TÜRK ADININ ANLAMI | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» TÜRK ADININ ANLAMI

 • Türk Adının Anlamı
  Yazar Tarih Aralık 13th, 2011 | 2 Yorum var2 yorum Yorum var

  Türk Adının Anlamı

  Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır.

  • Türk adı Uygur metinlerinde “Güç, Kuvvet” anlamında kullanılmıştır
  • Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde Türk adı “Olgunluk Çağı” anlamında kullanılmıştır.
  • Çin kaynaklarında Türk adı “Miğfer” anlamında kullanılmıştır.
  • Ziya Gökalp ise, Türk adının “Türeli (Töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir.
  • Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, İranlılar ve Araplar ise VIII. (8) yüzyıldan itibaren Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklarına Türk adı vermişlerdir.
  • Türkiye adı VI. (6) yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise Türkiye ve Türkistan adı Türk hakimiyeti sahasının genişlemesine paralel olarak IX (9) ve X. (10)  yüzyıllarda Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar uzanan bölge için, XI. (11) yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur.
  • Türk adını ilk kez devlet içinde kullanan Göktürkler olmuştur.

sitemap