İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası'nın Durumu | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu

 • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu (Cahiliye Dönemi)
  • Arap Yarımadası’nda kabilecilik anlayışı vardı ve kabileler arasında kan davaları bulunmaktaydı. Bu dönemde siyasi olarak küçük krallıklar bulunmaktaydı. Kurulan küçük krallıklarda, devleti gerçekte kabile başkanları yönetmekteydi. Kabile başkanları istedikleri kişiyi tahta çıkarır, istemediklerini tahttan indirirdi. Bu yüzden de krallar, kabile başkanlarının isteği doğrultusunda davranırdı.
  • Kabilecilik anlayışı ve kan davaları Arabistan’da siyasi birliğin oluşmasını engellemiştir.
  • Bu dönemde Arabistan’da Hicaz, Necid, Yemen, Taif, Mekke ve Medine önemli şehirlerdi. Arabistan’da şehirlerde yaşayanlara “Medeni”, çöllerde yaşayanlara “Bedevi” denilmiştir.
  • Şehirlerde genellikle ticaret ve tarımın yapıldığı yerlerdi. Çöllerde yaşayan bedevilerin geçim kaynağı ise daha çok hayvancılıktı.
  • Arabistan’da en çok konuşulan diller arasında Arapça gelmekteydi.
  • İslamiyet öncesi dönemde çok eşlilik vardı. Kadınların hiçbir sosyal hakları olmadığı gibi erkekler, kızlardan üstün görülürdü. Hatta birçok kız bebek, doğar doğmaz diri diri gömülürlerdi.
  • Bu dönemde kölelik vardı ve kölelerin hiçbir hakları yoktu.
  • Bu dönemde Arabistan’ın büyük bir kısmında putperestlik denilen putlara tapma inancı yaygındı. Kutsal kabul edilen putlar Mekke’de bulunurlardı. Putperestliğin dışında Hz. İbrahim’in tek Allah inancı olan Hanefiliğe inananlar vardı. Bunların dışında da Hristiyanlığa ve Museviliğe inanan az da olsa bir kesim vardı.

  • Mekke’de bulunan Kâbe, bütün Araplar için kutsal bir mekândı.
  • Araplar, haram aylar olarak kabul ettikleri dört ayda (zilkade, zilhicce, muharrem ve recep) savaş yapmıyorlardı. Haram aylarda Mekke çevresinde “Ukaz” denilen bir panayır kurup burada ticaret yapıyor, spor karşılaşmaları ve eğlenceler düzenliyorlardı. Kâbe ziyaret ediliyor, şiir yarışmaları yapılıyordu. Dereceye giren şiirler Kâbe duvarına asılıyordu. Bu panayırlar sayesinde; sosyal ve kültürel gelişmeler yaşanmış, toplumsal barış bir süreliğine sağlanmış, Arap edebiyatının gelişmesine katkı sağlamış ve dini etkinliklerin yapılmasını sağlamıştır.

   

  BU KONUYLA 2017 LYS’DE ÇIKMIŞ SORU

  İslamiyet öncesi dönemde Arabistan Yarımadası’nda bulunan yerleşik ve bedevi kabileler arasında süre gelen savaşlar, toplumsal barışa ve siyasi birliğe önemli ölçüde zarar vermekteydi. Buna karşın, sürekli savaş hâlinin devamı mümkün olmadığından belirli dönemlerde savaşlara ara verilir ve çeşitli panayırlar kurulurdu. Bu panayırlarda ticari ve toplumsal hayatın devamı için etkinlikler gerçekleştirilir, zaruri ihtiyaçlar giderilir, çeşitli eğlenceler ve yarışmalar düzenlenirdi. Arapların birbirleriyle savaşmadıkları dört aydan oluşan Haram Aylar’da düzenlenen bu panayırlarda, Kâbe’de bulunan putlar da ziyaret edilirdi.

  Bu ayların Arabistan halkı için taşıdığı önem konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Toplumsal etkileşime hizmet ettiği

  B) Kutsal dönem kavramının gelişmesine katkı sağladığı

  C) Ticari hayatın gelişiminde rol oynadığı

  D) Geçici barış ortamının sağlanmasına imkân verdiği

  E) Toplumda inanç birliğini oluşturduğu            

  Cevap E

  Etiketler:, ,

Yorum Yazin


sitemap