Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı

Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı (https://www.tarih.gen.tr/forum/)
-   Osmanlı Duraklama Dönemi (https://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/)
-   -   Zenta Savaşı (https://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/7895-zenta-savasi.html)

Rita 28 Ağustos 2013 01:13

Zenta Savaşı
 
osmanlı duraklama dönemi osmanlı savaşları zenta seferi zenta savaşı

Osmanlı ve Avusturya orduları arasında, 11 Eylül 1697’de, Tisa Irmağı kıyısındaki Zenta’da yapılan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan savaş.
Avusturya ile harpler, 1683 yılında başladı. Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687), Sultan İkinci Süleyman Han (1687-1691), Sultan İkinci Ahmed Han (1691-1695) zamanlarında devam eden Avusturya harplerine, İkinci Mustafa Han (1695-1703) son vermek istiyordu. Bu gayeyle 1695 ve 1696 yıllarında iki defa sefere çıkılıp, Lipve ve Lügoş geri alındı. 27 Ağustos 1696’da, Ulaş Zaferi kazanıldı. 1697 yılında üçüncü sefere çıkıldı.
Harp Meclisi, Belgrad’da 10 Ağustosta toplandı. Müzakereler sonunda Temeşvar’a gidilmeye karar verildi. Tuna, Temş ve bir nehir daha geçildikten sonra, Tisa Nehri kenarına gelindi. Avusturya ordusundan Mareşal Prens Öjen de Savua’nın kuvvetlerinin büyük kısmı da, Tisa Nehri yakınında bulunuyordu. Osmanlı ordusu, Tisa’yı geçip, Erdel’e taarruz etmek istiyordu. Osmanlı donanmasının Tisa Nehri ağzına gelmesi istendi. Prens Öjen, Osmanlı harekât planını, casuslar vasıtası ile öğrendi. Avusturyalılar, Osmanlı ordusunun Tisa’yı geçmesinden önce oraya yetişmek istedi. Avusturya öncüleri ve Prens Öjen kuvvetleri, Osmanlı ordusu, Zenta mevkiinde nehri geçerken yetişti. Osmanlı ordusu, sefer planı gereği, Tisa Nehri üzerinde köprü kurarken düşmanın gelmesi üzerine, âni tedbirlere başvuruldu. Boşnak Cafer Paşa, bir miktar kuvvetle düşmanın baskınına mâni olmak için karşıya geçirildi. Cafer Paşa, karakol vazifesi yapacaktı. Düşmanın fazlalığı karşısında karakol birliği geri çekildi. Boşnak Cafer Paşa dönerken, atı yuvarlanıp esir düştü. Prens Öjen, Osmanlıların daha bütünüyle karşıya geçmemesinden faydalanarak, 11 Eylül 1697’de taarruzu başlattı. Veziriâzam Elmas Mehmed Paşa, düşmanın taarruzu üzerine, Zenta’ya doğru çekildi. Zenta’dan Temeşvar’a, 7000 asker geçmişti. Veziriâzam, düşmanın taarruzuna mâni olmak için, karşıya geçişin tamamlanmasını istedi. Yeniçeri Ağası Mahmud Paşa, bu teklife karşı çıktı. Köprü başında metris alındı. Metris alınınca, müdafaa hattı daraldı. Askerlerin son değişiklikten haberi olmadığından, baskın zannıyla panik başladı. Elmas Mehmed Paşa, panik ve geri çekilmenin önüne geçmek için, yalın kılıç köprüyü tuttu. Veziriâzamı, kaçan askerler, şehit ettiler. Düşman köprüyü zapt edip, top atışlarıyla yıktı. Temeşvar muhafızı olup, Serhad kurtlarından Koca Cafer Paşa, Anadolu Beylerbeyi Mıcırlıoğlu İbrahim Paşa, Rumeli Beylerbeyi Küçük Cafer Paşa, Yeniçeri Ağası Mahmud Paşa, Diyarbekir Valisi Kavukçu İbrahim Paşa, Adana Valisi Fazlı Paşayla pek çok sancakbeyi, ocak ağaları, alaybeyleri ve ordunun sekizde biri faciada kayboldu. Harp malzemeleri, pek çok araba, silâh, mühimmat, ordu hazinesi, düşmanın eline geçti. Nehrin karşı tarafında bulunan Osmanlı ordusu, geçiş olmadığından yardımda bulunamadı. Sultan İkinci Mustafa Han ve ordunun geri kalanı, Temeşvar’a çekildi. Avusturyalılar da çok kayba uğradığından, Sultanın yanındaki Osmanlı kuvvetlerine taarruz edemedi.
Sultan Mustafa Han, Temeşvar’ı takviye edip, Belgrad’a gelerek, Edirne’ye döndü. Orduda, serhad boyları ve vefat edenlerin yerine tayinlerde bulunuldu. Zenta Savaşının, Osmanlılara çok tesiri oldu. Bu arada Rusya’nın da Azak’ı işgal etmesiyle, İkinci Mustafa Han, 1699’da, Karlofça Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

PrinzEugen 16 Aralık 2013 22:17

Osmanlının Kartal Ovası ile beraber en çok perişan olduğu savaşlardan biridir.Bundaki en önemli etken de Prens Eugenden.Osmanlının o tarihlerdeki en büyük şanssızlığı bu adamın karşısında çıkmasıdır.Eugen Orta Avrupadaki 150 yıllık osmanlı hakimiyetini bu savaşla silmiştir.

Uldız 16 Aralık 2013 22:24

Eğer bu savaşta Haçlı İttifakı galip geldiyse en önce III. Jan Sobieski'nin rolü büyüktür.

PrinzEugen 16 Aralık 2013 23:16

Tabiki 1683 te Eugen daha 20 yaşında bir Subay.Fakat savaşın gelişimine bakarsak en kritik savaşta Osmanlıyı barışa zorlayan savaşı kazanmıştır.
Birde Petervaradin de yeniden canlanacak bir ümidi yok ediyor Prens Eugen Osmanlıyı yenerek.Hatta Pasarofça Antlaşması ile Belgradı bile alıyor Avustuya.Tabi Eugenin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra kurtarıyor Osmanlı 1740 ta Belgradı.

Uldız 16 Aralık 2013 23:33

Alıntı:

PrinzEugen Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 13524)
Tabiki 1683 te Eugen daha 20 yaşında bir Subay.Fakat savaşın gelişimine bakarsak en kritik savaşta Osmanlıyı barışa zorlayan savaşı kazanmıştır.
Birde Petervaradin de yeniden canlanacak bir ümidi yok ediyor Prens Eugen Osmanlıyı yenerek.Hatta Pasarofça Antlaşması ile Belgradı bile alıyor Avustuya.Tabi Eugenin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra kurtarıyor Osmanlı 1740 ta Belgradı.

Tarihi gerçeklerle konuşmak gerekirse bu çok büyük bir başarı değil abartılacak kadar Sobieski'nin yanında, Eugen'in sonraki yaptıkları ise ayrı bir konu, o savaşta Osmanlı Devleti'nin de iyi olduğu durumlar vardı yadsımamak gerek (1715 - 1718 Savaşı) belirli anlatılar üzerinden yola çıkarak. Velhasıl kelam konu dağılmasın II. Viyana Harbi'nde Haçlı İttifak'ının en büyük başarısını Sobieski almıştır.

PrinzEugen 16 Aralık 2013 23:50

2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı kutsal ittifakla savaşmaya devam etmiştir.Fakat amiyane tabirle fişi çeken Zenta Savaşıdır.Ayrıca Zentada ordunun başında Padişahın bulunduğu, hatta padişah otağının bile düşman eline geçtiğini unutmamak gerek.
Önem olarak bakarsak birisi fitili ateşlemiş,diğeri de fişi çekmiştir.Hangisinin daha önemli olduğu olayı öznelleştiriyor bence.Kişiden kişiye değişebilir.

Uldız 16 Aralık 2013 23:58

Alıntı:

PrinzEugen Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 13526)
2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı kutsal ittifakla savaşmaya devam etmiştir.Fakat amiyane tabirle fişi çeken Zenta Savaşıdır.Ayrıca Zentada ordunun başında Padişahın bulunduğu, hatta padişah otağının bile düşman eline geçtiğini unutmamak gerek.
Önem olarak bakarsak birisi fitili ateşlemiş,diğeri de fişi çekmiştir.Hangisinin daha önemli olduğu olayı öznelleştiriyor bence.Kişiden kişiye değişebilir.

Zenta Savaşı'na gelene kadar zaten Osmanlı ordusu zaten psikolojik ve fiziksel olarak bitmişti. Bitmiş bir orduyu yenmek de haliyle kolay olur. Padişahın bu savaşta olup olmaması da mesele değil, padişah tek başına savaşmıyor ve ordu da bitik bir vaziyette, böyle bir ortamda da haliyle Eugen'in böyle başarılar yakalaması doğal. Ha maksadım Eugen başarısız demek değil sadece şansı yaver giden, başarılı ve akıllı birisi, iyi kuvvetli bir Osmanlı ordusunu yenebilecek kadar iyi bir komutan değil. Hele hele en basitinden Sobieski, Subutay Batur, Cebenoyan, Pulat Timurtaş'la mukayese dahi edemeyiz.

PrinzEugen 17 Aralık 2013 00:12

Osmanlı'da tahta 2. Mustafanın geçmesiyle çıkılan 2 seferde de başarılı sonuçlar alınmıştı.Ordu moralsiz değildi savaş yorgunu olduğuna katılırım fakat Avusturya'da savaş yorgunudur.
Prens belki yukarıdaki kumandanlar kadar üst düzey General değildir fakat dönemin süper gücünü Orta Avrupa'dan atmıştır.Yadsınamaz bir başarı bence

Uldız 17 Aralık 2013 00:23

Alıntı:

PrinzEugen Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 13528)
Osmanlı'da tahta 2. Mustafanın geçmesiyle çıkılan 2 seferde de başarılı sonuçlar alınmıştı.Ordu moralsiz değildi savaş yorgunu olduğuna katılırım fakat Avusturya'da savaş yorgunudur.
Prens belki yukarıdaki kumandanlar kadar üst düzey General değildir fakat dönemin süper gücünü Orta Avrupa'dan atmıştır.Yadsınamaz bir başarı bence

Padişah değişse de bir iki zaferle netice olarak ne değişti ? Ona kaldıysa 1715 - 1718'de de Osmanlı ara ara galipti. Bu savaşa kadar Osmanlı kesin olarak savaş yorgunudur ve ordu talim yapmaktan dahi kaçınır haldeydi. Bir iki zaferle de ordunun morali düzelmedi. Bunlar bilindik cümleler. Osmanlı'yı Orta Avrupa'dan da tek başına atmamıştır, hatta bu tabir bile yanlıştır. Osmanlı, Orta Avrupa'dan 18. Yüzyıl'da net olarak çıkacaktır. Şanslı bir adamdır daha doğrusu.

Ayrıca bu söylemleriniz hakkında bir kaynağınız var mı ?

PrinzEugen 17 Aralık 2013 00:34

Osmanlıyı Macaristan atmıştır Prens.Orta Avrupadan kasıt olarakta Macaristanı belirttiğimi mesajımda da yazdım.Şansı Osmanlıyı bu durumda yakalamasıdır.Fakat bu başarılı bir general olduğu gerçeğini değiştirmez.


WEZ Format +2. Şuan Saat: 06:30.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0