Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı
Kapat
   

Geri git   Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı > Osmanlı Tarihi > Osmanlı Dağılma Dönemi

Osmanlı Dağılma Dönemi Osmanlı Dağılma Dönemi Siyasi, Sosyal ve Askeri Gelişmeleri.

Like Tree3Teşekkürler;
 • 5 Post By aynştayn
 • 1 Post By birikiüç
 • 1 Post By seydapolat

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 28 Aralık 2011, 01:24   #1
Yeni Üye
aynştayn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27 Aralık 2011
Bulunduğu yer: Eskişehir
Konular: 83
Mesajlar: 195
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
aynştayn isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Post Osmanlı Devletinin Yıkılışında İç Sebepler

Osmanlı Devletinin Yıkılışında İç Sebepler

Türklerin tarih boyunca kurdukları en büyük devletlerden biri olan Osmanlı Devleti, XIII. yüzyılın sonlarında Kuzeybatı Anadolu’da kurulmuştur.Türkiye Selçuklularının bir uç beyliği iken, Marmara kıyılarında Bizans’a doğru gelişme şansı elde etmiş, kısa zamanda kuruluşunu tamamlayıp, kuruluşundan bir buçuk asır sonra İstanbul’u fethederek bir cihan devleti haline gelmiştir.

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Bunun sebepleri uygulanan şuurlu bir politika, disiplinli ve güçlü bir askerî teşkilat, idarî siyasetteki incelik, âdilâne davranış ve taassuptan uzak, hoşgörüye dayanan bir din anlayışıdır. Yani devlet sağlam temeller üzerine oturtulmuştur.Zirve dönemlerinde devrinin tek süper devleti olan Osmanlı Devleti daha sonraları Avrupa’da meydana gelen Rönesans, Reform, Fransız İnkılâbı gibi gelişmelere ayak uyduramamıştır.


Yeniçağ’ın en büyük dünya devleti, Yakınçağ’da hızlı bir gerilemenin içine girmiş ve XX. yüzyılın başlarında da çöküşle karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin gerileme nedenleri iç ve dış nedenler olarak iki ana başlık altında incelenebilir.

1. Mülkî İdarenin Bozulması: Osmanlı Devleti, eski Türk hakimiyet telakkisine göre yönetiliyordu. İktidar, yani yönetme işi hanedan üyelerinin ortak sorumluluğundaydı. Baştaki hükümdar, kendisinden sonra tahta geçebilecek veliahdı tayin edebilir. Fakat öldükten sonra hanedan üyelerinin her biri, taht üzerinde hak iddia edip mücadele eder ve iktidara sahip olabilirlerdi.


İlerleyen dönemlerde bu usul değiştirilerek yerine “ekberiyet” yani hanedanın en büyük erkeğinin tahta geçirilmesi sistemi getirilmiştir. Bu sistem taht kavgalarını önlemiş, fakat iktidara gelişte sadece yaşın ölçü olması, şahsî yeteneklere bakılmaması, yetersiz hanedan üyelerinin de devletin başına gelmesine sebep olmuştur.


Ayrıca Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde şehzadeler sarayda iyi bir eğitim aldıktan sonra, sancakların başına yönetici olarak gönderildi. Ancak XVII. yüzyıl başlarında şehzadelerin sancaklara gönderilmemesi (kafes usulü) kararı ile birlikte padişahların iyi yetişememesi sorunu ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak devlet kademesindeki yeteneksiz kişilerin amirliği, sevk ve idaresi sırasıyla mülki idarenin tüm kademelerini-vezirlik, divan teşkilatı, eyalet teşkilatı vs. teşkilatların bozulmasına sebep olmuştur. Bu da umumi bir çöküntüye yol açmıştır.

2. Ordu Teşkilatının Bozulması: Osmanlı ordusu başlangıçta yaya ve müsellemlerden (atlı) oluşan, savaş zamanlarında toplanan bir uç beyliği ordusu niteliğindeydi. Devlet tam manasıyla tekamül ettiğinde ise Osmanlı kara ordusu Yeniçeri Ocağı (Kapıkulu) ve Tımarlı Sipahiler olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu.


Sonraki yüzyıllarda her iki kısım askerî birlik de çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uyduramamışlardır. Bilhassa XIX. yüzyılda Osmanlı Ordusu eski savaş gücünü kaybetmiş, disiplinsiz, amirine başkaldıran yenilik denemelerine set olan bir insan grubu görünümü almıştır.
Özellikle Yeniçeri teşkilatı düşmandan çok kendi yönetimini ve halkı korkutan bir ordu hüviyetine bürünmüştür. Dirlik denen toprak sisteminin bozulması Tımarlı Sipahilerin askerî gücünü azaltmıştır.


Preveze deniz zaferiyle Akdeniz’de en üstün güç haline gelen Osmanlı donanması ise teknolojik olarak Avrupa ile yarışamayarak XVII. yüzyılda gerilemiş ve XIX. yüzyılda çöküşü yaşamıştır.

Yeniçağ’da dünyanın en büyük ordusu olan Osmanlı ordusunun gerilemesinin başlıca sebepleri şunladır:

 • Osmanlı Devleti’nin, kuruluş yıllarındaki dinamizmini devam ettirememesi, bunun sonucunda gelişen Avrupa orduları karşısında yetersiz kalması,
 • Sanayi inkılabı sayesinde Avrupa orduları ateşli silahlarla donatılırken, Osmanlı Devleti’nin bu konuda gerekli dönüşümü göstermemesi,
 • Alınan yenilgilerin ordunun bünyesinde moral çöküntüsü meydana getirmesi.

Özellikle III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde yeni ordu düzenlemelerine gidilmesine ve 1826’de Yeniçeri Ocağı kaldırılmasına rağmen Osmanlı ordusu kendini toparlayarak bir daha eski gücüne kavuşamamıştır.

3. İlmiye Teşkilatının Yetersiz Kalışı: Osmanlı İlmiye Teşkilatı XV. ve XVI. yüzyıllarda çağdaşlarına göre oldukça ileri bir seviyedeydi. Fatih döneminde Osmanlı medreseleri dinî ilimlerin yanı sıra pozitif ilimlere yer veren zengin ve güçlü bir kurumdu.

Osmanlı ilmiye teşkilatı, XVIII. ve XIX. yüzyıla gelindiğinde çok farklı bir mahiyet almıştır. Zamanın şartlarına göre Avrupa’daki ilmî gelişmeleri takip edemediği gibi, büyük program değişikliğine uğrayarak kendi sahip olduklarını da kaybetmiştir.


Ders programlarında pozitif ilimlere yok denecek kadar az yer vermiştir. Bu da devlet idaresinde görev alan şahısların yetişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.


Medrese zamanla ilimle değil siyasetle uğraşmaya başlamıştır. Ulemâ sınıfı, maddî ve siyasî menfaatler elde etmek için ilmi, sanatı ve medreseyi vasıta olarak kullanmış, ilmî payeler rüşvetle elde edilmeye başlanmıştır. Bu şekilde çöken medrese, kendisiyle birlikte devleti ve toplumu da çöküşe sürüklemiştir.

Osmanlı ilmiye teşkilatı, XVIII. ve XIX. yüzyıla gelindiğinde çok farklı bir mahiyet almıştır. Zamanın şartlarına göre Avrupa’daki ilmî gelişmeleri takip edemediği gibi, büyük program değişikliğine uğrayarak kendi sahip olduklarını da kaybetmiştir.


Ders programlarında pozitif ilimlere yok denecek kadar az yer vermiştir. Bu da devlet idaresinde görev alan şahısların yetişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.


Medrese zamanla ilimle değil siyasetle uğraşmaya başlamıştır. Ulemâ sınıfı, maddî ve siyasî menfaatler elde etmek için ilmi, sanatı ve medreseyi vasıta olarak kullanmış, ilmî payeler rüşvetle elde edilmeye başlanmıştır. Bu şekilde çöken medrese, kendisiyle birlikte devleti ve toplumu da çöküşe sürüklemiştir.

4. Adliye Mekanizmasının Çöküşü: Devlet hayatında adaletin büyük yeri vardır. Osmanlı Devleti’nin büyümesinde adalet mekanizmasının da büyük rolü olmuştur.


XIX. yüzyılda ise, Osmanlı ülkesinde adaletin yerini rüşvet, adam kayırma ve menfaat almıştır. Osmanlı Devleti’nde adaletin yara alışı bu devlette sosyal patlamalar meydana getirmemiş, fakat devlet hızlı bir çöküş dönemine girmiştir.

5. Ekonomik Yapının Bozulması: Osmanlı ekonomisi, büyük ölçüde zirai ekonomiye dayanıyordu. Devlet, yükselme devirlerinde oldukça iyi işleyen bir maliye sistemine sahipti. Özellikle vergi, ticaret, liman-gümrük gelirleri ve savaş ganimetleri hazineye ciddi gelir sağlıyordu.


Fakat yakınçağda diğer konulardaki gerilemeye paralel olarak Osmanlı ekonomisinde büyük bir gerileme baş göstermiş, devlet son zamanlarında iflasla karşı karşıya kalmıştır. Bunun belli başlı sebepleri şunlardır:
 • Başlangıçta Fransa’ya daha sonra neredeyse tüm Avrupalı devletlere
 • verilen kapitülasyon denilen ticari imtiyazlar,
 • Batı’daki Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilememesi,
 • Kaybedilen savaşlarla ödenen tazminatlar ve artan askerî giderler,
 • Dış borçların ödenememesi sonucunda kurulan Duyun-u Umumiye Teşkilatı,
 • Artan rüşvet ve suiistimal olayları ve devlet adamlarının bu alandaki yetersizlikleri,
 • Dirlik sisteminin bozulması sebebiyle ziraî faaliyetlerin aksaması ve devletin vergi toplayamaz hale gelmesi,
 • Coğrafya Keşifleri sonucu dünya ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı ülkesinin daha önce elinde tuttuğu ticari avantajları kaybetmesi.

6. Azınlıkların Devlet Aleyhindeki Faaliyetleri: Osmanlı Devleti’nin idaresi altında değişik din ve milliyetlere mensup pek çok topluluk yaşamaktaydı. Bu toplulukların her biri Osmanlı çatısı altında olmaktan memnunlardı. Fakat Yakınçağ’da Avrupa ülkelerinin kuvvetlenmesi ve Osmanlı azınlıklarına el atmaları, bu toplulukların devlet aleyhinde faaliyetlerine neden oldu. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik fikirlerinin etkileri ve Rusya’nın kışkırtmalarıyla önce Balkan milletleri istiklal mücadelesine giriştiler. Ermeniler kurmuş oldukları Daşnak ve Hınçak adlı silahlı mücadeleyi göze alan cemiyetlerle devleti yıprattılar. I. Dünya Savaşı devam ederken 1915’te Doğu Anadolu’da katliama kalkışınca Anadolu dışına tehcire mecbur edildiler.


Rumlar, kurdukları Etniki Eterya cemiyetiyle bağımsız bir Yunanistan devletinin doğmasını sağladılar. Anadolu’da kalan Rumlar ise, Yunan işgali sırasında Batı Anadolu ve Karadeniz’de Türklere karşı terör eylemlerine giriştiler, işgal kuvvetlerine yardım ettiler. Onların bu olumsuz tutumu sebebiyle Lozan Antlaşması hükümleri gereği Yunanistan’daki Türklerle mübadele edildiler.

Tarih, tuncer, nilza ve 2 diğerleri bu mesaja teşekkür etti
__________________
[B][FONT="Comic Sans MS"][SIZE="4"][COLOR="Red"]Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

Konu aynştayn tarafından (27 Mayıs 2012 Saat 21:05 ) değiştirilmiştir.
aynştayn isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Kasım 2016, 01:38   #2
Yeni Üye
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 13 Kasım 2016
Konular: 0
Mesajlar: 1
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
birikiüç isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

bu bilgilerle bir sunum hazırlayacam onun için konuyu aldım. Kusura bakmayın rahatsızlık verdiysem

Emeği geçenlere teşekkür ederim

Tarih bu mesaja teşekkür etti
birikiüç isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10 Kasım 2020, 11:55   #3
Yeni Üye
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 10 Kasım 2020
Konular: 0
Mesajlar: 1
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
seydapolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

Bu bilgileri bize sunduğunuz için çok teşekkürler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Tarih bu mesaja teşekkür etti
seydapolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Kasım 2020, 17:12   #4
Yeni Üye
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 22 Kasım 2020
Konular: 0
Mesajlar: 1
Aldığı Beğeni: 0
Beğendikleri: 1
idil2020 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

Teşekkür ederim bilgilerinizi bir sunumda kullanmak istiyorum

idil2020 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
devletinin, osmanli, osmanlı, sebepler, yikilisinda, yıkılışında

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are KapalıWEZ Format +2. Şuan Saat: 18:44.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Tarih.gen.tr Tarih Forum sitemizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Tarih.gen.tr sitesindeki konular yada mesajlar hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler için iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Tarih.gen.tr yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve gerekli işlemler neticesinde size dönüş yapılacaktır.