Tarih Genel | Tarih Kütüphanesi - Part 2

Logo Background RSS

» Tarih Genel

 • Türklerin Abbasilere Hizmetleri
  Yazar Tarih Kasım 28th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Türklerin Abbasilere Hizmetleri

  Memun’un halifeliği döneminden itibaren sayıları giderek artan Türk askerleri Bizans’a karşı düzenlenen gazâlarda ve iç isyanların bastırılmasında önemli rol oynadılar.

  Halife Mu’tasım’ın Babek’in isyanıyla meşgul olduğu sırada Bizans İmparatoru Teophilos’un Zibatra’ya (bugünkü Doğanşehir) karşı tertip ettiği sefer ve yaptığı katliâm İslâm dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Mu’tasım’ın bunun intikamını almak üzere düzenlediği Amarion (Ammuriye, Emirdağ) seferinde Türk askerleri büyük başarı sağlamış ve şehir 12 Ağustos 838 kapılarını İslâm ordusuna açmıştır. Halife Mütevekkil devrinde Boğa el-Kebîr Ankara-Kayseri arasında yer alan Samalû’ya sefer düzenlenmiş ve şehri fethetmiştir (858). Halife Muntasır da Vasîf et-Türkî’yi Bizans’a karşı sefere memur etti (862). Vasîf halifenin ölüm haberini almasına rağmen sefere devam ederek bir Bizans kalesini fethetti.

  Mustain ile Mutez arasındaki iktidar mücadelesine rağmen Türk kumandanlar Bizans topraklarına akınlara devam ettiler. Bilgeçur adlı Türk kumandan Bizans’a ait bir kaleyi tahrip etti (864). Bilgeçur ertesi yıl büyük bir ordu ile tekrar Bizans seferine çıktı ve Aksaray-Niğde arasındaki Matmûra kalesini ele geçirdi.

  Halife Mutez devrinde Müzâhim b. Hakan’ın Malatya’dan Anadolu’ya bir akın düzenlediği bilinmektedir. Yine Halife Mutemid devrinin sonlarına doğru Tarsus emîri Yazman’ın Bizans’a karşı gaza düzenlediği bilinmektedir.

  Abbasi ordusundaki Türkler sadece Bizans’a karşı düzenlenen seferlerde değil ülke içinde çıkan çeşitli isyan ve karışıklıkların bastırılmasında da önemli rol oynamıştır. İslâmiyet ile bağdaştırılması mümkün olmayan Hurremiyye hareketinin başına geçen Bâbek devlet için çok tehlikeli bir unsur haline gelmişti. Halife Me’mun 820-21 yılında Babek’e karşı asker sevkettiyse de başarı sağlayamadı. Mu’tasım da Hurremîler üzerine Haşim b. Baticur adlı bir Türk kumandanının sevk ve idaresindeki bir orduyu Hurremîler üzerine gönderdiyse de o da mağlup olmaktan kurtulamadı. (Devamini Oku)

 • Ziggurat Nedir?
  Yazar Tarih Eylül 25th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Ziggurat Nedir?

  Ziggurat, Mezopotamya uygarlıklarından Sümer, Asur ve Babillerde piramite benzeyen tapınaklara verilen isimdir. Zigguratlar çok amaçlı olarak inşa edilmiş ve kullanılmıştır. Zigguratların alt kısımları ambar, üst kısımları da ibadethanedir. Aynı zamanda Zigguratlar okul ve gözlemevi olarak da kullanılmıştır.

  ziggurat-nedir

  Zigguratlar genellikle şehrin ortasında inşa edilmiştir. Zigguratların ambar olarak kullanılması ve ürünlerin burada toplanmasıyla birlikte ürünlerin sayılarını, adlarını belirtmek için şekil ve semboller kullanılmıştır. Zaman içerisinde bu gelişerek yazının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yani Zigguratta ürünlerin toplanmasıyla birlikte bir yazının icadını ortaya çıkarmıştır.

  Irak'ta bir Ziggurat tapınağı

  Irak’ta bir Ziggurat tapınağı

 • Tarihe Yardımcı Bilim Dalları
  Yazar Tarih Eylül 25th, 2014 | 3 Yorum var3 yorum Yorum var

  Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

  Tarih biliminin alanı çok geniştir. Bu yüzden bu alan içerisindeki olayları, belge ve bulguları açıklarken diğer bilimlerden yararlanır. Böylelikle araştırın konu, tarihi daha gerçekçi bir sonuca ulaştırmaktadır. Şimdi tarihe yardımcı olan bilim dallarını listeleyip tek tek tanımlarını yapıp örneklerle açıklayalım. Bu bilim dallarını açıklarken dikkat etmeniz gereken asıl nokta ise, o bilimin tarihe nasıl yardımcı olduğudur. Örneğin bir tarihçi tarihi bir belge bulduğunda dilini bilmeyebilir bu yüzden bu eski yazmaları okuyan bilim dalıyla etkileşim haline geçip o belgeyi tercüme edip tarihe kazandırır. İşte bu gibi durumlarda birden fazla bilim dalı tarihe yardımcı olur.

  1. Coğrafya
  2. Arkeoloji
  3. Antropoloji
  4. Etnografya
  5. Hukuk
  6. Kronoloji
  7. Edebiyat
  8. Felsefe
  9. Paleografi
  10. Epigrafi
  11. Sosyoloji
  12. Filoloji
  13. Diplomatik
  14. Nümizmatik
  15. İstatistik
  16. Ekoloji
  17. Kimya
  18. Sanat Tarihi
  19. Heraldik


  Şimdi tarihin faydalandığı bilim dallarını tek tek açıklayalım.

  1- Coğrafya

  Bilindiği üzere her tarihi olan bir mekanda (yerde) geçer. Bu mekanın yer şekilleri, iklimi, yapısı orada meydana gelen olayda ne kadar etkili olduğunu açıklamada tarihe yardımcı olur. Tarih olaylarında coğrafya önemli bir yere sahiptir. Eğer ki bir yerde bir olay olmuş ise ve o yerin coğrafi özellikleri bilinirse ilgili olay ile ilgili daha iyi anlaşılmasında, tüm yönlerin aydınlatılmasında önemli katkı sağlar.

  Örnek: Sarıkamış Harekatı’nı ele alalım. Sarıkamış Harekatı, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı düzenlediği ve amaç olarak düşmanı arkadan kuşatarak etksizleştirmeyi hedef alan başarılı bir plandı. Ancak günümüz Kars iline bağlı olan Sarıkamış’ın kış soğukluğu çok aşırı derecede düşüktür (-40 derece). Harekatın uzaması ve askeri teçhizatın kış şartlarına karşı yetersiz olması ile kışın bastırmasıyla birlikte cephedeki Osmanlı ordusunun yaklaşık tümü donarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Görüldüğü gibi iklim şartları yani coğrafya, tarihi olay üzerinde etkili olmuştur. (Devamini Oku)


sitemap