osmanlı gerilemesinin sebepleri | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» osmanlı gerilemesinin sebepleri

 • Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin Nedenleri
  Yazar Tarih Nisan 24th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin Nedenleri

   Osmanlı Devleti’nde gerileme dönemi, 18. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar devam eden sürece verilen isimdir. Bu süreç ise, 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’ndan başlayıp 1792 yılındaki Yaş Antlaşmasına kadarki dönemi kapsar.
  Gerileme döneminin 1699 yılındaki Karlofça Antlaşması’yla başlamasının temel nedeni ise, bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda büyük çapta toprak kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçten sonra Osmanlı, kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemiştir.
  Osmanlı Devleti’nin gerileme nedenlerini birkaç farklı başlık altında sıralayabilirsiz. Bu başlıklar ise;

   1- Merkezi Yönetimin Bozulması:

   a- Şehzadelerin Sancakların Gönderilmemesi: Osmanlı Devleti, merkezi otoriteyi güçlendirmek için tarih içerisinde veraset sistemi dediğimiz tahta geçme sistemini yer yer değiştirmiştir. Eskiden padişah oğulları olan şehzadeler ülkenin belli yerlerindeki sancaklara gönderilip orada devlet işlerini öğrenmek ve ileride padişah olması için gerekli tecrübeleri edinirdi. Ancak şehzadelerin artık sancaklara gönderilmemesinden dolayı, devlet işlerinde ve devletin başına tecrübesiz padişahların gelmesine neden olmuştur.

   b- Saray Kadınlarının ve Saray Yöneticilerin Yönetime Karışması: Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden dolayı devletin başına tecrübesiz kişiler gelmesiyle birlikte saray kadınları denilen, padişah anneleri ve padişah eşleri devlet yönetiminde etkili olup devlet işlerine karışmışlardır. Bu etkinliğini devam ettirmek için devlet içerisindeki yöneticilerle birlikte hareket etmişlerdir. (daha&helliip;)


sitemap