Tarih Makaleleri – Anadolu Kronolojisi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Tarih Makaleleri – Anadolu Kronolojisi

 • TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK)
  Toplayıcı-Tüketici

  PALEOLİTİK

  İ.Ö. 600000-15000

  Karain/Yarımburgaz

  İnsanoğlu ayakları üzerinde

  MEZOLİTİK

  Tekeköy/Belbaşı/Beldibi

  Mağaralarda renkli duvar resimleri

  Üretici-Yerleşik

  NEOLİTİK

  İ.Ö. 7000-5000

  Çayönü/Hacılar/Çatalhöyük

  Yumuktepe/Canhasan
  Yerleşik düzene geçiş/Ana Tanrıça

  KALKOLİTİK

  İ.Ö.5000-3000

  Hacılar/Beycesultan/Canhasan Fikirtepe

  Yaygın seramik kaplar/mezarlar

  konut alanları düşına

  TARİH ÇAĞLARI(HİSTORİK)

  TUNÇ (Bronz)

  İ.Ö. 3000-2000

  Aslantepe/Alacahöyük/Truva V-I.
  Çömlekçi çarkı, kent dokusunda gelişme, çoğalan boyalı seramik, mezar ve ölü gömme kültünde heykeller ve ölü armağanları

  Assur ticareti ile Anadolu’da yazı yaygınlaşıyor

  Boğazköy/Alişar/Kültepe

  Truva IŞ. İ.Ö. 2500-2200 Hatti, İ.Ö. 2500-2000

  Hurri, İ.Ö. 1800-1270

  Truva IV, İ.Ö. 1800-1275 Hitit, İ.Ö.2000-1180
  Kent Devletlerinden Siyasi Birliğe

  İ.Ö.2000-1750 Erken/İ.Ö. 1750-1450 Eski Krallık/ İ.Ö. 1450-1180 İmparatorluk Dönemi

  İ.Ö. 1269 Kadeş Antlaşması

  Hititlerle Mısırlılar Arasında Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması

  KARANLIK ÇAĞ

  I.Ö. 1180-750

  (Trak Göçleri)

  Geç Hitit Kırallığı, İ.Ö. 1200-700

  Urartu, İ.Ö.900-580

  Frig, İ.Ö.750-300

  Lidya, İ.Ö.700-546

  Likya, İ.Ö. 600-300

  Lidya’da para kullanımı Anadolu

  Ticaretine yeni bir anlam katıyor.

  DOĞUDAN GELENLER:
  PERS İSTİLASI

  İ.Ö. 546-334

  Gavgamela Savaşı

  İ.Ö. 331

  BATIDAN GELENLER

  ARKAİK 1050-600/KLASİK 600-334
  İSKENDER ve ARDILLARI DÖNEMİ

  (HELLENİSTİK)

  İ.Ö. 323-30

  Kent devletlerine dönüş

  ROMA EGEMENLİĞİ

  İ.Ö. 30- İ. S. 395

  Kent düzenlemesinde yeni bir dönemin ardından Hristiyanlık Anadolu’da

  I. Ökümenik Konsil (İznik) 325

  DOĞU ROMA (BİZANS) ÇAĞI
  395-1453

  726-843 İkonoklast (Tasvirkırıcı) dönem

  673-678/716 İstanbul İslam Kuşatmasında

  Anadolu İslam Kültürü ile tanışıyor

  1204-1261 Latin işgali

  TÜRKLER ANADOLU’DA

  1071 Malazgirt

  XI. yüzyıl Türk Akınları Malazgirt’den sonra kitlesel yerleşmelere dönüşüyor. İlk Başkent İZNİK

  Haçlı Seferleri /İkinci Başkent KONYA
  XII. YÜZYILDA ANADOLU’DA İLK TÜRK DEVLETLERİ
  Danişmentliler/Artuklular

  Mengücekliler/Saltuklular

  ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

  1071-1308

  Kent silüetinde değişim.

  Yeni yapı türleri, yeni bir anlayış ve hoşgörü ortamında Türk-İslam kültürü Anadolu’da

  MOĞOL İSTİLASI

  1243-1308

  XIV. YÜZYILDA ANADOLU

  Karamanoğulları Akkoyunlular

  Ertenalılar Karakoyunlular

  Hamidoğulları

  Candaroğulları

  Germiyanoğulları

  Aydınoğulları

  Menteşeoğulları

  Dulkadiroğulları

  Ramazanoğulları

  Osmanoğulları

  Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflaması, Anadolu birliğinin dağılmasına yol açarken yeni çağa doğru bir değişim başlıyor.

  Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe’nin önemi (1277)

  OSMANLI ÇAĞI

  1299-1923

  Küçük bir Beylik’ten İmparatorluğa geniş bir coğrafyada Selçuklu kültür mirası ile hoşgörünün esas olduğu uzun bir dönem

  ERKEN DÖNEM 1299-1481

  Gelibolu’dan Avrupa’ya, 1353

  TİMUR ANADOLU’DA

  Fetret Devri (1402-1413)

  İstanbul’un Fethi 1453

  Osmanlı Başkentleri 1326’da BURSA, 1365’de EDİRNE, 1453’de İSTANBUL

  KLASİK DÖNEM

  XVI.Yüzyıl, Osmanlı tarih ve kültürünün “Altın Çağı”dır.

  TANZİMAT 1839

  Kulluktan vatandaşlığa ilk adım

  MEŞRUTİYET I./1877-IŞ./1908

  Yönetimde ilk değişim Anayasa yürürlükte

  KURTULUŞ SAVAŞI 1919-1922
  İlk Antiemperyalist savaş örneği

  Lozan Antlaşması 1923

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 29 Ekim 1923

  “Yurtta Barış, Dünyada Barış”

  M.K.ATATÜRK

Yorum Yazin


sitemap