Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı

Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı (https://www.tarih.gen.tr/forum/)
-   Çaka Beyliği (https://www.tarih.gen.tr/forum/caka-beyligi/)
-   -   Çaka Bey'in Şahsiyeti ve Anadolu Tarihindeki Yeri (https://www.tarih.gen.tr/forum/caka-beyligi/9569-caka-beyin-sahsiyeti-ve-anadolu-tarihindeki-yeri.html)

certyle 29 Kasım 2014 00:29

Çaka Bey'in Şahsiyeti ve Anadolu Tarihindeki Yeri
 
Çaka Bey'in Şahsiyeti ve Anadolu Tarihindeki Yeri

Çaka Beyin kardeşi ve başka taallukatına dair kaynaklarda hiç bir şey bildirilmiyor. Onun nerede gömüldüğü de belli değildir; Abydos’ta öldürüldüğüne göre, kabri de oralarda olmalıdır.

Izmirde ve civarında ilk Türk hâkimiyetini kuran bu kahraman Türk başbuğunun büyük başarılan, Haçlılar seferi gibi bütün dünyayı ilgilendiren büyük vak’aların gürültüleri arasında kaybolup gitmiştir. Buna bakmaksızın Çaka Beyin İzmir ve çevresinde Türk hâkimiyetinin tanınmasına ve gelecekteki Türk egemenliğinin zeminini hazırladığına hükmetmeliyiz. Çaka Bey, yaptığı işlerden açıkça görüldüğü veçhile, kabiliyetli bir teşkilâtçı ve mahir bir kumandandı. Kısa bir zamanda “ilk Türk donanması” nı meydana koyması, Türk Denizcilik tarihinde ona büyük bir şeref kazandırmaktadır. Batı Anadoluyu ele geçirdikten sonra, donanmaya dayanarak Trakyayı ve hatta İstanbulu ele geçirmek isteyişi Çakanın siyâsî plânlarının ne kadar geniş olduğunu açıkça gösterir. Bu plânın kendisinden ancak 460 yıl sonra Fatih Mehmet tarafından gerçekleştirildiği düşünülürse, İzmirin ilk Türk Beyinin kafasındaki plânların azameti kolayca anlaşılır. Ege denizindeki Türk hâkimiyeti, Çakadan 200 yıl sonra Omur Bey zanıanmda yemden gerçekleştirilmiş olmakla, İzmir Beyi bu suretle ne yönden alınırsa alınsın Batı Anadoludaki Türk hakimiyeti, askerlik dehası siyasî görüşlerinin genişliği bakımından, hem Osman oğullarından hem de Aydın oğullarından bir kaç yüzyıl önce yaşamasına rağmen hepsinden önde gelir. Ne yazak ki böyle büyük bir Türk kahramanı, tarihte büyüklüğü ve kahramanlığıyle anılan İznik sultanı Kılıç Arslan’ın eliyle öldürülmüştür. Bu vak’a bize; Haçlılar seferi gibi Anadolu Türk iline karşı yaklaşan büyük dış tehlike zamanında, Anadolu Türk Beylikleri arasında birlik olmayışından doğan neticeleri bir daha hatırlatmak itibariyle de mühimdir. Çaka gibi kudretli “bir zatın öldürülmesi, kuvvetlerinin dağıtılması, Haçlı ordularının kolayca Anadoluya girmelerine ve Kılıç Arslanı yenmelerine müncer oldu. Çaka Bey ile damadı Kılıç Aslan’ın münasebeti ve Çaka Beyin hayatının sonu anlatılırken bu cihet daima göz önünde tutulmalıdır.
-
Kaynakça; A. Nimet Kurat, Çaka Bey, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1966

barışbalcı 08 Temmuz 2016 19:06

elinize sağlık sağolun


WEZ Format +2. Şuan Saat: 13:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0