Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı
Kapat
   

Geri git   Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı > İlkçağ ve Medeniyetleri Tarihi > Ege Uygarlıkları > Antik Yunan Uygarlığı

Antik Yunan Uygarlığı Antik Yunan Uygarlığı

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 27 Eylül 2014, 23:44   #1
Yeni Üye
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 23 Nisan 2013
Konular: 11
Mesajlar: 50
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yeni Türklüğün Avrupa'da Serüveni

Milattan önce 3. binin sonlarında Anadolu’da görülen Etrüskler, Hititler’in ortaya çıkmasıyla Samsun’a çekildiler, sonra batıya göç ederek Ege sahillerine geldiler. Yunanlılar Etrüsklere TYRRHEN der. Herodot’a göre; Anadolu’nun İzmir-Manisa bölgesinde (LİDYA) kral Atyos zamanında şiddetli bir açlık başgösterdi. Kral halkını ikiye ayırdı. TYRRHENos aslı oğluna bir grubu alıp kendine yeni bir vatan aramasını söyledi. TYRRHENos , yanındakilerle birlikte İzmir’e geldi, gemiler yapıp denize açıldı. Adriyatik yolu ile İtalya’nın doğusundaki Umbriya sahillerine ulaştı ve oraya yerleşti. Lidyalılar İtalya’ya varınca liderlerinin adını aldılar : TYRRHEN . İtalya’nın batısındaki deniz bu yüzden TİRHEN denizi olarak bilinir. Eski çağların önemli yazarı PLÜTARK da “Romülüs’ün Hayatı” adlı eserinde ‘Etrüsklerin İtalya’ya gelmeden önce Lidya’da yaşamış oldukları’nı yazar.

Bulgar bilim adamı Vladimir Georgiyev; şu tespitlerde bulunmuştur : “Kralları Enea ile Troyalılar (Truvalılar) ,İtalya’nın batısına yerleşip yeni Troya(Truva)’yı kurdular. Burada ancak Etrüskler söz konusu olabilir. Çünkü Herodot, Strabon, Servius, Seneka, Solinus, Tacikus, Plütark, Festus ve başkaları, onların Batı Anadolu menşeli olduklarını söylemiştir.”(1). Bunlardan, Truva’dan İtalya’ya göç edenlerin , Etrüskler ile aynı ırktan olduğu sonucu çıkar.

Bizanslılar,Türklerin Truvalıların torunu olduklarına inanırlardı. Bizanslı T. Gazes ile İtalyan F. Filelfo arasında teati edilen mektuplarda “15. Asır Türklerinin eski Truvalıların neslinden geldiği, Türklerin İstanbul’u fethetmekle Greklerden Truva’nın intikamını aldıkları” ifade edilmektedir.(2)

Bütün bullardan Troya(Truva)lıların ve Tyrrhenli(Etrüsk)lerin Türk oldukları ortaya çıkmaktadır.

Attila, Milattan sonra 451 yılında Galya’da Romalılarla savaşırken, Troyes adlı şehri yağmalamayacağını söylemişti. Bu Troyes, batı Anadolulu Tyrrhen(Etrüsk)lerin Avrupa’ya göç ettikten sonra orada kurdukları ikinci bir Troya (Truva) ’dan başka ne olabilir?.. Attila o şehri, halkı Türk olduğu için yağmalamamıştı. Latinler Etrüsklere TUSKİ (Tusci) derlerdi. Sonra bu kelime Toska olmuş, Toskana adı da Etrüsklerin yaşadığı yer için kullanılmıştır. Floransa Toskana’nın KÜLTÜR merkezidir. Avrupa’da Karanlık Çağ’ın etkisinden ilk kurtulanlar Toskanalılar olmuştur. Rönesans’ı başlatan onlardır. Dante, Mikelanj, Leonardo Da Vinci ve Napolyon hep Floransalı’dır. Yani hepsinde Etrüsk kanı vardır. Ayrıca şair Virgil, heykeltraş Vulka, İmparator Sezar ve Büyük İskender de birer Etrüsk idi. CIBA ilaç fabrikasının , Etrüsk diyarı Toskana bölgesinde yaptırdığı bir inceleme, buradaki halkın kan tahlili sonuçlarının İtalya halkından daha çok Anadolu halkına yakın olduğunu ortaya koymuştur(3).

Virgil’e göre Romülüs, Troyalıların torunudur. Yani Türktür (4). Titus-Livius ve Plutark’a göre, Roma şehrini Romülüs kurmuştur. Türk kralların adları Latinler tarafından deforme edildiği şekliyle bize ulaşmıştır. Bu kral adlarının sonlarına US takısı bir de Latince ad eklenmiştir. Romülüs, Roma’nın kuruluşunda kendisine yardımcı olanlara Quiris=Kurucular adını verdi ve şehrin mutena bir semtinde onlara bir yer tahsis etti. Bu yere Tuscus Vıctus denildi. Yani Etrüsk bölgesi. Eski tarihçiler de , bugünkü etrüskologlar da Roma’nın Etrisco Ritu yani Etrüsk töresine göre kurulmuş olduğunu itiraf etmek zorunda kalmışlardır. (Kuruluş tarihi Milattan Önce 753, 21 Nisan’dır. Yani eski Türk bahar bayramı Nevruz.)

İtalya’da demir çağı Etrüskler ile Villanova bölgesinde Milattan önce 1200lerde başlamıştır. İtalya’da Etrüsk çağı, Truva savaşından sonra Milattan Önce 13. Asırda başlamış, Romalıların son Etrüsk şehri olan Volsini’yi yıktıkları Milattan önce 265 yılına kadar devam etmiştir. Bu tam 1000 yıl demektir. Tarihçi Attilio Gaudio ; Roma’nın Latinler tarafından İŞGALini şöyle anlatır: “(Milattan Önce)509’da Grekler tarafından desteklenen nasyonalist Latin ayaklanması, Etrüsklere Roma’yı kaybettirdi.” Bu olay Roma Kralı 2. Tarkan’ın bir komplo ile Milattan önce 509’da (aynı yıl) sürgüne gönderilmesiyle olur. İtalyan tarihçiler, Romalıların siyasi ve idari kuruluş şekillerini(5), ordu teşkilatını, altın işleme sanatını Etrüskler’den öğrendiklerini yazarlar. O tarihe kadar Romalılar Etrüskçe yazmış, Etrüskçe okumuşlardı. Etrüsk müziği Romalıların kulağını şenlendirmiş, onlara bugünkü müzik zevkini vermişti. At yarışları Romalılara Etrüsklerden miras kalmıştı. Yazar Aldo Massa’ya göre Etrüsk milletinden hayatiyet fışkırıyordu. Christopher Hampton şöyle der : Tarihçilerin yaptığı tahrifat yüzünden, Roma tarihi yüzyıllar boyunca, yanlış bilinmiş, yanlış tanınmıştır. Fransız Etrüskolog Alain Hus ise şöyle der: “Etrüsklerin epopeleri, efsaneleri, gelenekleri Romalı tarihçiler tarafından Romalılara mal edilmiştir.” (6).

Yunan Medeniyetinin de Türk kökenli olduğu gerçektir. Araştırırsak şu sonuçlar ortaya çıkacaktır: Hellanikos’a göre Pelasglar, İtalya’ya yerleştikten sonra Tyrrhen (Etrüsk) adını almışlardır. Lesboslu Myrsilos’a göre Tyrrhenler vatanlarından ayrıldıktan sonra Pelasg olmuşlardır. Adı geçen Pelasg Devleti , Milattan önce 3000 yılında Yunanistan’da kurulmuştur. (Resmi tarihe göre Asya Hun Devleti Milattan Önce 221’de kurulmuştur ve resmi tarihe göre Asya Hun Devleti; Orta Asyadaki ilk imparatorluk, Türklerin kurduğu ilk devlet özelliğindedir. Ancak , bu tarihten 2779 (ikibin yediyüz yetmiş dokuz) yıl önce Türkler Yunanistan’daydı.) Batılılara göre tarihin babası Yunan tarihçi Herodot ; “Yunanlıların aslında zayıf bir millet olduğunu ancak barbar milletler ve bilhassa Pelasglar ile karıştıktan sonra büyük millet haline geldiği”ni belirtir. Herodot’a göre bir zamanlar Yunanistan’a Pelasgia denirdi (7). Yunanistan Türk toprağı iken Hellen-İyon-Grek-Yunan’ların Yunanistan’da ortaya çıkması ; Yunanistan’da Türk Pelasg Devleti’nin kurulmasından 1000 yıl SONRADIR.

Bizanslı tarihçi Strabon, başka Yunanlı tarihçilerin Lidyalı dedikleri kişilere Pelasg der ve şunları kaydeder: Herkesin fikrine göre Pelasglar, bir zamanlar bütün Yunanistan’a yayılmış, fakat özellikle Tesalya’da yaşayan çok eski bir ırk veya milletti. Limni ve İmros adalarıyla, o civardaki başka adaları işgal edip, oralara ilk defa oturmuş olanlar Pelasglardır. Pelasglar arasından Atys oğlu Tyrrhen adlı biri çıkmış, kendisine bir takım arkadaşlar bulmuş ve onlarla birlikte İtalya’nın yolunu tutmuştur (8).

Değerli arkadaşlar, bence Kahire neyse Roma odur. Batum neyse Atina odur. Kırım neyse Roma odur. Kabil neyse Atina odur. Hepsi bir Türk şehridir.

DİPNOTLAR:
(1): Troer und Etrusker (Der Historische Kern der Eneas Sage), Wiesbaden.
(2):Kafesoğlu İbrahim,(Tarihte Türk Adı), Türklerin Avrupalılarla Müşterek Troya Menşeleri Efsanesi Üzerinde Araştırma, İstanbul 1961)
(3):Hampton Christopher, The Etruscans and The Survival of Etruria, London,1969 – Massimo Pallatito, Etruscologia, Milano, 1968,sf.291, 88 .
(4):Bkz. Yukarıdaki ilk paragraflardaki açıklamalar.
(5):Etrüskler’de devlet Kuzey-Orta-Güney olarak üçe ayrılmış, bunların her biri de 12 boya bölünmüştü. Bu bölünme Türklerin Sağ-Merkez-Sol sistemiyle aynı olduğu gibi, her kolun da 12 boya ayrılması aynıdır. Etrüskler, Türk aleviler gibi 12 sayısını kutsal görürlerdi. Latinlerin kullandığı ‘Vox poluli, Vox dei’ ifadesi Etrüsk kökenlidir ve bugün Türkiye’de ‘Halkın sesi Hakk’ın sesidir’ şekliyle dillerde dolaşır.
(6):Gli Etruschi, popolo segreto (çeviri) 1959, sf.137 .
(7):Powell, J. Enoch, Herodotus, Oxford,1949, cilt 1 sf.75.
(8):“Georaphie de Strabon”, Paris 1867, sf.366 .

Tahir Türkkan'ın Tarih Notlarından faydalanılmıştır. Gösterilen kaynaklar Adile AYDA'nın 'Türklerin İlk Ataları' adlı eserine aittir.

Miskin bu mesaja teşekkür etti
hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 00:18   #2
Co Admin
Miskin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 08 Eylül 2014
Bulunduğu yer: Konya
Konular: 56
Mesajlar: 347
Aldığı Beğeni: 16
Beğendikleri: 30
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

Her şeyi duymuştum Yunanlıların da Türk olduğunu duymamıstım.Yunanlar Türk, Kızılderili ler Türk , Sümer Türk , Lidyalılar Türk, Moğollar Türk, Çinlileri unutmayalım kız aldık akrabalık var. Bakalım daha kimler Türk çok heyecanlıyım.

hanifi_bahadir_82 bu mesaja teşekkür etti
__________________


Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.

Cengiz Han
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 00:32   #3
Yeni Üye
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 23 Nisan 2013
Konular: 11
Mesajlar: 50
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yeni

Yunanlılar Türktür demedim ama Medeniyetinde Türk mührü ezicidir, Medeniyeti Türk kökenlidir.

"İtalya'nın ve Yunanistan'ın Türklüğü" deyiminden şunu anlamak gerekir :

"Türkün adım attığı bastığı yer yurt olur".

Antropolojik anlamda değil elbette .

Ama kültür olarak medeniyet olarak dünyanın bizden faydalanması merkezinde ; dünya medeniyetini etkileme ve dünya tarihine yön verme konusunda tek süper gücüz.

(alıntı-benden)
Tuna havzası Türklerin en eski yerleşim bölgelerindendir. Türkler buradan Avusturya Alpleri, İsviçre Alpleri, İtalya Alpleri'ne ulaşmışlardır. Bir kısmı yollarına devam ederek Fransa'ya girmişler, Pireneler'den geçerek İspanya'ya varmışlardır. Oradan Portekiz'e ulaşmışlardır. Bugün Fransa'da ve İspanya'da yaşayan Basklar, İskit Türklerinin bir koludur. Bir kol da Fransa'dan İngiltere'ye geçmiş ve adanın kuzeyine yerleşmişlerdir. Bugün İskoç diye bilinen bu halkın atası ; İskit Türkleridir. Bunu kendileri de kabul eder. ÖnTürklerden bir kol da Mezopotamya'dan yollarına devam ederek Mısır?a yerleşmişlerdir. Bunu Mısır yazıtlarındaki Türk tamğalarından tespit ediyoruz. Çin alfabesinde ise 41 Türk Tamğası şekil olarak bulunur, anlamları ise değişmiştir. ÖnTürklerin bir kolu Sibirya'ya yayılırken, bir kolu da Berring Boğazı'nı aşarak Alaska'ya ulaşmış, oranın Eskimolarını meydana getirmiş, bir kolu da Kanada ve Amerika'ya inerek Kızılderili denilen halkları oluşturmuştur.

hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 00:43   #4
Yeni Üye
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 23 Nisan 2013
Konular: 11
Mesajlar: 50
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yeni

Az önceki alıntıyı şu linkteki bilgilerden derledim : TAHİR TÜRKKAN'IN TARİH NOTLARI

hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 10:37   #5
Co Admin
Miskin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 08 Eylül 2014
Bulunduğu yer: Konya
Konular: 56
Mesajlar: 347
Aldığı Beğeni: 16
Beğendikleri: 30
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

Bizanslılar,Türklerin Truvalıların torunu olduklarına inanırlardı. Bizanslı T. Gazes ile İtalyan F. Filelfo arasında teati edilen mektuplarda “15. Asır Türklerinin eski Truvalıların neslinden geldiği, Türklerin İstanbul’u fethetmekle Greklerden Truva’nın intikamını aldıkları” ifade edilmektedir.(2)

Bu yazınizdan anladığım kadarıyla Antropolojik anlamda da Türk olduğunu okuyorum. Bir milletin bir kolu göçtügü her millettir atası olmaz. O millet orda asimile olur. Çin içerisinde bir çok kavmin asimile olduğu gibi ama Çin halkı onlar bizim atamizdi demez. Bu yazılarınızdan herkes nerdeyse Avrupa nin en az yarısı Türk tür anlar. Yunan bazı İspanyol bazı İsviçreli ler İtalyan fransız İskoç...

hanifi_bahadir_82 bu mesaja teşekkür etti
__________________


Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.

Cengiz Han
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 16:39   #6
Yeni Üye
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 23 Nisan 2013
Konular: 11
Mesajlar: 50
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

Troya(Truva)lılar Türktür. Yunanlar Türk değildir. Merak etmeyin, Troyalıların Yunanlara karışması Yunanları Türk yapmaz . Yazıyı dikkatli okumanızı tavsiye ederim.

hanifi_bahadir_82 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 18:59   #7
Co Admin
Miskin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 08 Eylül 2014
Bulunduğu yer: Konya
Konular: 56
Mesajlar: 347
Aldığı Beğeni: 16
Beğendikleri: 30
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

YunanlılaraTürk demediniz mi bence kendi yazınızı bi daha okuyun. siz nerdeyse bütün avrupayı Türk yaptınız.

__________________


Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.

Cengiz Han
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 19:07   #8
Co Admin
Miskin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 08 Eylül 2014
Bulunduğu yer: Konya
Konular: 56
Mesajlar: 347
Aldığı Beğeni: 16
Beğendikleri: 30
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

Uyarınız için teşekkür ederim ama kimin Yunan olup olmadığını biliyorum yazınızı okuyorum ama Yunanlıların Türk olduğunun aksine bir şey okuyamadım.

__________________


Arkasındaki düşmanı hisseden; önündeki düşmanla savaşamaz.

Cengiz Han
Miskin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
avrupada, seruveni, serüveni, turklugun, türklüğün

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are KapalıWEZ Format +2. Şuan Saat: 10:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Tarih.gen.tr Tarih Forum sitemizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Tarih.gen.tr sitesindeki konular yada mesajlar hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler için iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Tarih.gen.tr yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve gerekli işlemler neticesinde size dönüş yapılacaktır.