Sınavlar | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Sınavlar

 • KPSS Tarih Alan Sınavı Soru Örnekleri
  Yazar Tarih Şubat 26th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  NOT: Tarih Alan Sınavı Soru Örnekleri aşağıdadır.

  Öncelikle merhabalar. KPSS Tarih Alan Sınav soruları Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 26 Şubat 2013 tarihinde TRT yayın kanalı aracılığı ile Alan Sınavı soru örneklerinin kamuoyu ile ne zaman paylaşılacağı konusunda bilgi verip tarihi kesinleştirdi. Yani 27 Şubat 2013 tarihinde sizlere KPSS Tarih Alan Sınavı soru örneklerini ulaştırmış olacağız. Ayrıca ÖSYM bu yapılacak alan sınavı konusundaki ismi de belirlemiş oldu ve böylelikle ismi “Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi” olarak yayımlandı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı 13 Temmuz 2013 tarihinde yapılacaktır.

  OSYM’nin açıkladığı bilgilere baktığımızda Tarih Öğretmenlik Testi’nin hangi konularda ağırlık olduğunu da vermiştir. Bu tablo şu şekildedir.

  OSYM Tarih alanı ile ilgili 3 tane örnek soru vermiştir. OSYM tarafından verilen örnek sorular ise şu şekildedir:

  1) Osmanlı maliyesinde muhasebe kayıtlarında kullanılan yazı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rika
  B) Nesih
  C) Talik
  D) Sülüs
  E) Siyakat

  2) Aşağıdakilerden hangisi, XIX. ve XX. yüzyıllarda bilim ve teknikteki ilerlemelerin dünya toplumları üzerindeki etkilerinden biri değildir?
  A) Endüstri ve ticaretin büyük ölçüde gelişmesi
  B) Yeni siyasal rejimlerin doğması
  C) Din savaşlarının sona ermesi
  D) Kültür alışverişlerin artması
  E) İşçi sınıfının doğması

  3) Öğrenciler tarihsel empatinin bir düzeyinde geçmişte yaşanmış insanların, bugünden farklı düşündüklerini anlayamazlar. Tarihte geriye gidildikçe insan zekasının da geriye gittiğini varsayarlar.
  Bu öğrenciler, aşağıdaki empati düzeylerinin hangisindedir?
  A) Aptal geçmiş
  B) Günlük empati
  C) Klişe genelleme
  D) Sınırlı tarihsel empati
  E) Bağlama uygun tarihsel empati

  Sorular bu şekildedir. Bilgi ağırlıklı ve düşünmeye yönelik sorularla karşılaşmış oluyoruz. 3. soru zaten eğitimsel bir soru niteliği taşır. İlk iki soru ise tarihsel bilgileri yoklamaktadır.

  Tarih Öğretmenlik Alan Testi’nde tüm tarih öğretmen adaylarına şimdiden başarılar diliyoruz.

  NOT: OSYM’nin verdiği dosyayı indirmek için >> TIKLAYINIZ <<

 • 2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları
  Yazar Tarih Haziran 19th, 2012 | 10 Yorum var10 yorum Yorum var

  2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları

  2012 Lisans Yerleştirme Sınavı 4, 16 Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Tarih testinde toplam 44 soru yer almıştır. Bu testlerde sorulan sorular üniversiteye giriş adına hayli zor denilecek türdeydi. Sorular direk bilgiyi ölçen ve uç kısımlardan sorulan soru tarzı ağırlıktaydı. Şimdi bu sorulara sırasıyla ele alıp cevaplarını çözümlü bir şekilde anlatmaya başlayalım.

  1) Olay ve Olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olguya örnek gösterilebilir?

  A) İstanbul’un fethedilmesi
  B) Türkiye’nin çağdaşlaşması
  C) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması
  D) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
  E) Pearl Harbour Baskı’nın yapılması

  Cevap 1) Olay bir anda gerçekleşen durum iken olgu, zamana yayılan bir anda gerçekleşmeyen, gerçekleşmesi için belli bir süre gerekli olan bazen onlarca yıl bazen de yıllarca hatta yüzyıllarca zamana ihtiyaç duyan olayın gelişim sürecidir. Olay ve olgu kavramlarını bu şekilde düşündüğümüzde B seçeneğindeki “Türkiye’nin çağdaşlaşması” bir anda gerçekleşen durum değil bunun için uzun bir zaman gerektirdiğinden olgu kavramına örnek gösterilebilir. Diğer seçeneklerimiz görüldüğü gibi direk olay durumlarına örnektir. Cevabımız B seçeneğidir.


  Soru 2) Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerine cezalandırmak amacıyla gönderildiğini düşündükleri ve “Tanrı’nın Kamcısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mete
  B) Balamir
  C) Teoman
  D) Attila
  E) Bumin Kağan

  Cevap 2) Bu soruyu çözmede verilen soru kökünde iki önemli ipucu söz konusudur. Birinci ipucumuz “Tanrı’nın Kamcısı” ikincisi ise “Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı” kısımlarıdır. İkinci ipucumuza dayanarak Metehan, Teoman ve Bumin Kağan şıklarını eleyebiliriz. Çünkü Teoman Asya Hun İmparatorluğu’nun bilinen ilk hükümdarıdır ve onun oğlu da Metehan’dır. Bumin Kağan ise Göktürk Hakanlığı’nın kurucusudur. Bu bilgiler ışığında geriye B seçeneği olan Balamir ile Attila kalmaktadır. Balamir de Avrupa Hun hükümdarıdır. Ancak bu iki şık arasında Tanrı’nın Kırbacı lakaplı kişi Attila’dır. Buradan cevabı bulamayanlar Avrupa Hun İmparatorluğu’nun en parlak dönemi Attila döneminde olduğunu bilmek zorundadır. Cevabımız D seçeneği olacaktır.

  3) Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki ilk edebi eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Göktürk
  B) Sogd
  C) Uygur
  D) Kiril
  E) Arap (daha&helliip;)


sitemap