Osmanlı Devletinin kuruluş üstünlükleri | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Osmanlı Devletinin kuruluş üstünlükleri

 • Osmanlı Devletinin Kuruluş Üstünlükleri
  Yazar Tarih Temmuz 22nd, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  (i) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Üstünlükleri: Osmanlı Türkleri, Batı Türkistan’ın Cengiz Han tarafından işgalinden sonra güneybatı yönünde göç eden bir kabiledir.[1] Orta Asya’dan çöller, dağlar geçip, yabancı diyarlardan yol bulup, yerleşebilecekleri topraklar aradılar sonunda, Selçuklu Türkleri arasında ve Anadolu platosunda yerleşim alanı buldular. O ana gelindiğinde Anadolu dil açısından Türk, din açısından Müslüman olmuştu bile. Ayrıca, burada damarlarında Hitit, İyon Frig, Truva, Lidya Glat ve Bergamalı kanı dolaşan Anadolu insanı da vardı. Ama, bunlar ata bağlarını çoktan unutmuşlardı. Zamanla, Osmanlılar bölgede önem kazandılar ve Selçukluların yıkılmasından sonra kurulan Anadolu beylikleri arasında başat öğe oldular; “Rum” ülkesinde büyümeye başladılar. Ama, irili ufaklı bir sürü belik arasında neden Osmanlılar?

  Bunu, Osmanlıların kuruluş üstünlükleriyle açıklamak yanlış olmayacaktır. Selçuklular Batı Anadolu’ya “Roma Ülkesi” diyorlardı. “Rum ve “Rumeli” (Roma ili) sözcükleri buradan gelmektedir. Daha sonra Batı Anadolu’da kalan ve Grekçe konuşanlara “Rum” denmeye başlanmıştır. Osmanlı devletinin kuruluş üstünlükleri coğrafi, siyasal ve toplumsal olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Osmanlı Devleti antik Bitinya bölgesinin Söğüt kasabasında kurulduğu için Bizans İmparatorluğu, yani Hıristiyan dünyası ile sınırdaştı.

  Böylece, “kâfir”e karşı Müslüman davasını yürüten bir “Gazi Cemaati” olarak, İslam dünyasında prestiji çok büyük oldu. Bu dünyanın dört köşesinden gönüllü savaşçılar çekti. Ayrıca Osmanlılar, kuruluş yıllarının dinamizmi içinde göçebe değerlerini sürdürmekteydiler ve savaşkan yetenekleriyle Hıristiyanlığa karşı önemli bir davanın en başta gelen savunucusu oldular. Üstelik coğrafi bir avantaj olarak, siyasal istikrarsızlıkla çalkalanan Trakya’nın hemen yanı başında kurulmuşlardı.
  (daha&helliip;)


sitemap