Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı

Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı (https://www.tarih.gen.tr/forum/)
-   Osmanlı Duraklama Dönemi (https://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/)
-   -   Tımar sisteminin bozulması (https://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/9220-timar-sisteminin-bozulmasi.html)

Mr.Mido 11 Eylül 2014 17:54

Tımar sisteminin bozulması
 
Tımar sistemi,Osmanlı Devleti’nde siyasi,ekonomik ve askeri düzenin sağlıklı işlemesine büyük katkılar yapıyordu.Ancak 17. Yüzyıldan itibaren tımar sisteminde bozulmalar başladı.Tımar sisteminin bozulmasında temel etken tımarların hak edenlere değil, rüşvet karşılığında ilgisiz kişilere verilmesi ile olmuştur.

Merkezi otoritenin bozulduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeler sonucunda bir çok tımar sahibi dirliğini kaybetmiştir.Tımar sisteminin bozulması siyasi,askeri,ekonomik ve sosyal sorunların yaşanmasına neden oldu.

Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri:

-Tımarların hak edenlere verilmemesi ve bazı kişilerin tımarlarının haksız olarak elinden alınması,
-Tımarların rüşvet karşılığında ilgisiz kişilere verilmesi,
-Tımarlı sipahilerin uzun süre cephede kalması nedeni ile tımar toprakları üzerinde düzen ve denetimin zayıflaması,
-Uzun süren savaşlar ve artan harcamalar yüzünden paraya ihtiyaç duyan devletin tımar topraklarını mukataa arazi haline getirerek kiraya vermesi,
-Toprakların belli kişilerin ve yerel beylerin elinde toplanması.

Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları:

-Tımarlı sipahilerin sayısı azalmıştır.Devlet savaş zamanlarında ücretli asker almak zorunda kalmış, sekban adı verilen bu askerler barış zamanında işsiz kaldıkları için halktan haraç toplamışlardır.Bu yüzden yeniçerilerin sayısı arttırılmış ve yeniçeriler kontrol edilemeyen bir güç haline gelmiştir.
-Tımarlarını kaybeden pek çok tımar sahibi Celali isyanlarına katılmıştır.Eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamış, ülkede güvenliği sağlamak zorlaşmıştır.
-Tarım üretimi azalmış, bu nedenle halktan yeterince vergi toplanamamıştır.Devlet, halka ağır vergiler koymak zorunda kalmıştır.Vergisini ödeyemeyen köylüler topraklarını terk ederek şehirlere göç etmişlerdir.
-Şehirlerde düzensiz yerleşme ve işsizlik sorunları ortaya çıkmıştır.İşsizlerin eşkiyalık yapması sonucunda şehirlerde asayiş bozulmuştur.

Hüseyin 11 Eylül 2014 18:03

Belki Osmanlı devletinin çöküşündeki önemli olaylardan biridir. Düşünülücek olursa çok mantıklı bir sistem ...

Mr.Mido 11 Eylül 2014 18:11

Dediğiniz gibi Osmanlı'nın çöküşündeki en önemli olaylardandır.Tımarın bozulması ile birlikte Celali,Eyalet ve İstanbul ayaklanmaları çıkmış;Bağdat, Basra, Yemen ve Trablusgarp yarı bağımsız hale gelmiştir.


WEZ Format +2. Şuan Saat: 07:53.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0