uygurlardan bahseden çin kaynakları | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» uygurlardan bahseden çin kaynakları

 • Uygurlardan Bahseden Çin Kaynakları
  Yazar Tarih Şubat 16th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Uygurlardan Bahseden Çin Kaynakları

  Chiu T’ang-shu (CTS): Yani eski T’ang kitabı tarihçi Liu Hsü tarafından 945 senesinde yazılmıştır. Bütün T’ang sülalesi (618-916) olaylarını içine alan meşhur bir yıllıktır. 200 ciltlik bu eserde 821 senesinden önceki olaylar umumiyetle bir arşiv vesikası gibi mühim noktalar ile kısa olarak anlatılmış, fakat 821 senesinden sonraki olaylar üzerinde mübalağalı bir şekilde durulmuş ve tarih de karışmıştır.
  Hsin T’ang-shu (HTS): Yeni T’ang kitabı, 1060 senesinde bilgin O-yang Hsiu ve Sung Ch’i’nin idaresindeki bir heyet tarafından hazırlanmıştır. 225 ciltdir. CTS de bulunmayan olaylar burada görülmektedir. Olayların bazıları CTS’den daha kısa, bazıları daha geniş olarak anlatılmaktadır.
  Tzu-chi T’ung-chien (TCTC): Çin tarihinin en önemli kronolojik kaynağıdır. İmparatorun emri ile 1085 senesinde 294 cilt olarak meşhur bilgin ve başbakan Ssu-ma Kuang tarafından yazılmıştır. M.Ö. 403-M.S. 959 arasındaki olaylar anlatılmıştır. Yazar 19 yıllık çalışmasında 320’yi aşan tarih kitabından yararlanmış, güzel bir dil ile olayları kısa olarak anlatmıştır. Bu eserde bugün kaybolmuş olan birçok vesika bir araya toplanmış ve olaylar kronoloji esasına göre sıralanmıştır.
  Tse-fu Yüan-kuei (TFYK): 1005-1013 seneleri arasında yazılmış bir tarihi ansiklopedidir. 31 asıl ve 1102 ufak bölümden müteşekkildir. Tarihçi Wang Ch’in-jo başkanlığında bir heyet tarafından İmparatorun emriyle yazılmıştır. Hemen hemen 1000 senelik muhtelif sülalelere ait olaylarla ilgili ana vesikalar ile çeşitli kitaplardan mukayeseli olarak alınmış olan bilgiler kitapta sıralandıktan sonra İmparatorun kontroluna arzedilmiştir. (daha&helliip;)

sitemap