İnkılap Tarihi – 31 Mart Olayı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

İnkılap Tarihi – 31 Mart Olayı

 • 31 Mart Olayı

  ·  İttihat ve Terakki içinde zamanla farklı görüşler belirdi.

  ·  Muhalifler, Ahrar adıyla yeni cemiyet kurdular.

  ·  Muhalefetin Volkan Gazetesi ve Serbesti Gazetesi ile yürüttüğü muhalefet İttihat ve Terakki’yi bunalttı.

  ·  Her iki gazetenin başyazarları Derviş Vahdet ve Hasan Fehmi, Galata Köprüsü’nde öldürüldüler.

  ·  Bu gelişmeler üzerine, muhalifler İstanbul’da gösterilere başladılar. Gösterilere engel olmayan Avcı Taburları da, harekete destek verdiler. 31 Mart günü, (13 Nisan 1909) Mebusan Meclis’ine gelerek, hükümet yetkililerinin idamını istediler.

  ·  İsyanı bastıramayan hükümet, istifa etti.

  ·  Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın, Kurmay Başkanlığı’nı Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu Selanik’ten İstanbul’a geldi.

  ·  Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması’nı bastırdı.

  ·  II. Abdülhamit, tahttan indirildi, yerine V. Mehmet (Reşat) tahta çıkarıldı (1909).

  II. Meşrutiyet’e geçiş sürecinde;

  ·  Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.

  ·  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek’i topraklarına katmıştır.

  ·  Girit, Yunanistan’a bağlanma kararı almıştır.

  Notlar:

  ·  II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra ülkede huzur sağlanamadı.

  ·  Balkan Savaşı sonrası, Londra Görüşmeleri devam ederken İttihatçılar, Bâb-ı Âlî Baskını’nı gerçekleştirmiş ve yönetimi tamamen ele geçirmişlerdir (1913).

Yorum Yazin


sitemap