Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı

Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı (https://www.tarih.gen.tr/forum/)
-   Osmanlı Duraklama Dönemi (https://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/)
-   -   1615 - 1618 Osmanlı -İran Harbi (https://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/9725-1615-1618-osmanli-iran-harbi.html)

certyle 11 Mart 2015 00:21

1615 - 1618 Osmanlı -İran Harbi
 
1603 – 1612 Osmanlı – İran harbi son bulmuş, 1555 yılı Amasya Anlaşmasının sınırları kabul edilerek 1612’de Nasuh Paşa Anlaşması imzalanır.

Üç yıl süren barış, Şah I. Abbas’ın ödemekle yükümlü olduğu 200 deve yükü ipek ve kumaşı ödememesi, bununla birlikte Avusturya ile yaptıkları anlaşma ,1615 yılında yeni bir savaşın başlamasına sebep oldu.

Öküz Mehmed Paşa’nın serdarlığında ordu sefere çıktı ve 1616 yılında Revan Kalesi kuşatıldıysa da alınamadı. Mevsim şartlarının geçmesi ve top ile barutun bitmesi sebebiyle Revan Kuşatması kaldırıldı. Ordu Erzurum’da kışlağa çekildiği zaman çetin soğuklar sonrasında onlarca askerin telef olması Öküz Mehmed Paşa’nın azlini getirdi ve yerine Halil Paşa seraskerliğe getirildi.

Halil Paşa 1617’de hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı. Aynı zaman da Kırım Hanı Canbey Giray Han’a savaşa katılması emir olundu. 40 bin Tatar Süvarisi ile Halil Paşa ile birleşip Nahcivan ve Gence’ye akınlar düzenlendiyse de başarılı olunmadı ve Diyarbakır’da kışlağa çekildiler.
Bu esna da I. Ahmed ölmüş, I. Mustafa tahta çıkıp üç ay sonra indirilmiş ve son olarak II. Osman padişah olmuştur. Halil Paşa’nın serdarlık vazifesinde bir değişiklik olmadı. Halil Paşa ve Kırım Hanı, Tebriz’e sefer düzenlemeye karar verdi. Ancak Şah I. Abbas, Tebriz halkını Erdebil’e yerleştirmekteydi. Gelen ulaklar böyle bir işle meşgul olan Safevi ordusuna büyük kayıplar verileceğini söyledi. Tebriz’den sekiz gün uzaklıktaki Erdebil’e ulaşıldı. Şah I. Abbas ordunun himayesini Azerbaycan valisi Karçaka’ya vermişti.
Karçakay kurduğu pusuda , Serav Ovasına giren Osmanlı ordusuna karşı şiddetli bir taarruza geçti. Yol yorgunu olan Osmanlı Ordusu iki saatlik bir muharebe sonrasında ağır bir yenilgi aldı. 26 Eylül 1618’de Nasuh Paşa Anlaşmasına benzer bir anlaşma imzalandı. Ancak savaş sebebi olan 200 deve yükü ipek ve kumaş vergisi 100 deve yüküne indirildi.


Kaynakça; Cezar Musafa, Mufassal Osmanlı Tarihi, c. 4 TTK, Ankara 2010


WEZ Format +2. Şuan Saat: 04:02.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0