Padişahlar | Tarih Kütüphanesi - Part 4

Logo Background RSS

» Padişahlar

 • Padişahlar – 4. Murat
  Yazar Tarih Nisan 20th, 2010 | 6 Yorum var6 yorum Yorum var
  Osmanli-nisani.svg    IV. Murat

  IV. Murat.jpg

  IV. Murat

  Tughra of Murad IV.JPG

  Saltanatı 10 Eylül 1623- 8 Şubat 1640
  Padişah Sırası 17
  Doğum Tarihi 27 Temmuz 1612
  Ölüm Tarihi 8 Şubat 1640
  Önce I.Mustafa
  Sonra I. İbrahim
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası I. Ahmet
  Annesi Kösem Sultan
  Dini İslam

  Yaşamı
  Saltanatında İlk Yılları

  IV. Murat tahta geçtikten sonra, ülkeyi uzun süre akrabaları ve annesi Kösem Sultan yönetti. Bu süre içinde İmparatorluk anarşiye ve büyük iç karışıklıklara sürüklendi, Safeviler Irak’ı ele geçirdi, Kuzey Anadolu’da isyanlar patlak verdi ve 1631 yılında Yeniçeriler sarayı basarak sadrazam ile birçok devlet yöneticisini öldürdü. Zaten çocukluğu sırasında ağabeyi Genç Osman’ın şehit edilişine tanık olan IV. Murat, tüm bu olayların da etkisiyle çok sert bir mizaca büründü ve yirmi bir yaşından itibâren ülke yönetimini tamamen kendi ellerine aldı.

  Mutlak Saltanat Yılları
  IV. Murat ilk olarak, yaygınlaşmış olan rüşvet ve iltiması ortadan kaldırdı ya da en aza indirdi. Annesinin yönetimi altında aşırıya gitmiş olan keyfî harcamalar ile savurganlığı bitirdi. İstanbul’da alkol, tütün ve kahveyi yasakladı.  Yasağa uymayanların öldürülmesini emretti. Bazı geceler tedbîl-i kıyafet ile sokaklarda teftişlerde bulundu.
  (daha&helliip;)

 • Padişahlar – 2. Osman
  Yazar Tarih Nisan 20th, 2010 | Yorum Yok Yorum var
  Osmanli-nisani.svg    II. Osman
  (Genç Osman)

  Genç Osman.JPG

  II. Osman
  Saltanatı 26 Şubat 1618- 10 Mayıs 1622
  Padişah Sırası 16
  Doğum Tarihi Aksaray, 3 Kasım 1604
  Ölüm Tarihi Bağdat, 20 Mayıs 1622
  Önce I. Mustafa
  Sonra I. Mustafa
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası I. Ahmet
  Annesi Mahfiruz Hadice Sultan
  Dini İslam

  II. Osman (Genç Osman), (d. 3 Kasım 1604, Aksaray – ö. 20 Mayıs 1622, Bağdat). 16. Osmanlı padişahıdır.

  Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan Rum’dur. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan Birinci Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi.

  Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı.

  Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmet Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan bir padişahtı.
  (daha&helliip;)

 • Padişahlar – 1. Mustafa
  Yazar Tarih Nisan 19th, 2010 | Yorum Yok Yorum var
  Osmanli-nisani.svg    I. Mustafa

  Mustafa 1.jpg

  I. Mustafa
  Saltanatı 22 Kasım 1617- 26 Şubat 1618
  2. Saltanatı 10 Mayıs 1622- 10 Eylül 1623
  Padişah Sırası 15
  Doğum Tarihi Manisa, 1592
  Ölüm Tarihi İstanbul, 20 Ocak 1639
  Önce I. Ahmet
  II. Osman
  Sonra II. Osman
  IV. Murat
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası III. Mehmed
  Annesi  Belirsiz
  Dini İslam

  I. Mustafa (Arapça: مصطفى الأول) (d. 1592, Manisa – ö. 20 Ocak 1639, Topkapı Sarayı, İstanbul) 15. Osmanlı padişahı.

  Babası Sultan III. Mehmed’tir. Annesinin ismi bilinmemektedir.Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan padişah olması özelliğini taşır. İki ayrı defa padişahlık yapmıştır.

  Kösem Sultan’ın, eşi I. Ahmet’i etkileyerek kayınbiraderi I. Mustafa’nın hayatta kalmasını sağladığı söylenir. I. Ahmet öldüğünde en büyük oğlu (Mahfiruz Hadice Sultan’dan doğma) II. Osman Genç Osman 13 yaşında olduğu için, hanedanın en kıdemli erkek üyesi olması bakımından, I. Mustafa’nın tahta çıkarılmasına karar verildi. Osmanlı Padişahları’nın on beşincisi olan I. Mustafa, her şehzade gibi iyi bir eğitim gördü. Sultan I. Mustafa ağabeyi Sultan I. Ahmed Han’ın vefatı üzerine 22 Kasım 1617’de hanedanın en yaşlı mensubu olarak tahta geçti. I. Mustafa devlet meseleleri ile ilgilenmediğini ifade ederek saltanatı kabul etmediyse de bu hal, devlet erkânı tarafından göz önüne alınmadı. Ancak gerçekten I. Mustafa devlet işleri ile ilgilenmeyip, devlet işlerini ehline teslim etmek istedi. Nitekim tahta çıktıktan 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü tahttan indi, yerine II. Osman geçti. Ancak yenilik taraftarı olmayanların tahrikleri neticesinde isyan eden yeniçerilerin 19 Mayıs 1622’de II. Osman’ı tahttan indirmeleri, Sultan Mustafa’nın yeniden ikinci defa tahta çıkmasına yol açtı. Bu sırada sultan II. Osman Han’ın veziriazam Kara Davut Paşa tarafından şehit ettirilmesi büyük karışıklıklara sebep oldu. I. Mustafa, Davut Paşa’yı azletti ancak isyanlar durmadı. İstanbul’daki karışıklıklar ve Anadolu’da meydana gelen isyanlar, Osmanlı Devleti’nin başında devlet işlerinden anlayan ve bunu yapmak isteyen bir padişahın bulunmasını gerekli kılıyordu.Şeyhülislâm Yahya Efendi ve devlet erkânı, I. Mustafa’nın yerine IV. Murad’ın geçmesi konusunda karara vardı.

  (daha&helliip;)


sitemap