Siyasi Tarih – Avrupa'da Alman üstünlüğü: 1871-1890 | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Siyasi Tarih – Avrupa’da Alman üstünlüğü: 1871-1890

 • A) Avrupa’da Alman üstünlüğü: 1871-1890
  Alman İmparatorluğunun kurulmasından sonra, bilhassa İmparotorluk
  Başbakanı Bismarck’ın izlemiş olduğu diplomasi, Almanya’ya,
  Bismarck’ın başkanlıktan ayrıldığı yıl olan 1890 yılına kadar, kesin
  bir diplomatik üstünlük kazandırmış ve bunun neticesi olarak da,
  Almanya’nın etrafında Üçlü İttifak dediğimiz bir kuvvetler bloku ortaya
  çıkmıştır.
  Bismarck, 1870-1871 savaşında Fransa’yı ağır bir yenilgiye uğratıp
  18 Ocak 1871’de Alman İmparatorluğunun kuruluşu ilan edildikten
  sonra, içerde ve dışarda olmak üzere iki önemli problemle karşı
  karşıya kaldı.
  Birinci mesele, gerçekleştirilmiş olan Alman milli birliğinin sağlam
  temellere oturtulması idi. Alman birliği, İtalyan birliğinin aksine,
  diğer Alman devletlerinin Prusya’ya kendiliğinden katılması ile gerçekleşmiş
  değildi. Prusya’nın, sırasiyle, Danimarka, Avusturya ve Fransa
  karşısında kazandığı askeri başarılar Alman devletlerini birliğe katılmak
  zorunda bırakmıştı. Bilhassa, katolik güney devletleri için bu
  çok daha doğru idi. Yani, güney devletleri birliğe, Fransa’nın desteğinden
  yoksun kaldıkları için, adeta istemiye istemiye katılmışlardı.
  Şu halde Alman birliği çok sağlam temellere oturmuyordu. Birliğin
  temellerinin sağlamlaşması için ancak zamanla güçlenecek bir
  kaynaşmaya ihtiyaç vardı. Böyle olunca, Bismarck için dışarda ciddi
  mesele çıkmamalı veya çıkarmamalı ve dıştaki bu barış devresinden
  yararlanarak, birliğin iç yapısını kuvvetlendirmeliydi. Demek ki,
  dış münasebetlerde barışın egemen olması, birliğin güçlenmesi için
  zorunlu idi.


  İkinci mesele de Fransa meselesi olmuştur. Bismarck, Fransa’nın
  Almanya karşısındaki ağır yenilgisini, milli haysiyetine düşkün
  Fransız milletinin kolay kolay hazmetmiyeceğini ve bu yenilginin intikamını
  bir an önce almak için ilk fırsatta faaliyete geçeceğini biliyordu.
  Üstelik, yenilginin acısından başka, Almanya Fransa’dan Alsace
  ve Lorraine gibi iki toprağı da almıştı. Fransızların bu toprak
  kaybına da uzun süre tahammül etmeleri beklenemezdi.
  Bu sebeplerden ötürü, Fransa’nın bir intikam savaşına girişmesi
  ihtimali Bismarck’ın başlıca endişesi olmuştur. Çünkü, Bismarck
  biliyordu ki, Fransa’nın Almanya’ya karşı girişeceği bir savaşta, 1870-71’de
  olduğu gibi, diğer büyük Avrupa devletleri seyirci kalmıyacaklar
  ve bu savaşa bulaşacaklardı. Eğer Almanya Fransa ile yine tek
  başına kalırsa, o zaman mesele yoktu ve Almanya ikinci bir zaferden
  de ümitli olabilirdi. Fakat diğer devdetlerin de katılacağı bir savaşın
  sonucu Almanya için zafer olabilir miydi? Ve o zaman Alman
  birliği devam edebilir miydi? Dağılmaz mıydı? Öte yandan şu da
  bir gerçekti ki, 1870-71 tecrübesinden sonra Fransa Almanya’nın
  karşısına tek başına çıkamayacak ve muhakkak yanına bir büyük
  Avrupa devletini alacaktı.
  Şu halde, Almanya’nın dış münasebetlerinde barışa sahip olabilmesi
  için, Frpnsa’nın bir intikam savaşı açması önlenmeli ve bunun
  için de Fransa’nın birleşebileceği devletleri Almanya’nın yanına
  çekmek suretiyle Fransa’yı yalnız bırakmaya çalışmalıydı. Kısacası,
  1871’den sonra Alman dış politikasının iki temel ilkesi barış ve barışın
  korunması için de Fransa’nın yalnız bırakılması olmuştur.
  Fransa Almanya’ya karşı hangi devletlerle birleşebilirdi? İlk akla
  gelen, 1866’da Prusya’dan ağır bir darbe yemiş alan Avusturya
  idi. Fakat Bismarck 1866’dan itibaren Avusturya ile yakın münasebetler
  kurmaya dikkat etmişti. 1871’den sonra ise bu münasebetler
  daha yakın bir çerçeve içlne girdi. Çünkü, daha 1866’da Bismarck,
  Avusturya’nın kendisine lazım olacağını biliyordu. Avusturya’ya gelince,
  o da Almanya’nın kendisine yaklaşma çabalarını cevapsız bırakmadı.
  Çünkü, Avusturya şunu gördü ki, 1815’ten beri harcadığı
  çabalara rağmen, Alman ve İtalyan birliklerinin kurulmasına mani
  olamamış ve batısında Almanya, güneyinde de İtalya birer devlet
  olarak ortaya çıkmıştı. Yani Avusturya diplomasisinin batıda ve güneyde
  işi kalmamıştı. Bu durum karşısında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  diplomatik faaliyetlerini Balkanlara yöneltti ve topraklarını
  Balkanlarda genişletmeye karar verdi. Bu yeni genişleme politikasının
  iki temel doğrultusu, doğuda Selanik ve Ege Denizi, güneyde
  de Adriyatik Denizi olmuştur. 1870’lerden itibaren Avusturya
  bu iki denize açılmaya çalışmıştır.
  Fakat Avusturya bu yeni Balkan politikasını şekillendirirken,
  Rusya’da, Osmanlı İmparatorluğunu Balkanlardan atmak ve Balkan
  slavlarını kendi etrafında birleştirmek amacı ile Panislavizm (Slav
  Birliği) politikasına girişmiş bulunmaktaydı. Böylece, kuzey-güney
  doğrultusunda Balkanlara inmeğe çalışan Rusya ile, batı-doğu doğrultusunda
  Balkanlarda yayılmaya çalışan Avusturya-Macaristan İmporatorluğu
  bir çatışma durumuna girmiş oluyorlardı. İkinci olarak,
  Avusturya-Macaristan’ın Adriyatik Denizine çıkma çabaları, daha
  sonraları kendisini, 1878’de bağımsızlığını alan Sırbistan ile de bir
  çatışma içine sokacaktır. Sırbistan da bir slav devletiydi. Böyle olunca,
  Avusturya-Macaristan’ın Rusya karşısında Almanya’ya dayanması
  ve Panislavizm karşısında bir Pan-Cermen Bloku meydana getirmesi
  zorunlu oldu. Bismarck Avusturya meselesini bu şekilde çözümledi.
  Fransa’nın birleşeceği ikinci devlet İtalya olabilirdi. Lakin Bismarck
  bu nokta üzerinde fazla durmadı. Çünkü, İtalya miili birliğini
  kurmuştu, ama Almanya gibi güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmamıştı.
  İkincisi, İtalya’nın Almanya ile ortak sınırı yoktu ki, bir Fransız-İtalyan
  bloku Almanya üzerinde etkili bir baskı aracı olabilsin. Üçüncüsü,
  her ne kadar İtalya milli birliğini kurarken Fransa’nın askeri
  yardımından yararlanmış ise de, bazı İtalyan topraklarının (Venedik
  gibi) Avusturyanın elinden alınmamış olması ve Fransa’nın bu konuda
  da yardımını devam ettirmemiş olması, ve ayrıca, Fransa’nın
  yaptığı yardıma karşılık, 1860’da, İtalyanların İtalyan toprağı saydıkları
  Nice ve Savoie topraklarını alması Fransız-İtalyan münasebetlerinin
  bozulmasına sebep oldu. Fransız-İtalyan münasebetlerinin bu
  bozuk durumu 19’uncu yüzyılın sonuna kadar devam edecektir.
  Şu halde, Bismarck’a göre, Fransa’nın İtalya ile birleşmesi Almanya
  üzerinde bir ağırlık meydana getiremiyeceği gibi, o günkü
  şartlar içerisinde böyle bir birleşmenin ihtimali ve hatta imkanı da
  yoktu. Bu sebepten İtalya’yı Almanya’nın yanına çekmenin bir gereği
  yoktu.
  Geriye İngiltere ile Rusya kalıyordu. Bismarck bu iki devletin
  durumlarını ele aldığında, İngiltere için şu noktaları tesbit etti:
  Fransa’nın İngiltere ile de birleşip Almanya’ya karşı bir cephe birliği
  kurmasına imkan yoktu. Çünkü, Osmanlı İmparatorluğunun gelişmelerini
  ele aldığımızda ayrıntılı bir şekilde açıklayacağımız üzere, İngiltere
  ile Fransa bu sırada Mısır üzerinde bir çatışma halindedirler
  ve bundan dolayı da münasebetleri iyi değildi. Bu şartlar içinde de
  İngiltere’nin Fransa ile birleşmesi mümkün değildi.
  Rusya’ya gelince: Bismarck, Rusya bakımından gerçekten endişe
  duydu. Çünkü bir Fransız-Rus birleşmesi Almanya için iyi olmazdı.
  Zira Fransa ile Rusya, Almanya’ya karşı birleştikleri takdirde,
  Almanya bu iki kuvvetin arasında sıkışmış olacaktı. Yani bir savaş
  halinde, Almanya iki cepheli bir savaş karşısında kalacaktı. Böyle
  bir savaşın sonucu ise Almanya için herhalde pek parlak olmazdı.
  İşte böyle bir ihtimal, yani Fransa ile Rusya’nın birleşmesi ihtimali
  Bismarck için korkutucu olmuş ve buna Bismarck’ın Kabusu denilmiştir.
  Demek oluyor ki, Fransa’nın yalnız bırakılması ve dolayısiyle
  Fransa’nın bir intikam savaşına girmesini önlemek suretiyle Avrupa’da
  barışın korunmasında, Avusturya ve Rusya’nın Almanya’nın
  yanında yer alması, daima Almanya’nın yanında bulunmaları çok
  önemli ve zorunlu idi. Bundan dolayı Bismarck, 1871’den 1890’da
  başbakanlıktan ayrıldığı yıla kadar daima bu iki devleti Almanya’nın
  yanında tutmak için çaba harcamış ve bu konuda çeşitli kombinezonlar
  kurmuştur. Bu ise Almanya’ya aynı devre içinde, yani 1871-1890
  arasında, Avrupa diplomasisinde kesin bir üstünlük sağlamıştır.

Yorum Yazin


sitemap