revan seferi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» revan seferi

 • Savaşlar – 1623-1639 Osmanlı-Safevi Savaşı
  Yazar Tarih Mart 29th, 2010 | Yorum Yok Yorum var
  1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı
  Tarih 1623 – 1629
  Bölge İran
  Sonuç Kasr-ı Şirin Antlaşması
  Taraflar
  Flag of Shah Tahmasp I.svg Safeviler Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg Osmanlı İmparatorluğu
  Kumandanlar
  Şah I. Abbas
  Şah Safi
  IV. Murat
  Tayyar Paşa

   

   

   

   

   

   

   

  Konu başlıkları
  1 Revan Seferi
  2 Bağdat Seferi
  3 Kasr-ı Şirin Antlaşması

  Konu başlıkları

  1- Revan Seferi

  2- Bağdat Seferi

  3- Kasr-ı Şirin Antlaşması

  1622-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında, Irak meselesi için bu savaşlar çıkmıştır. Sultan IV. Murat, Lehistan seferinden sonra, bu sorunu halletmek üzere sefer düzenlemiştir. Önce Revan, sonra da Bağdat seferleri yapılmıştır. Ancak, Revan seferinden sonra tekrar bu vilayet kaybedilmiştir. Bu nedenle Bağdat seferi de yapılır ve Kasr-ı Şirin Antlaşması ile, sorun halledilmiştir.

  Revan Seferi

  Osmanlı Devleti, Lehistan ile olan sorunu hallettikten sonra, artık doğuda ki Safevilerle olan bu probleme çözüm getirebilirdi. Osmanlı Ordusu, hazır olduktan sonra başında sultan IV.Murat ile Revan’a doğru yürüyüşe geçtiler. Yaklaşık 3 aylık uzun yürüyüşte, disiplin tamdı. Revan kalesi önlerine varıldı. 8 günlük kuşatma ile Revan ve civarı ele geçirildi. Bu kale kısa sürede ve az kayıpla ele geçirildiği için Sultan IV.Murat’ın halk arasında üstünlüğü arttı.

  Ancak, Osmanlı Ordusu, İstanbul’a dönerken Revan tekrar kaybedildi. Bunun üzerine, ikinci bir sefer gerekli oldu.

  Bağdat Seferi

  Revan kalesinin tekrar kaybedilmesi ve Safevi Devleti’nin yeniden sorunlar çıkarması üzerine tekrar sefer yapıldı. Uzun ve disiplinli yürüyüşten sonra, nihayet Bağdat kalesine varıldı. Ancak, bu kale çok stratejik ve iyi savunuyordu. Nihayet, gedikler açıldı ve kaleye girildi. Ancak, o sırada Sadrazam Tayyar Paşa şehit düştü. Bunun üzerine Sultan IV.Murat:”Ah Tayyar! Bağdat gibi bin kaleye bedeldin” demiştir. Bağdat’ın alınmasıyla barış sağlandı ve Kasr-ı Şirin Antlaşması yapıldı.

  Kanuni’den sonra 4. Murad’a da “Bağdat Fatihi” denilmiştir.

  (daha&helliip;)


sitemap