tarih öncesi taş devri | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» tarih öncesi taş devri

 • Tarih Öncesi Çağlar – Taş Devri
  Yazar Tarih Şubat 18th, 2010 | 4 Yorum var4 yorum Yorum var

  Taş Devri

  1 Paleolitik Çağ
  2 Orta Taş Çağı
  3 Yeni Taş Çağı

  Taş devri kendi içinde olmak üzere pleolitik, orta taş ve yeni taş olmak üzere üçe ayrılır.

  Paleolitik Çağ

  Paleolitik Çağ, tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu (insanlık tarihinin %99’u) ve Buzul Çağlarının kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, M.Ö. yaklaşık 10.000 yıl öncesinde Neolitik Çağ’ın başlamasına kadar süren arkeolojik çağdır. Bu çağda çaytaşı, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddelerden besinleri pişirmeye ve ısınmaya başlanmıştır. Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler yine bu çağın belirgin özelliklerindendir.

  Paleolitik Alt, Orta ve Üst olmak üzere üç alt döneme ayrılmaktadır…

  Dönem: Eski Taş Çağı M.Ö. 600000 – 10000
  Bu devrin en önemli özelliği yılın sonunda ateşin bulunmasıdır.Bu devirde insanlar hayvan postlarıyla korunuyor,avcılık ve toplayıcılık ile uğraşıyorlardı.
  Diğer adları: Paleolitik Çağ, Epipaleolitik Çağ, Eski Taş Çağı, Yontma Taş Çağı, Kabataş Devri.

  Üç dönem sistemi
  Holosen Çağ Tarihte Dönem
  Demir Çağı
  Geç Tunç Çağı
  Orta Tunç Çağı
  Erken Tunç Çağı
  Tunç Çağı
  Bakır Çağı
  Cilalı Taş Devri
  Orta Taş Çağı/Epipaleolitik
  Buzul Çağı     Üst Paleolitik
  Orta Paleolitik
  Alt Paleolitik
  Eski Taş Çağı
  Taş Devri
  (daha&helliip;)


sitemap