda gerçekleşen durum değil bunun için uzun bir zaman gerektirdiğinden olgu kavramına örnek gösterilebilir. Diğer seçeneklerimiz görüldüğü gibi direk olay durumlarına örnektir. Cevabımız B seçeneğidir.


  Soru 2) Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerine cezalandırmak amacıyla gönderildiğini düşündükleri ve “Tanrı’nın Kamcısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mete
  B) Balamir
  C) Teoman
  D) Attila
  E) Bumin Kağan

  Cevap 2) Bu soruyu çözmede verilen soru kökünde iki önemli ipucu söz konusudur. Birinci ipucumuz “Tanrı’nın Kamcısı” ikincisi ise “Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı” kısımlarıdır. İkinci ipucumuza dayanarak Metehan, Teoman ve Bumin Kağan şıklarını eleyebiliriz. Çünkü Teoman Asya Hun İmparatorluğu’nun bilinen ilk hükümdarıdır ve onun oğlu da Metehan’dır. Bumin Kağan ise Göktürk Hakanlığı’nın kurucusudur. Bu bilgiler ışığında geriye B seçeneği olan Balamir ile Attila kalmaktadır. Balamir de Avrupa Hun hükümdarıdır. Ancak bu iki şık arasında Tanrı’nın Kırbacı lakaplı kişi Attila’dır. Buradan cevabı bulamayanlar Avrupa Hun İmparatorluğu’nun en parlak dönemi Attila döneminde olduğunu bilmek zorundadır. Cevabımız D seçeneği olacaktır.

  3) Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki ilk edebi eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Göktürk
  B) Sogd
  C) Uygur
  D) Kiril
  E) Arap (daha&helliip;)


sitemap