neolitik çağ | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» neolitik çağ

  • Neolitik Nedir?
    Yazar Tarih Eylül 25th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

    Neolitik Nedir?

     Tarih öncesi çağlardan “Yeni Taş Devri”ne verilen isme Neolitik denir. Neolitik Çağ’ın diğer bir ismi de “Cilalı Taş Devri”dir. Neolitik dönemde insanlar ilk kez mağaralardan çıkıp su kıyılarına, ovalara yerleşmiş ve ilk kez köyler oluşmuştur. İlk kez Tarımsal üretimin olduğu bir dönemdir. Neolitik çağda insanlar kendilerine ev yapmışlardır. Bu evler de ağaç dallarından ve kamışlardan kulübeler yapmışlardır.

    Türkiye’de bu döneme ait yerleşim yerleri ise; Konya’daki Çatalhöyük, Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü ve Gaziantep yakınlarında bulunan Sakçagözü’dür.


sitemap