türklerde kut anlayışı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» türklerde kut anlayışı

  • Kut Anlayışı
    Yazar Tarih Ağustos 27th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

    Kut Anlayışı

    Türklerde Kut anlayışı; devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verilmesi anlayışına kut denilmektedir. Böylelikle devletin başına geçen kişi aynı zamanda kut olur. Bu sayede kendisine gücün tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Siyasi iktidar anlamına da gelen kut anlayışında, tüm cihanın hükümdarı olarak da görülür ve inanılırdı.

    Tanrı, “kut” bağışı ile Türk Kağanını “hükmetme ve hükümdarlık güç ve yetkisi”, yani “siyasî iktidar” sahibi kılıyordu. Türk Kağanı da Tanrıdan aldığı siyasî iktidarla, Orta Asya’da “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletleri kendisine tâbi kılıyor ve hepsini düzene sokuyordu”. Bugünkü ifadelerle söylemek gerekirse, “kut” sahibi olan Türk Kağanı Orta Asya’da Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir bayrak altında, yani bir devlet çatısı altında topluyordu.


sitemap