Siyasi Tarih | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Siyasi Tarih

 • Emperyalizm’de Güvenlik Endişesi
  Yazar Tarih Ocak 31st, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Güvenlik Endişesi

  Afrika, Hint Okyanusu ve Uzak doğu limanları, deniz üsleri, uğraş noktaları ve ticaret merkezleri olarak çok değerliydi. 19. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’daki korku ve güvensizlikler ağı ve savaş tehdidi, sömürgeci devletler için böyle stratejik avantajları gerekli kılmaktaydı. Bu yüzden, özellikle, I. Dünya Savaşından sonra sık sık duyulacak olan “emperyalizmin giderek savaşa vardığı” varsayımı, öykünün ancak yarısını anlatır. Savaş tehlikesinin ve bunun doğurduğu güvenlik endişesinin giderek emperyalizme yol açtığı da aynı derecede geçerli bir varsayımdır. Bir devleti emperyalizme iten, ekonomik çıkarlarla, siyasal ve askeri amaçların bileşimdir.

  Güvenlik endişesi, özellikle İngiliz sömürgeciliği için geçerli olan bir unsurdur. 1970’leri izleyerek İngiltere için asıl önemli olan, yeni sömürgeler elde etmekten çok, var olanı daha iyi korumaktı. 1878’de Kıbrıs’a, 1882 yılında da Mısır’a yerleşmesini, Hindistan yolunun güvence altına alınması açısından değerlendirmek daha doğru olur.

  Not: Bu ilgili makale Oral Sander’in “Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918’e” adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.
  Kitabı, İmge Kitabevi Yayınları’ndan temin edebilirsiniz.


  Siyasi Tarih’in Tüm Konuları İçin >> Siyasi Tarih << Sayfasına Bakmanızı Öneriyoruz.

 • Emperyalizm’de Demografik Unsur
  Yazar Tarih Ocak 30th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Demografik Unsur

  Tıp bilimindeki gelişmelerle çocuk ölümlerin azalması ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması sonucunda, artan nüfusu yeni elde edilecek topraklara yerleştirme isteği de, sömürgeciliğin 1970’lerden sonra hızlanmasında etkili olmuştur. Bu demografik unsur en çok İngiliz, İtalyan ve Japon sömürgeciliğini etkilemiştir. İlerde görüleceği gibi, 1911 yılında İtalya’yı Osmanlı Devletinin toprağı olan Trablusgarb’ı (Libya) işgale iten en önemli neden, artan İtalyan nüfusuna boşalım alanı bulma düşüncesidir.

  Not: Bu ilgili makale Oral Sander’in “Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918’e” adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.
  Kitabı, İmge Kitabevi Yayınları’ndan temin edebilirsiniz.


  Siyasi Tarih’in Tüm Konuları İçin Yukarıdaki Siyasi Tarih  Sayfasına Bakmanızı Öneriyoruz.

 • Emperyalizm’de Ekonomik Unsur
  Yazar Tarih Ocak 30th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Ekonomik Unsur

  Sömürgeciliğin hızlanması ve emperyalizmin doğuşunu etkileyen ekonomik unsurlar arasında şunlar sayılabilir:

  1. Avrupa’da biriken sermaye fazlasına yeni yatırım olarak ve alanları;
  2. Makineleşmenin ürünü olan üretim fazlasına yeni pazarlar yaratma isteği;
  3. Avrupa’da nüfus artışına bir çare, yeni yerleşim alanları bulmak zorunlulu;
  4. Üretim sürecinin esası olan ham madde elde etmek isteği.

  Avrupa pazarlarının doymasıyla, üreticiler, denizaşırı bölgelerde açık pazarlar aradılar ve yöneticileri bu yönde baskı altında tuttular. Bu sıralarda Asya ve Afrika bu amaca hizmet edecek durumdaydı. Ayrıca, yatırımcı şirketlerin rahat çalışabilmesi için sömürge alanlarının güvenlik altına alınması gerekiyordu. Bunun da en güvenilir yolu, sömürgelerin doğrudan doğruya askeri denetim altına alınmasıydı. Böylece, ekonomik bakımdan yayılma, aynı zamanda siyasal yayılmayı da gerektirdi. Siyasal denetim şu bakımlardan da gerekliydi:

  i. Ekonomik yatırımda bulunacak yerlerde toplumsal sistem ve yönetim biçimi çok ilkeldi ve ticaretin gelişebilmesi için bu durumun biraz olsun düzeltilmesi gerekiyordu.
  ii. Yatırımlarda bulunan şirketler, öteki devletlerin şirketlerinin rekabetinden kurtulmak istemekteydiler ve bunu da devletin askeri gücü gerçekleştirebilirdi.
  iii. Ekonomik bakımdan geri kalmış ülkelerde rahat çalışabilmek, örneğin borçları zamanında alabilmek için, o ülke yönetimine baskıda bulunmak gerekliydi. (daha&helliip;)


sitemap