Sözlük | Tarih Kütüphanesi - Part 3

Logo Background RSS

» Sözlük

 • Şovenizm Nedir?
  Yazar Tarih Şubat 19th, 2013 | Yorum Yok Yorum var
  Şovenizm
  Şovenizm; Ulusal üstünlüğün ön planda olduğu ve özellikle abartılı bir şekilde saldırgan bir vatan severliğin olduğu düşünce biçimidir. Şovenizm kavramı, Fransa’nın Napolyon döneminde üst üste  17 kere yaralanmasına rağmen savaşmaya devam eden, kendisini Fransa için feda etmekten geri  durmayan Napolyon askeri olan Nicolas Chauvin’den gelir. Bu düşünce biçimi, Nicolas Chauvin’i örnek alan ve bundan sonraki süreçte vatanseverlik için artık “şovenizm” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Aşırı ve ölçüsüz bir milliyetçi düşüncedir. Bu görüşte olana Şovenist denilmektedir.
  Türk Dil Kurumunda Şovenizm’in tanımı şu şekildedir: “Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım.”
  Bu siyasi anlamın dışında bir de sanatta yani mimari anlamda da kullanılmaktadır. Mimaride Şovenizm, bir halkın sahip olduğu kültürel değerleri ile ortaya çıkan mimari yapısıdır. Bu bağlamda “bu benim mimarim.” demektir. Kendi özünü yansıtmaktır. Ancak günümüz koşullarında genellikle siyasi anlamda kullanılmakta ve aşırı ırksal tepkilerde Şovenizm kullanılmaktadır.

  Yazar: Tarih (Site yönetimi)

 • Skolastik Düşünce Nedir?
  Yazar Tarih Nisan 19th, 2011 | 72 Yorum var72 yorum Yorum var

  Skolastik Düşünce Nedir?

  Skolastik Düşünce: Ortaçağ’da Kilise’nin baskın olduğu bir dönemde Kilise’nin özgür düşünce ortamının önüne geçip tek doğrunun İncil’deki bilgilerin olduğunu savunan bir düşünce tarzıdır. Ki artık İncil’e göre değil tamamen kendi çıkarları doğrultusunda din adamları hareket etmeye başlamış, Cennetten toprak satmak, insanların topraklarını almak için Engizisyon mahkemelerinde bir çok insan idam edilmiştir. Kilise böylelikle toplumun yeni icatlara, buluşlara engel olmuştur. Örnek olarak Dünya’nın düz bir tepsi olduğunu, bunun tersini iddia edenleri idam etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Galileo idi.

  Başka bir ifadeyle; MS 375 ile 1453 yıllarını kapsayan Orta Çağ döneminde kilisenin düşüncesi olup bilim ve gözlemin yasak olduğu, kilisenin söylediği her şeyin mutlak doğru kabul edildiği, kilisenin aksini söyleyenlerin cezalandırıldığı düşünceye skolastik düşünce denir. Bu düşünceye göre kilise toplum üzerinde baskı kurmuştur. Bu yüzden Orta Çağ Avrupasına “Karanlık Dönem” de denilmektedir.

 • Antik Çağ Nedir?
  Yazar Tarih Nisan 19th, 2011 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  Antik Çağ Nedir?

  Antik Çağ: Milattan önce 700’lü yıllardan başlayıp milattan sonra 375 yılında Kavimler Göçüne kadar olan dönemin ismidir. Antik çağ olarak nitelendirilen dönemde özgür düşünme ortamı vardı. Bu ortamın olması nedeniyle düşünceler tartışılmış, yeni fikirler ortaya çıkmıştır. Böylelikle herhangi bir baskı almadan, toplum ve insan gelişmiş ve ilerlemiştir. Bu dönemde Antik Çağ filozofları, bilginin anlamını, doğruluğun ne olduğunu, erdemin ne anlama geldiğini, evrenin ve yaşamın anlamını sorgulamışlar ve felsefi soruları şekillendirmişlerdir.

  Antik Çağ Döneminde;

  • Antik Yunan Medeniyetleri
  • Mezopomya Medeniyetleri
  • Anadolu Medeniyetleri
  • Mısır Medeniyeti
  • Hint Medeniyeti
  • Çin Medeniyeti
  • Roma Medeniyeti

  bulunmaktaydı. Anadolu uygarlıklarından Hitiler, İyonyalılar, Urartular, Frigler ve Lidyalılar bulunurken, Mezopotamya Uygarlıkları arasında Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller ve Asurlar bulunmaktaydı.


sitemap