Savaşlar | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Savaşlar

 • Otlukbeli Savaşı
  Yazar Tarih Ağustos 26th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Otlukbeli Savaşı (1473)

  Otlukbeli Savaşı, Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmed) ile Akkoyunlu Devleti’nin sultanı Uzun Hasan arasında 11 Ağustos 1473 yılında günümüz Erzincan sınırında bulunan Otlukbeli ilçesinde gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır.

  Otlukbeli Savaşı’nın Nedenleri

  • Geçmişe dayanan Osmanlı-Akkoyunlu aileleri arasındaki düşmanlık
  • Akkoyunluların, Osmanlının rakibi ve düşmanı olan Timur’u desteklemesi.
  • Uzun Hasan’ın müttefiki durumunda olan Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Fatih Sultan Mehmed tarafından 1461 yılında yok edilmesi ve Uzun Hasan’ın bunu protesto etmesi.
  • Uzun Hasan’ın Osmanlı ticaretini düşürmek için Osmanlı düşmanı olan Venediklerle ticaret ve iş birliği yapması.
  • Osmanlı Devleti’ne karşı başkaldıran Karamanoğulları’nın doğuya doğru kaçıp Akkoyunlu Devleti’ne sığınması ve Akkoyunlu Devleti’nin Osmanlı’ya karşı ordusunda yer almaya başlaması.


  Otlukbeli Savaşı

  Kendisine sığınan Karamanoğullarıyla birlikte hareket edip ortaklaşa ordu kuran Akkoyunlu Devleti, Doğu Karadeniz tarafından harekete geçen Osmanlı ordusunu pusuya düşürmeyi ve baskın yapmayı planlıyordu. Ancak Osmanlı keşif birlikleri bu durumu son anda farketmesiyle Fatih Sultan Mehmed derhal savaş düzeni almasını emretmişti. İstanbul’un Fethi sırasında topların önemini anlayan Osmanlı hükümdarı, ilk kez hafif havan topları üretildi ve bu doğu seferine götürülmüştü. (daha&helliip;)

 • 1. Dünya Savaşının Özel Nedenleri
  Yazar Tarih Kasım 14th, 2010 | 16 Yorum var16 yorum Yorum var

  1. Dünya Savaşının Özel Nedenleri

  1.Almanya ile İngiltere arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabet

  Açıklama: Özel sebepler arasında en etkili sebep bu sebeptir. Sömürgeleri kendi topraklarının 104 katına çıkan İngiltere, Almanya’yı sömürgeleri için bir tehdit unsuru olarak görüyordu. Almanya’nın İngiltere aleyhine büyümek istemesine rağmen; İngiltere mevcut durumunu korumak istiyordu.

  2.Fransa’nın Sedan Savaşı sonucunda Almanya’ya kaptırdığı Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi

  Açıklama: Almanya 1871 yılında, taş kömürü yönünden zengin olan Alsas-Loren ’i Sedan Savaşı ile Fransa’dan almıştı.

  3.Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmek isteyen Rusya’nın Almanya ve Avusturya-Macaristan’ı etkisiz hale getirme düşüncesi.

  4.Rusların Slavları birleştirme (Panslavizm) politikasının Avusturya-Macaristan’ı etkilemesi (Slav-Germen çatışması)

  5.Rusya’nın Balkanlara yönelik politikasının Balkanlar üzerinden Orta Doğu’ya açılmak isteyen Almanya’yı tedirgin etmesi.

  6.Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın yeni sömürgeler ele geçirmek ve Akdeniz’de etkili olmak istemesi.

  Açıklama: İtalya Akdeniz’e yönelik emelleri için Avusturya ile karşı karşıya geliyordu ki bu durum İtalya’nın Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Grubu’nu terk ederek İngil­tere’nin yanına geçme­sinde de etkili oldu.

  7.Dini ve kültürel yayılma yarışı
  Açıklama: Sömürgeci devletler sömürmek istedikleri bölgelerde öncelikle dinlerini ve kültürlerini yaymaya çalışıyordu
  8.Hanedanlar arası mücadeleler

 • 1. Dünya Savaşının Genel Nedenleri
  Yazar Tarih Kasım 14th, 2010 | 11 Yorum var11 yorum Yorum var

  Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri (1914-1918)

  Savaşın Genel Nedenleri

  1.Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin hızla yayılması

  2.Sanayi İnkılâbı sonucunda gelişen sanayi, beraberinde hammadde ve pazar ihtiyacını da ortaya çıkarmıştı. Hammadde ve pazar ihtiyacı ise sömürgeci devletleri karşı karşıya getirdi.

  3.Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurmaları sonucunda Avrupa’nın siyasi dengesinin bozulması

  4.Bloklar arası silahlanma yarışının hızlanması

  Açıklamalar:

  ·  Almanya, Fransa’dan Alsas-Loren bölgesini aldıktan sonra kendisini Fransa karşısında güvensiz hissetmeye başladı ve kendini güvende hissetmek için ittifaklar ve bloklaşmalar dönemini başlattı.

  ·  Devletlerarası bu çıkar çatışmaları sonucunda Avrupa bloklara ayrılmıştır.1883’te Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında üçlü ittifak (Bağlaşma Devletleri) kurulmuştur.

  ·  Savaş başladıktan sonra kendine Anadolu’dan pay verilen İtalya bu gruptan ayrılmış; ancak bu boşluk Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’ın ittifak bloğuna katılmasıyla doldurulmaya çalışılmıştır.

  ·  1907’de ise İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletleri) kurulmuş bu gruba daha sonra Japonya, Sırbistan, Romanya, Belçika, Portekiz, Brezilya, ABD ve Yunanistan gibi devletler de katılmıştır

  Bloklaşmanın Önemi:

  1.Devletlerarası gerilim arttı.

  2.Fransa ile Almanya arasında 19. yüzyıl sonlarında başlaması muhtemel olan ikili savaş ertelendi.

  3.Silah ve bloklu tehdide dayalı zoraki barış dönemi oluştu.

  4.Avusturya ile Sırbistan arasında 28 Temmuz 1914’de başlayan özel savaş dünya savaşına dönüştü.


sitemap