viyana kongesinin düzenlemeleri | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» viyana kongesinin düzenlemeleri

 • Viyana Kongesinin Düzenlemeleri
  Yazar Tarih Ekim 9th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  3. Viyana Düzenlemeleri

  Fransa’da tekrar iktidara getirilen Bourbon Hanedanlığı ile müttefikler arasında ilk antlaşma, Paris’te 30 Mayıs 1814’te imzalandı. Antlaşmaya göre, Fransa 1792’deki sınırlarına çekildi ve kendisine savaş tazminatı ya da tamirat borcu yüklenmedi.

  Viyana Kongresi öncesinde, Rusya, Osmanlı Devleti ve Balkan konularını kongrede konuşulacak konuların dışında tutmuştu. Osmanlılarla son savaşın ganimeti Baserabya’yı ve özerk bir büyük dükalık olarak Finlandiya’yı ele geçirdi. İngilizler de denizlerin serbestliği ve sömürge konularını kongre gündeminin dışında tutmaya çalıştı. Böylece İspanya’daki bağımsızlık mücadelesi kendi haline bırakıldı. Napolyon’un Kıta Sistemi’nin yıkılması, endüstri devriminin İngiliz üreticilerine buhar gücü ile çalışan makineler sağlaması, denizaşırı sömürgecilikte ciddi bir rakibin kalmaması ve deniz gücü tekeliyle İngiltere, yüz yıl sürecek dünya üstünlüğü dönemine girdi.

  Viyana Kongresi’ne tüm Avrupa devletleri ve hatta Napolyon’un yıktığı Kutsal Roma İmparatorluğu ile birlikte son bulan eski devletlerinin temsilcileri bile, yeniden bağımsız birimler olabilme umuduyla katılmıştır. Ancak kongreye egemen olan ve nihai kararları alan yine de dört büyük devlet –İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya– oldu. Delegelerin tümü “Avrupa özgürlüklerinin koruması”, yani Avrupa devletlerinden birinin tüm sisteme egemen olmaması konusunda aynı görüşteydiler. Napolyon’un Avrupa çapında kurmak istediği sisteme verilen ad olan “Evrensel Monarşi”, toprak düzenlemeleri, bazı devletlerin tedbirlerle önlenecekti. Hollanda ile Belçika birleştirilerek, Fransa’nın Flander düzlüklerine doğru olası genişlemesine karşı koyabilecek güçlü bir devlet kurulmak istendi. (daha&helliip;)


sitemap