tarihin konusu nedir | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» tarihin konusu nedir

  • Tarihin Konusu
    Yazar Tarih Aralık 14th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

    Tarihin Konusu

    İnsanların her türlü faaliyeti tarihin konusunu oluşturur. Daha geniş anlamda tarih, geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vb. faaliyetlerini konu edinir.

                İnsan unsuru ile birlikte coğrafi olayların çıkardığı bazı sonuçlar da tarihin ilgi alanına girer. Büyük depremler, tufanlar, kuraklıklar, salgın hastalıklar gibi felaketler tarihin akışını etkilemektedir. Örneğin; deprem, coğrafyanın konusu iken depremin meydana getirdiği bölgedeki binlerce insanın hayatını kaybetmesi, bulundukları yerleri terk etmesi, tarihin konusunu teşkil eder. Şimdi tarihin konusunun ne kadar geniş olduğunu örneklerle açıklamaya çalışalım. Aklınıza gelebilecek her konunun tarihi olabilir. Örneğin, ekonomi tarihi, iller tarihi, ilçeler tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi, spor tarihi, bilim tarihi, felsefe tarihi, devrimler tarihi, dünya tarihi, köy tarihi, insan tarihi gibi. Görüldüğü gibi insanın her faaliyeti bir tarih konusudur. Geçmişte yaşanmış her durum da aynı zamanda tarihin konusu içine girer. Yazı tarihini ele alırsak, ilk yazıyı Sümerler kullanmıştır. Nasıl kullandığını, yazıyı nasıl icat ettiklerini tarih araştırır. Yazıları incelemek ise tarihin yardımcı bilim dallarından Paleografi araştırır. Çünkü Paleografi yazı bilimidir. Böylelikle yazı ile ilgili bilgileri tarih bilimine sunar. Yazı Sümerlerde tapınak denilen Zigguratlarda toplanan mahsullerin hesaplanması, bilinmesi için simgeler kullanılmıştır. Bu simgeleri kullanan din adamları daha sonra bunu bir sistematiğe oturtmuş böylelikle yazı kullanımı başlamıştır. Görüldüğü gibi bu bilgileri bile tarihin araştırması ile öğrenebiliyoruz. O zaman yazı tarihi konusu başlığı da tarihin konusu içine girer. Tarih kavramı o kadar geniş ki her türlü insan faaliyetlerini konu alır. Sadece savaşlar değil aynı zamanda kendi aralarındaki ilişkiler bile tarihin konusudur.


sitemap