Tarih Blogu | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Tarih Blogu

 • Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması)
  Yazar Tarih Temmuz 14th, 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması)

  Tarih, kapsam olarak geniş bir konu alanına sahiptir. Bu yüzden araştırmaları kolaylaştırmak için tasnif dediğimiz sınıflandırma yapılmaktadır. Bu sınıflandırma da özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Tarihin tasnifi (sınıflandırması) üç şekilde yapılmaktadır. Bunlar ise;

  1- Zamana göre sınıflandırma
  2- Mekana göre sınıflandırma
  3- Konuya göre sınıflandırma

  Şimdi bu sınıflandırma biçimlerini tek tek açıklayıp örnekleriyle konuyu derinleştirelim.

  1- Zamana Göre Sınıflandırma

  Kronolojik düzen göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma türünde önemli olan belli zaman dilimlerine ayrılmasıdır. Bu yüzden genellikle zaman kavramına vurgu yapılmaktadır. Yani çağ ve yüzyıl gibi zaman dilimleri kullanılır. Tarihin çağlara göre ayrılmasında evrensel olaylar etkili olmuştur. Mesela yazının bulunması, kavimler göçü gibi.

  Zamana göre sınıflandırmaya örnekler vermek gerekirse;

  Orta Çağ tarihi, 15. yüzyıl Tarihi, Fetret Devri Tarihi gibi. (daha&helliip;)

 • Milli Mücadele’de Binbaşı Ayşe
  Yazar Tarih Aralık 21st, 2011 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  Milli Mücadele’de Binbaşı Ayşe

  Kurtuluş Savaşı hakkında yazılmış eserlerde göğüs göğse çarpışmış pek çok Müslüman Türk kadınlarından bahsedilir. Kara Fatma, Onbaşı Halide, Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice, Gördesli Makbule isimleri pek sık zikredilen şahsiyetlerdir. Binbaşı Ayşe de adını hep minnet duygularıyla anmamız gereken kahramanlar arasındadır. Binbaşı Ayşe, Milli Mücadele’de kocasının en kıymetli birer yadigârı olarak sakladığı ziynetlerini satarak at, mavzer, elbise ve çizme tedarik etmiş ve bu mücadelede, derece derece terfi ederek binbaşılığa kadar yükselmiştir.

  1925 Haziranı sonlarında İstanbul’da Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan mülakattan onun hakkında şu bilgiyi edinmiş bulunuyoruz.

  Binbaşı Ayşe

  Binbaşı Ayşe

  “..Büyük harpte Kafkas Cephesi’nde yaralanarak ölen kocamın ve tüm vatan evlatlarının intikamını almaya and içmişim. Allah, bu fırsatı 15 Mayıs 1919’da bana verdi. İzmir’i Yunanlılar işgal ettiği sırada ilk mukavemetimiz sona erip şehre Yunanlılar hâkim olunca Aydın’a gittim. Orada faaliyete geçerek bir Kuvay-i Milliye birliği teşkil edip bilahare Nuri çetesine katıldım. Aydın muharebelerini yaptıktan sonra Koçarlı’ya çekildik. Bu suretle, bilfiil atıldığım İstiklal Mücadelesi’ne başından sonuna kadar iştirak ettim. İlk defa Sakarya’da sol kasığımdan piyade mermisi ile yaralandım. Seyyar hastanede tedaviden sonra tekrar müfrezeme iltihak ettim. Büyük Taarruz’da Mürsel Paşa Fırkası’na iltihak ettik ve Ahır Dağları’ndan düşman gerilerine akmağa memur edildik. (daha&helliip;)

 • Sütçü İmam Olayı
  Yazar Tarih Aralık 20th, 2011 | 7 Yorum var7 yorum Yorum var

  Sütçü İmam Olayı

  Fransız kuvvetlerinin Maraş’a girişlerinin ertesi günü 31 Ekim 1919 tarihinde Fransız ve Ermeni askerler üçer-dörder kişilik gruplar halinde çarşı – pazar ve mahalleleri dolaşıyordu. Türklerin bazılarını dövmelerinin yanında, Türk milletini ve Türk Hükümeti’ni aşağılayıcı sözler sarf ediyorlardı. Bardağı taşıran son damla, Fransız askerlerinin Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan Türk kadınlarına sarkıntılık etmeleri olmuştur.

  Bir grup Fransız – Ermeni askeri ikindi üzerinde Uzunoluk Caddesi’nden kışlaya dönüyorlardı. Askerler yol değiştirerek hamamdan çıkan kadınların inmekte oldukları alana yöneldiler ve kadınlardan birine yaklaşarak “Artık burası Türklerin değildir, Fransız memleketinde peçe ile gezilmez.” diyerek kadının peçesini yırttılar. Peçesi yırtılan ve zor durumda kalan kadıncağız bayılıp yere düştü. Diğer kadınlar da imdat istercesine bağırmaya başladılar. Olayı karşıdaki kahveden gören Türkler dışarı çıkarak askerlerin üzerine yürüdüler. Türkler, askerleri uyararak yollarına devam etmelerini söylediler. Askerler kötü sözler sarf ederek silah kullandılar. Bu arada Çakmakçı Sait şehit oldu ve Gaffar Osman yaralandı.

  Sütçü İmam

  Sütçü İmam

  (daha&helliip;)


sitemap