Sözlük | Tarih Kütüphanesi - Part 2

Logo Background RSS

» Sözlük

 • Neolitik Nedir?
  Yazar Tarih Eylül 25th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Neolitik Nedir?

   Tarih öncesi çağlardan “Yeni Taş Devri”ne verilen isme Neolitik denir. Neolitik Çağ’ın diğer bir ismi de “Cilalı Taş Devri”dir. Neolitik dönemde insanlar ilk kez mağaralardan çıkıp su kıyılarına, ovalara yerleşmiş ve ilk kez köyler oluşmuştur. İlk kez Tarımsal üretimin olduğu bir dönemdir. Neolitik çağda insanlar kendilerine ev yapmışlardır. Bu evler de ağaç dallarından ve kamışlardan kulübeler yapmışlardır.

  Türkiye’de bu döneme ait yerleşim yerleri ise; Konya’daki Çatalhöyük, Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü ve Gaziantep yakınlarında bulunan Sakçagözü’dür.

 • Engizisyon Nedir?
  Yazar Tarih Ağustos 20th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Engizisyon Nedir?

  Engizisyon kısacası, Kilisenin yaptığı mahkemelere verilen isimdir.

  Daha geniş tanımıyla Engizisyon, Latincede “Soruşturma” anlamına gelip Orta çağ Avrupasında Katolik Kilisenin denetiminde yapılan mahkemelere verilen isimdir. Engizisyon mahkemeleri daha çok kilisenin yani dini düşüncelere aykırı kabul edilen bilgileri ortaya atanların sorgulandığı mahkemelerdir. Bu engizisyon mahkemeleri çok ağır işkence yöntemlerini benimsemiştir. Kilisenin kendilerine tehdit gördüğü her tarikat veya kişileri ortadan kaldırmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren kilise, büyücü veya büyücülükle ilgilenen kişileri çok ağır ve vahşi yöntemlerle cezalandırmış hatta idam ettirmişlerdir.

  Engizisyon mahkemelerinin en önemli özelliklerinden biri de kişiye suçunu itiraf ettirme yöntemidir. Suçlu görülen kişi, mahkemeye çıkarılmadan önce ağır işkencelere maruz bırakılır ve mahkemede suçunu itiraf edeceğini söyleyene kadar işkence devam ettirilirdi.

  Dönem dönem ülkelere bağlı olarak engizisyon mahkemeler kurulmuştur. Örneğin İspanyol engizisyon mahkemeleri 1483 yılında Papa 4. Sixtus tarafından onaylandı. Bu mahkemenin amacı ise; Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Yahudilerin Hristiyanlaştırma amacıyla kurulmuştur. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler 1492’den itibaren özellikle o dönemlerde Osmanlı’ya sığınmışlardır. Göç etmeyen veya etmeye fırsat bulamayan birçok Müslüman ve Yahudi (daha&helliip;)

 • Dogmatizm Nedir?
  Yazar Tarih Mayıs 16th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Dogmatizm Nedir?

  Dogmatizm kelimesinin kökü “Dogma”dır. Dogma’nın kelime anlamına baktığımızda “belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün, düşüncenin, sorgulanamaz, tartışılamaz olması ve bu düşünce veya görüşün mutlak doğru olarak kabul edilmesidir.”
  Türkçe karşılığı “bağnazlık”tır. Dogma kelimesi; Nas, inak anlamında da kullanılmaktadır.
  Dogmatizm; deneyi kesinlikle kabul etmez. Özellikle Dogmatizm’in zirve yaptığı dönem, Ortaçağ Avrupasıdır. Bu dönemde Hıristiyan inancında sorgulanamanın, deneylerin yasak olduğu bir dönemdir ve skolastik düşünce dediğimiz dönem hakimdir. Dini bilgilerin, özellikle dini bilgilerle çakışan bilgileri öne süren kişiler, Ortaçağ’da Engizisyon denilen mahkemelerde sorgulanır ve genellikle idam edilirlerdi. Dogmatizm o kadar hakimdir ki; masum bir kişinin ateşe atılsa bile yanmayacağı eğer ki ateşte yanıyorsa kendisinin günahkar, suçlu olduğu kabul edilmiştir.
  Somut bir örnek sunmak gerekirse, Ortaçağ Avrupasında yaşayan Galileo Galilei, Dünyanın Hıristiyan inancında söylendiği gibi düz olmadığı tam aksine yuvarlak olduğunu öne sürmesiyle birlikte kendisi Engizisyon Mahkemesinde yargılanmıştır.
  Dogmatizm, bilimin ve deneylerin şeytani bir çalışma olduğu düşünülen zamanlarda kilisenin toplum üzerindeki etkisinin çeşitli sebeplerle zayıflamasıyla birlikte aydınlanma çağı Avrupa’da başlamıştır.

  Günümüzde bile din bilgilerinin tümü dogmatiktir ve sorgulanmadan, gerçeği kanıtlanmadan inanılan bilgilerdir. Kısacası inançla ilgili bilgiler dogmatiktir. Her ne kadar insan içinde bu kabul edilemez gibi gözükse de gerçek budur. Siz farklı düşünüyorsanız aşağıda yorum bölünü kullanıp tartışmaya başlayabiliriz!

  Not: Bu “Dogmatizm Nedir?” yazısı tarih.gen.tr yönetimi tarafından yazılmış olup kopyalayıp başka sitelerde yayınlandığı tespit edildiği taktirde ilgili site Google’a şikayet edilecektir.


sitemap