Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi Sanatı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi Sanatı

  • 1. HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE DÖNEMİ SANATI (Erken İslam Sanatı)

    Hz. Muhammed ile birlikte İslam sanatı ilk örneklerini vermiştir. Toplumlar kendi yaşayış biçimlerine göre nasıl ev tipleri yapmışlarsa dine uygun olarak da ibadet yerleri kurmuşlardır. İslam dininin getirdiği en büyük yenilik cami mimarisidir. Ancak İslam’ın ilk yıllarında günümüze gelmiş mimariler yoktur. Çünkü ilk camiler zamanla değişime uğramış, yerlerine sonradan daha gelişmiş bir mimariyi sergileyen örnekler kurulmuştur. İlk camiler üzerleri açık, kerpiç duvarlı, hurma dallarının gölgelediği çok basit yapılardı ve bu yapıların hiçbir sanatsal yönü yoktur. İlk cami Hz. Muhammed’in Medine’deki eviydi. Bu cami daha sonra Medine Camisi olarak anılmıştır. Kerpiç duvarla çevrili kare bir alanın yalnızca bir tarafında iki sıralı ağaç direklere dayanan, hurma yapraklarıyla örtülü bir dam bulunuyordu. Böylece cemaat bölgenin kavurucu güneşinden korunmuş oluyordu. Bu ilk örnek daha sonra geliştirilmiş, avlunun çevresine birkaç sıralı revaklar yapılmış, asıl ibadet mekânın üzeri eğik çatıyla örtülmüştür. Emeviler döneminin Basra ve Kûfe camileri ile Kahire’deki Amr Camii, plan bakımından Medine Camisi’nden pek farklı değildiler. Bu yapılarda minber ve minare yoktu, mihrap ise yalnızca yön belirten bir işaretti, henüz mimari bir öğe niteliği kazanmamıştı. Bu ilk dönemde yapılan camiler genellikle kare veya dikdörtgen planlıdır.

  1. #1 aybars
    Aralık 25th, 2012 at 15:32

    tamda benm ödev vardı sagolun

    Cevap Yaz.Post Reply
Yorum Yazin


sitemap