Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı

Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı (https://www.tarih.gen.tr/forum/)
-   Heraldik (https://www.tarih.gen.tr/forum/heraldik/)
-   -   Armalar'ı tanıma bilgisi, Heraldigue (https://www.tarih.gen.tr/forum/heraldik/5674-armalari-tanima-bilgisi-heraldigue.html)

Blue_Dream 09 Mart 2013 14:08

Armalar'ı tanıma bilgisi, Heraldigue
 
Armalar'ı tanıma bilgisi, Heraldigue. Arma, ortaçağlarda çok kullanılan bir hâkimiyet işaretidir. Her derebeyi devletinin hususi bir arması mevcut olup, bu arma demir eşyaya bilhassa silah, para ve bayraklarda bulunurdu. Büyük binalarda da bulunan armalar mahdut olmakla beraber kıymetlidir. Arma Türklerde de vardır. Göktürklerin arması yani sembolü kurt başıdır. Oğuz boylarının orta çağlarda kullandıkları damgaları da arma kabul edilmektedir Bu hususta Namık Orkun'un iki makalesi vardır: Kumanlarda arma Türklük mec.2,1939; Eski Türklerde Kartal armaları, Türklük, meç.sayı 7.


WEZ Format +2. Şuan Saat: 00:04.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0