Tarih Genel | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Tarih Genel

 • Türklerin Kullandığı Takvimler
  Yazar Tarih Temmuz 14th, 2018 | Yorum Yok Yorum var

  Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler

  Güneş Esaslı Takvimler: Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü esas alan takvimlerdir. Dünya, güneş etrafında bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar.

  Ay Esaslı Takvimler: Ayın dünya etrafındaki turlarını esas alan takvimlerdir. Ayın, dünyanın etrafında 12 kez dönmesi 354 gün sürer.

  1) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

  • Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Kendileri yaptığı için Türklerin milli takvimidir.
  • Güneş esaslı takvim olup bu takvimde 1 yıl 365 gün 5 saatir.
  • Türkler bu takvimde her yıla bir hayvan ismi vermişlerdir. 12 yılda bir hayvan ismi değişmiştir. (yılan yılı, köpek yılı, sıçan yılı, at yılı, koyun yılı vs.)
  •  Bu takvimde aylar ise sayılar olarak belirtilmiştir.
  • Bu takvimi tarihte; Kök Türkler, Uygurlar, Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları kullanmıştır.

  2– Hicri (Kameri) Takvim

  • Ay esaslı takvimdir. (Türklerin ay esaslı olarak kullandıkları tek takvimdir.)
  • Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir.
  • Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göç olan Hicret’i, takvimin başlangıcı kabul edilir.
  • Hicri Takvim, Hz. Ömer Döneminde oluşturulmuştur.
  • Bu takvimde 1 yıl 354 gündür.
  • Günümüzde sadece kandil, bayram gibi dini işlerde kullanılmaktadır.

  (daha&helliip;)

 • Tarih Yazıcılığı Türleri
  Yazar Tarih Temmuz 14th, 2018 | Yorum Yok Yorum var

  1- Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih

  • İlk çağlarda ortaya çıkmış tarih yazımı çeşididir.
  • Hikâyeci tarih anlayışında olaylar, hikâye yoluyla anlatılmış ve daha çok efsanelere yer verilmiştir.
  • Hikâyeci tarih anlayışında yer ve zaman belirtildiği için masallardan bu yönüyle ayrılır.
  • Hikâyeci tarihin ilk temsilcisi de “Tarihin babası” olarak bilinen Heredotos’tur. (Heredot)

   

  2- Öğretici (Pragmatik-Faydacı-Didaktik) Tarih

  • Geçmişten ders çıkarmak, topluma ahlaki ve milli değerleri benimsetmek amacıyla yazılan duygusal tarih yazıcılığıdır.
  • Öğretici tarih anlayışında eserlerde nasihatler yer alır.
  • Başarısızlıklara çok az yer verilirken başarılara ve kahramanlara büyük yer verilmiştir.
  • Öğretici tarih yazımının temsilcisi de “Thukydides”tir.

   

  3- Kronik Tarih

  • Kronik tarih anlayışında olayları, oluş sırasına göre yani gerçekleştiği tarihe göre sıralanır.
  • Kronik tarih anlayışında, her yılın olayları, aralarında bağlantı olmadan, yorum yapılmadan, neden-sonuç ilişkisi verilmeden yazılır.
  • Kronik tarihin en güzel örnekleri; Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititlerin tanrılarına hesap vermek amacıyla yazdıkları “anallar” (yıllıklar)dır.

  (daha&helliip;)

 • Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması)
  Yazar Tarih Temmuz 14th, 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması)

  Tarih, kapsam olarak geniş bir konu alanına sahiptir. Bu yüzden araştırmaları kolaylaştırmak için tasnif dediğimiz sınıflandırma yapılmaktadır. Bu sınıflandırma da özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Tarihin tasnifi (sınıflandırması) üç şekilde yapılmaktadır. Bunlar ise;

  1- Zamana göre sınıflandırma
  2- Mekana göre sınıflandırma
  3- Konuya göre sınıflandırma

  Şimdi bu sınıflandırma biçimlerini tek tek açıklayıp örnekleriyle konuyu derinleştirelim.

  1- Zamana Göre Sınıflandırma

  Kronolojik düzen göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma türünde önemli olan belli zaman dilimlerine ayrılmasıdır. Bu yüzden genellikle zaman kavramına vurgu yapılmaktadır. Yani çağ ve yüzyıl gibi zaman dilimleri kullanılır. Tarihin çağlara göre ayrılmasında evrensel olaylar etkili olmuştur. Mesela yazının bulunması, kavimler göçü gibi.

  Zamana göre sınıflandırmaya örnekler vermek gerekirse;

  Orta Çağ tarihi, 15. yüzyıl Tarihi, Fetret Devri Tarihi gibi. (daha&helliip;)


sitemap