Oğuz Boyları, Oğuz Boylarının Listesi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Oğuz Boylarının Listesi

 • Oğuz Boyları Listesi

  Oğuz boyları sağ ve sol olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Sağ bölümde 12 sol bölümde de 12 olmak üzere toplam 24 oğuz boyu bulunmaktadır. Sağ bölümde bulunanlara Bozoklar sol bölümde bulunanlara da Üç Oklar denilmiştir. Bu Oğuz boylarının oluşumunda Oğuz Han Efsanesi temel alınmıştır.

  Efsaneye göre Oğuz han tanrısına ibadet ederken gök bir anda karardı ve gökten mavi bir ışık düştü. Bu ışık güneşten ve aydan parlaktı. Bu ışığın içinden bir kız çıktı. Oğuz, bu kıza aşık olur ve onla evlenir. Bu evliliğinden GÜN, AY ve YILDIZ adlarında üç çocuğu oldu. Daha sonra Oğuz bunlara BOZOK demiştir.

  BOZOKLAR (Oğuzların Sağ Kolu)

   GÜN han Oğulları (Birinci Oğlu)

  • Kayı
  • Bayat
  • Alkaravlı
  • Karaivli

  Ongun yani kutsalları “Şahin”dir.

  AY han oğulları (İkinci oğlu)

  • Yazır
  • Döger
  • Dadurga
  • Yaparlı

  Ongun yani kutsalları “Kartal”dır.

  YILDIZ han oğulları (Üçüncü oğlu)

  • Avşar
  • Kızık
  • Beğdili
  • Karkın

  Ongun yani kutsalları “Tavşancıl”dır.

  Oğuz yine bir gün avlanmaya çıktı. Bir gölün kenarına vardı. Gölün ortasındaki ağacın altında oturan bir kız görüp ona da âşık oldu. Onunla da evlendi. Bu evliliğinden GÖK, DAĞ ve DENİZ adını verdikleri üç oğlu oldu. Oğuz, bu oğullarına daha sonra ÜÇ OKLAR adını vermiştir.

  ÜÇ OKLAR (Oğuzların Sol kolu)

  GÖK han Oğulları (Dördüncü Oğlu)

  • Bayındır
  • Biçene (Becene)
  • Cavuldur
  • Çepni

  Çepni boyunun ongunu bilinmemekle birlikte Gök han oğullarının ongunu yani kutsalı “Sunkur”dur.

  DAĞ han Oğulları (Beşinci Oğlu)

  • Salur
  • Eymür
  • Alayundlu
  • Üregir

  Salur boyunun ongunu bilinmemekle birlikte Dağ han oğullarının ongunu “Üç kuş”tur.

  DENİZ han Oğulları (Altıncı Oğlu)

  • İğdir
  • Bügdüz
  • Yıva
  • Kınık

  Bügdüz boyunun ongunu bilinmemekle birlikte Deniz han oğullarının ongunu “Çakır”dır.

  Oguz boylari listesi

   

   

Yorum Yazin


sitemap