İslamiyetin Doğuşu ve Niteliği | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

İslamiyetin Doğuşu ve Niteliği

 • 2. İslam Dünyasının Üstünlüğü (MS 600 – 1000)

  a. Doğuşu ve Niteliği

  Uygarlığın global bir nitelik almaya başlamasında, Helenizm’in genişlemesinden sonraki ikinci aşama, MS 600 ile 1000 yılları arasında İslam dünyasının üstünlüğü ele geçirmesidir. İslamiyet’in doğuşu, Avrupa, Ortadoğu, Hindistan ve Çin uygarlıkları arasındaki dört merkezli kültürel “dengeyi” tam anlamıyla bozmamışsa da, dengenin parçaları arasındaki sınırları keskinleştirmiş ve Ortadoğu’nun göreli ağırlığını artırmıştır. Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ile büyük coğrafi keşiflerin başlamasına kadar dünya tarihinde İslamiyet’in doğuşundan daha önemli bir olay zordur.

  MS 613 yılında Hz. Muhammed, bir ticaret kenti olan Mekke’de, kentin çok tanrılı inanışını reddedip, yeni bir tek tanrılı dinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Hz. Muhammed’in yeni dinin ana teması ile ilgili olarak söyledikleri son derece basitti: Bir tek tanrının, Allah’ın varlığı, onun evrenin yaratıcısı ve düzenleyicisi olduğu, hüküm gününde insanlar hakkında nihai kararı vereceği, her insanın Allah’ın peygamberi Hz. Muhammed tarafından açıklanan iradesine kesinlikle uymaları gerektiği, onun varlığına inananlara karşı son derece iyi ve bağışlayıcı olduğu…

  Not: Bu ilgili makale Oral Sander’in “Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918’e” adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.
  Kitabı İmge yayınevinden temin edebilirsiniz.


  Siyasi Tarih’in Tüm Konuları İçin Yukarıdaki Siyasi Tarih  Sayfasına Bakmanızı Öneriyoruz.

Yorum Yazin


sitemap