Makedonya ve Helenistik Dönem | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Makedonya ve Helenistik Dönem

 • c. Makedonya ve Helenistik Dönem

  Zamanla Grek uygarlığının siyasal ve toplumsal yapısı, giderek artan bir biçimde, daha eski Ortadoğu uygarlığının kalıpları içinde erimeye başladı. Bu süreç içinde Grek kültürünün ayırt edici özellikleri canlılığını yitirmiş ve Doğu’nun düşünce ve davranışlarını içererek genişlemiştir. Bu döneme “Helenistik Dönem” adı veriliyor. 4. yüzyılın ortalarından başlayarak, klasik Grek’in savaş taktik ve stratejilerini geliştiren Makedonyalı İskender, Grek kültürünü genişletmiştir.

  MÖ 4. yüzyılda doğuda güçlenen ve Anadolu’ya doğru ilerleyip kent-devletleri tehdit etmeye başlayan Persler’e  karşı Grek kent-devletleri gereken siyasal ve askeri birliği kuramayınca, bunu Makedonya Kralı Philip’in emperyalist gücü sağladı. Oğlu Büyük İskender ise, Ortadoğu’nun kaynaklarını önüne sererek Grek dünyasında büyük bir dönüşüme yol açtı. MÖ. 334’te Çanakkale Boğazı’nı geçerek Asya’ya girdi. Anadolu’yu geçip Suriye ve Mısır’ı işgal etti. Sonra İran’a, Hindikuş dağlarını aşıp Buhara, Taşkent ve Keşmir’e kadar yayıldı. Bu askeri kampanyalarla Grek dünyasının ufkunu genişletti. Grekler, artık yerel bir topluluk olan kent-devletin (Polis’in) değil, gittikçe genişleyen “Helen” dünyasının, bir bakıma geniş bir “Kozmopolis”in üyesi olduklarının bilincine vardılar. Öte yandan, aynı İskender, özgür ve bağımsız olan ve giderek olgunlaşan Grek bölgesini yıkmış, bunun yerine geniş ve merkeziyetçi bir imparatorluk kurmuştur. Kısa bir süre içinde dağılmasına rağmen, kurduğu imparatorluk, globalleşmeye başlayan yeryüzünün ilk habercisidir.

  Not: Bu ilgili makale Oral Sander’in “Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918’e” adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.
  Kitabı İmge yayınevinden temin edebilirsiniz.


  Siyasi Tarih’in Tüm Konuları İçin Yukarıdaki Siyasi Tarih  Sayfasına Bakmanızı Öneriyoruz.

Yorum Yazin


sitemap