Tezler | Tarih Kütüphanesi - Part 2

Logo Background RSS

» Tezler

  • 1929 Ekonomik Buhranı Tez Girişi
    Yazar Tarih Nisan 19th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

    1929 Ekonomik Buhranı Tez Girişi

    Bir devletin gerek iç ve gerekse dış politikasını belirleyen en önemli etkenler­den birisi, o devletin ekonomik yapısıdır. Bir devlet ekonomik yapısını ne kadar iyi düzenlerse takip edeceği iç ve dış politika da o derece sıhhatli olur. Büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu genel düsturu en iyi bilen ve değerlendiren bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir. İler şeyde bir beynelmilelliğin olabileceğini hatta kültürde bile beynelmilellik olabileceğini vurgulayan Atatürk, iktisatta beynel­milelliğin olamayacağını açıkça ifade etmiş ve her devletin milli bir iktisat politikası­nın olması gerekliğini belirtmiş ve yeni Türk devletinin iktisat politikasını belirle­mek amacıyla İzmir İktisat Kongresi’ni toplamıştır.
    (daha&helliip;)


sitemap