osmanlının içten dağılma süreci | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» osmanlının içten dağılma süreci

  • Osmanlının İçten Dağılma Sürecinin Başlaması
    Yazar Tarih Kasım 30th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

    4. Küçük Kaynarca ve İçten Dağılma Sürecinin Başlaması

    III. Mustafa (1757 – 1773) tahta geçtiği zaman, ülkenin yönetimini Köprülülerl’le karşılaştırılabilecek yetenekte bir sadrazam elinde tutuyordu: Ragıp Paşa. Kendisi, geleneksel yapılarla Batılaşma arasında bir uyum kurmaya çalışmaktaydı. Ragıp Paşa, dış politikasında da aynı uyum ve dengeyi aramıştır. Yüz yıldan beri Osmanlı Devleti aleyhine topraklarını genişletmekte olan Avusturya ve Rusya’ya karşı dayanabileceği bir devlet olarak, şimdi giderek güçlenmekte olan Prusya ile bir antlaşma imzalamış ve bunu bir savunma ittifakına dönüştürebilmenin yollarını aramıştır. Rusya ve Avusturya’ya karşı karşıt-ağırlık olmak üzere Prusya’nın seçilmesinin nedeni, bu devletin hiçbir Osmanlı toprağı ya da çıkarı ile ilgisinin olmamasıdır. Bu çabalar, Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının ve Avrupa diplomasisi içine girerek müttefik aramasının başlangıcı sayılabilir. 19. yüzyıl boyunca izlenecek, “Avrupa’nın büyük devletlerini birbirine karşı kullanarak bağımsızlığını sürdürme politikasının” da başlangıcını oluşturur.
    Ancak, III. Mustafa bir barış adamı değildi. Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin daha savaşkan ve militan bir tutum alması gerektiğini düşünüyordu. Tam bu sırada Rusya’da da aynen kendisi gibi savaşkan bir yönetici iktidara gelmiştir. Çariçe Büyük Katerina. Katerina, tıpkı ataları gibi, Bizans’ın “mirasçısı” olarak, çift başlı ve Bizans kökenli çarlık bayrağını Boğaz’ın kıyılarına dikmeyi, dış politikasının en önemli amacı haline getirmişti. Tıpkı Prut Savaşı öncesinde olduğu gibi, başka bir Avrupa devleti yüzünden Osmanlılar yeniden Rusya ile savaşa girişeceklerdir. (daha&helliip;)


sitemap