Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı

Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı (https://www.tarih.gen.tr/forum/)
-   Taoizm (https://www.tarih.gen.tr/forum/taoizm/)
-   -   Taoist düşünceler (https://www.tarih.gen.tr/forum/taoizm/1581-taoist-dusunceler.html)

Rita 09 Eylül 2011 20:40

Taoist düşünceler
 
Mistik bir düşünce yapılan vardır. Onlara göre iyi bir Taoist, kendi içini meşguliyetlerden ve pisliklerden temizleyerek mücerret gerçeklerle doldurmalıdır. Maddeden arınmakla insan halis ruh haline gelir.
Mistisizmin en yüksek makamı, fertle mutlak varlık arasında tam birleşme merha-lesidir. Bu da, tam birleşme yoluyla bir şahsiyet haline gelmekle olur.
însan, gerçek bilgiye yükselince ölüm ve hayatın olmadığı özel bir hale gelmiş olur.
Taoizm, Konfüçyizm'in tersine pasifliğe yönelir. Bunlara göre fazilet, çalışmamaktır. İnsanları mukaddes dağlarda ve uzak adalarda düşünerek yaşamaya davet ederler.
Yasaların, ilmin ve medeni gelişmelerin insan fıtratını bozduğunu ileri sürerler ve fıtratın asıl temizliğini kazanması için tabii hayata dönülmesi gerektiğini savunurlar.
Taoistler ömrün uzamasına önem verirler. Yaşlılık onlara göre mukaddestik alametidir. Taoist inancın hedeflerinden biri de ömrün uzatılması ve ebedileştirilmesİ-dir. Bazıları ömrün yüzyıllar sürebileceğini iddia ederler. Bunlara göre ebedilerin en yücesi gündüzleri göğe yükselebilendir. Bu ebediliğin bedeni ve ruhi eğitimle olacağına inanırlar.
Hayat iksirini arama çabalan tıp ve kimya ilimlerinin ilerlemesine yaradığı gibi, bu yolla kaynaklanan sihirbazlık ve diğer hileler de kâhinlerin maddi zenginliklerinin artmasına yaramıştır.
Ahlaki esaslara bağlı olduklarını vurgularlar ve aynca toplumsal mevsim törenlerine katılmanın çok önemli olduğunu belirtirler.
Bunlara göre yeniden diriliş ve hesap vermek yoktur; iyilik yapan sağlıkla mükâ-fatiandırilırken, kötülük yapan da hastalık ve erken ölümle cezalandırılır.


WEZ Format +2. Şuan Saat: 06:33.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0