selçuklular ve türkmenler | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» selçuklular ve türkmenler

 • Selçuklu Devleti ve Türkmenler
  Yazar Tarih Temmuz 17th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Selçuklu Devleti ve Türkmenler

  Türkmenlerin, Türk ve İslâm dünyasında önemli bir mevkîi işgal etmeleri Selçuklu Devleti’nin kurulması ile olmuştur.

  Ananeye göre, Selçuklu Devleti’nin kurucularının atası olan Selçuk Subaşı Oğuzların Kınık boyundandı. Bununla birlikte O, Oğuz Yabgusu’nun yanından ayrılarak İslâm beldelerine yakın olan Cend şehrine geldiğinde maiyetinde her halde sadece Kınık boyuna mensup olanlar bulunmuyordu. Çünkü Selçuk, “Subaşı” unvanından da anlaşıldığı gibi Oğuz Yabgusu’nun yanında “Subaşılık” görevinde bulunuyordu ve bu yönü ile o bir aşiret reisi değildi. Bundan dolayı, kendisine muhabbet duyanların yanı sıra Oğuz Yabgusu’nun idaresinden memnun olmayan diğer Oğuz boylarına mensup kişilerce de desteklenmiş olabileceği hatıra gelmektedir.

  Selçuk Subaşı’nın Oğuz Yabgusu’nun bulunduğu bölgeden ayrılarak Cend şehrine gelmesinden sonra gayrimüslim akrabalarıyla mücadelesi, taraftarlarının sayısını oldukça arttırdı. O’nun ömrünün sonlarına doğru, oğullarından Arslan ve Musa’nın “Yabgu” unvanı taşımaları, Selçukluların Oğuzları temsil edecek kadar büyüdüklerini veya en azından kendilerine öyle gördüklerini göstermektedir.

  Selçuklu Türkmenlerinin Maveraünnehir’e inmeleri, Müslüman olmalarından daha çok Samanoğulları-Karahanlı rekabeti ile ilgilidir. Çünkü, Oğuzlar kuzeyde ve batıda Hazar, Kıpçak ve Kimekler tarafından güneyde ve doğuda ise Karahanlılar, Gazneliler ve Samanoğulları tarafından kuşatılmış durumda idiler. Hazarların çöküşü bir Oğuz topluluğunun Karadeniz’in kuzeyine doğru geri dönülmez bir yolculuğa çıkmıştı. (daha&helliip;)


sitemap