Tarih Kütüphanesi - Part 4

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

 • Oğuz Adı Nereden Gelmektedir?
  Yazar: | Tarih: 23 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuz Adı

  İlhanlı Devleti hükümdarlarından Gazan Han devrinde veya Gazan Han’ın halefi Olcaytü zamanında (1304–1316) yazılmış Oğuz Kağan destanında, ilk süt manasına “ağız” kelimesi “Oğuz” şeklinde belirtilmekteydi. Muasır kaynaklarda ağız kelimesine rastlanmadığı için bu ağız kelimesinin Oğuz kelimesine menşe olduğu şüphe ile karşılanmaktadır.

  Müsteşrik J. Marguart, Oğuz kelimesini OK+UZ şeklinde ayırmıştır. Bu değerlendirmeye göre Ok=ok, Uz=adam demek olup, Oğuz kelimesi “Oklu adamlar” şeklinde telaffuz edilmiştir. Fakat bu görüş de kabul görmemiştir. Çünkü Türkçe’de adam manasına gelen uz şeklinde bir kelime bulunamamıştır.

  Oğuz kelimesi Müsteşrik Nemeth’e göre Türkçe’de aynı zamanda kabile manasına gelen “OK” sözüne eski Türkçedeki çoğul eki “-z” ilavesiyle türemiş (ok-uz) olup “kabileler” manasına gelir. Bu açıklamanın doğru ve Türk Tarihinin sosyal ve siyasi gelişmesi açısından da tutarlı olduğu görülür. Oğuz kelimesinin Çince’ye “kabileler” diye tercüme edilmesi de bu görüşü destekler. Burada görülüyor ki “Oğuz” adı, aslında etnik bir isim olmayıp doğrudan doğruya “Türk Kabileleri” manasına ifade eden bir kelime durumundadır. (daha&helliip;)

 • Selçuklu Coğrafyası
  Yazar: | Tarih: 23 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Selçuklu Coğrafyası

  Büyük Selçuklular Oğuz federasyonunun dağılışı ile ortaya çıkan bir Türk devletidir.  Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulup geliştirdiği coğrafya Oğuzların X. yüzyıl sonlarından XII. yüzyıl ortalarına kadar yayıldıkları sahaları ihtiva etmektedir. Oğuz federasyonu hakimiyetini sürdürürken İbn-i Fazlan, 920 tarihinde İdil Bulgarları üzerine İslam ticaret yolu üzerinde kuzeye doğru seyahat gerçekleştirildiğinde, Oğuz ülkesinden de geçmişti. Oğuzlar Göktürk birliğinden koptuktan sonra Hazar Denizi – Aral Gölü etrafında yaşıyorlardı. X. yüzyıl sonlarında bölgede Kıpçak, Karluk, Peçenek kabileleri gibi Türk boyları yeni bir göç hareketi başlattılar. Bu yeni göç hadisesi, Türkistan’daki bütün dengeleri alt üst etti. Aynı göç ile Oğuzların Hazar – Aral coğrafyası arasındaki varlıkları zora girdi. Bu göç olayının bir ayağı, Avrupa coğrafyasına devam ederek Balkanlarda Peçenek ve Kuman tehlikesini doğurdu. X. yüzyılın başlarında Aral Gölü yanındaki bozkır arazisine “Oğuz Çölü” denilirken XI. yüzyıldan itibaren Kıpçakların bölgede çoğunluk haline gelmeleri ile Kıpçak Gölü (Deş-i Kıpçak) adı verilmeye başlanmıştır. Kıpçaklar, sadece Oğuz Çölü’nde çoğunluğu teşkil etmekle kalmadılar. Kafkaslarda da kalabalık kitleler oluşturdular. Bunları kendi ordusu içinde değerlendiren Gürcü Devleti, XII. yüzyılda güçlü bir askeri teşkilat kurmayı başardı. Selçukluların ve Anadolu beyliklerinin bu yüzyılda gerçekleştirdikleri akınlar Gürcüler tarafından püskürtüldü. Bunda Kıpçakların atlı birliklerine bağlı askeri teşkilatının çok büyük yeri vardır.

  Oğuzlar, Kıpçakların tazyiki ile yeni kuracakları devlet için Aral Gölü’nün güneyinde, Maveraünnehir coğrafyasını seçtiler ve bu coğrafyaya yakın Harezm ve Horasan coğrafyası arasında çeşitli göçler gerçekleştirdiler. (daha&helliip;)

 • Oğuz Boylarının Listesi
  Yazar: | Tarih: 23 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuz Boyları Listesi

  Oğuz boyları sağ ve sol olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Sağ bölümde 12 sol bölümde de 12 olmak üzere toplam 24 oğuz boyu bulunmaktadır. Sağ bölümde bulunanlara Bozoklar sol bölümde bulunanlara da Üç Oklar denilmiştir. Bu Oğuz boylarının oluşumunda Oğuz Han Efsanesi temel alınmıştır.

  Efsaneye göre Oğuz han tanrısına ibadet ederken gök bir anda karardı ve gökten mavi bir ışık düştü. Bu ışık güneşten ve aydan parlaktı. Bu ışığın içinden bir kız çıktı. Oğuz, bu kıza aşık olur ve onla evlenir. Bu evliliğinden GÜN, AY ve YILDIZ adlarında üç çocuğu oldu. Daha sonra Oğuz bunlara BOZOK demiştir.

  BOZOKLAR (Oğuzların Sağ Kolu)

   GÜN han Oğulları (Birinci Oğlu)

  • Kayı
  • Bayat
  • Alkaravlı
  • Karaivli

  Ongun yani kutsalları “Şahin”dir.

  AY han oğulları (İkinci oğlu)

  • Yazır
  • Döger
  • Dadurga
  • Yaparlı

  Ongun yani kutsalları “Kartal”dır.

  YILDIZ han oğulları (Üçüncü oğlu)

  • Avşar
  • Kızık
  • Beğdili
  • Karkın

  Ongun yani kutsalları “Tavşancıl”dır.

  Oğuz yine bir gün avlanmaya çıktı. Bir gölün kenarına vardı. Gölün ortasındaki ağacın altında oturan bir kız görüp ona da âşık oldu. Onunla da evlendi. Bu evliliğinden GÖK, DAĞ ve DENİZ adını verdikleri üç oğlu oldu. Oğuz, bu oğullarına daha sonra ÜÇ OKLAR adını vermiştir. (daha&helliip;)


sitemap