Viyana Kongresi Üzerine Genel Değerlendirme | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Viyana Kongresi Üzerine Genel Değerlendirme

 • Viyana Kongresi Üzerine Değerlendirme
  Yazar Tarih Ekim 9th, 2011 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  4. Viyana Kongresi Üzerine Genel Değerlendirme

  Paris antlaşmaları ve Viyana’daki düzenleme ile Viyana Kongresi, 1648 tarihli Westphalia Barışı ile I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Paris Barış Antlaşmaları arasında, en geniş ve köklü değişiklikler getiren uluslar arası diplomatik toplantıdır.

  Bir uluslar arası düzen, uzun ömürlü ve etkili olabilmesi için, antlaşma yükümlülüklerinin yanında, ortak ilkelere bir törel bakış açısına da gerek gösterir. Viyana sistemi o dönemde hala geçer olan akçe olan siyasal tutuculuğa dayanmaktaydı. Viyana Kongresi sonucunda oluşan yeni düzen ve ittifaklar sistemi hakkında Goethe şunları söylemiştir: “İnsanlık için daha büyük ve daha yararlı bir şey icat edilmiş değildir.” Gerçekten, Goethe, “adalet ve düzensizlik yerine adaletsizlik ve düzeni yeğlerim” diyen adamdı. Erasmus, “en kötü barış bile en haklı savaştan daha iyidir” demiyor muydu? İster bu basmakalıplardan etkilensinler ister etkilenmesiler, Napolyon savaşlarının korku ve büyük sıkıntılarından sonra, galip devletlerin önderleri, uluslar arası ilişkilerin, törel değerlerin ötesinde daha iyi örgütlenmesi gerektiğini bütün açıklığıyla anlamışlardı.

  Metternich ve arkadaşlarının kurdukları sistemin iki zayıflığı vardı. Bunlardan birincisi, Yakındoğu, yani bir bakıma Osmanlı Devleti sorunuydu. İkincisi, milliyetçilik akımı, aynı çizilen sınırların doğal ve ulusal sınırlar olmamasıydı. Metternich’in bu konuda en büyük umudu, eğer Rusya’yı Avrupa’da tutuculuğa bağlarsa, bu devletin Yakındoğu’da da tutucu olabileceği idi. Yani sistem bir bakıma, Rusya’nın vereceği güvenceye ve Yakındoğu’daki kurulmuş bulunan statükoya saygı göstermesine dayanıyordu. Bu güvence bir kere geri alındı mı, sistem tümüyle çökebilirdi. Dolaysıyla Rusya, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki toprakları üzerinde genişleme emellerine başlayıp, burada Avusturya ile çatışma olasılığı ortaya çıkınca ve Doğu Avrupa’da Rusya’nın da desteklediği ulusçuluk akımları güçlenmeye başlayınca, Viyana sistemi de çöktü. (daha&helliip;)


sitemap