Oğuzların Menşei | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Oğuzların Menşei

 • Oğuzların Menşei

  Doğu Göktürk Devleti, 630 yılından itibaren çöküş sürecine girdikten sonra, Türk boylarının bir kısmı kendi aralarında birlik kurarak, Dokuz-Oğuz Kağanlığı’nı kurdular. Yenisey Yazıtları, Oğuzların Barlık Çayı civarında yaşadıklarını ortaya koymuştur. Oğuzlar, 682 yılında ise Selenga Irmağı ile Ötüken bölgesinde yerleşmişlerdir.  Oğuzların bir müddet sonra kuzeye, güneye ve doğuya doğru göç etmişlerdir. Bu göç hadisesi, Göktürk Devleti’nin yıkılışı ile ilgili olmalıdır.

   Batı Göktürk topraklarındaki Türk boyları olan Karluklar, Çuyüe ve Çumiler kendi içlerinde çeşitli problemlerle uğraşmakta olduklarından dolayı bu tarihlerde Oğuz topluluğunun batı ülkelerine yayılmış olduğuna dair bir kayıt yoktur. Doğu Göktürk sahasındaki Türk boyları “Dokuz boy” şeklinde yaşamışlardır. Yukarıdaki saydığımız boylar Dokuz Boy dışında tutmamız gereken boylardır.

  Orhun Kitabeleri’nde Batı Göktürklere düşman kavim olarak; Çin, Dokuz-Oğuz, Kırgız, Kurikan sayılmaktadır. Bu nedenle Kırgızlar ile Kurikanlar’ı Dokuz Oğuzların dışında tutmamız gerekmektedir ve Kırgızların ve Kurikanların Dokuz Oğuz ile ifade edilen Türk toplulukları ile bağlantılarının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Orhun Yazıtlarındaki Basmiller de Dokuz Oğuzların dışında sayılmışlardır.

  Uygurlara bakıldığında İslam müellifleri Uygurlar için “Tokuz-Guz” tabirini kullanmışlardır. Oğuzlara gelince Balkaş’tan Hazar Denizi’ne kadar olan bölgeye gelmişlerdir. Oğuz kabileleri Tokuz-Guz Konfederasyonu’nun bir üyesi olup, bu devlet en parlak dönemini yaşarken batıya göç ettiler ve Aral Gölü steplerine yerleştiler. Oğuzların Uygurlara ayrı boy teşkilatlarına sahip olmaları, İslam müelliflerinin uyguları da Dokuz Oğuz teşkilatı içinde göstermelerinin sehven olduğunu ortaya koymaktadır. Orhun Yazıtları’nda Dokuz-Oğuz topluluğu için Hun ve Tongra boyları ile irtibatından söz edilmektedir. Ayrıca bu yazıtlarda Bayırku boyunun da Dokuz-Oğuzlara bağlı olduğu belirtilmiştir.

  Kaynak: Mustafa Demir, “Büyük Selçuklular Tarihi” s. 4

  Etiketler:

Yorum Yazin


sitemap