Selçukluların Soyağacı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Selçukluların Soyağacı

 • Selçukluların Soyağacı

  Selçuklu hanedanında Dudak Bey’e kadar olan şahsiyetlerin varlığı tespit edilebiliyor. Tarihi bilgilere göre, Selçuklu soyağacının en tepe noktasında Dudak Bey bulunmaktadır. Onun Oğuz Han neslinden geldiği bilgisi ise kesinlik taşımayıp bütün Türk devletlerinin yaptığı gibi kendi devletini güçlü gösterme endişesinden kaynaklanmaktadır.

  Dudak Bey’den sonra oğlu Selçuk Bey, tarih sahnesine çıkmıştır. Selçuk Bey ismi, eski kayıtlarda “Salçuk” olarak geçiyor. Daha sonra bu sesi inceltilerek “Selçuk Bey” olarak yaygınlaşmıştır. Arapça kaynaklarda da bir isim “Selçuk” şeklindedir. Selçuk Bey’in dört oğlu vardı. Bunlar;

  • Arslan Yabgu (İsrafil)
  • Mikail
  • Musa İnanç (Yınanç)
  • Yusuf İnal

  Bazı araştırmalarda bu isimlerin Yahudi ismi olduğu değerlendirmesi bulunmaktadır. Buna karşılık bölgede, Yahudiliği kabul eden Türk topluluğu, Hazarlar olmuştur. Selçuklu-Hazar ticari ilişkilerinin bir sonucu olarak Hazarlardaki Yahudi isimlerin konulmuş olabileceği ifade edilebilir.

  Bunlardan Mikail’in erken yaşta ölümü ile Mikail’in oğulları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey ön plana çıktılar. Devlet yönetiminde ikisi birlikte hareket ettiler. Tuğrul ve Çağrı Beyler, Selçuklu Devleti’nin asıl kurucularıdır. Arslan Yabgu, yaşadığı dönemde ailesinin en büyük siyasi üstünlüğe sahip Selçuklu reisiydi. Tuğrul ve Çağrı Bey, babasının ölümü sebebiyle Oğuzlar tarafından Arslan Yabgu’ya eşit tutulmuştur. Arslan Yabgu’nun ayrı hareket ederek 1024 yılında Horasan’a göç etmesi, 1025 yılında da Gazneli Mahmud tarafından esir edilmesi ve 1032’de esarette ölümü ile Selçuklular ilk feodal parçalanma süreci içine girdiler. Yabgulu Oğuzlar, Tuğrul Bey’den ayrılarak daha batı taraflara göç ettiler. Arslan Yabgu’nun oğlu Kutalmış, Alparslan’a yenilince Kutalmış’ın oğlu Süleymanşah liderliğindeki Yabgulu Selçukluları, Anadolu coğrafyasına ve Kuzey Suriye taraflarına kaçtılar.

  Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Demir, “Büyük Selçukluların Tarihi”, s. 12-13

  Etiketler:

Yorum Yazin


sitemap