Tarih Makaleleri – Aydınlanma Dönemi Rus Mimarisinde Türk Üslubu | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Tarih Makaleleri – Aydınlanma Dönemi Rus Mimarisinde Türk Üslubu

 • Aydınlanma Dönemi Rus Mimarisinde Türk Üslubu

  Beş yüz yıllık geçmişi boyunca Ruslar ile Türkler arasındaki mimari ilişkiler pek çok açıdan incelenebilir. On beş ile on yedinci yüzyıl arası Bizans mirasının değerlendirilmesi konusu her iki ülkenin mimarilerinin gelişiminde önemli bir sorunsal oluşturmuştur.
  Beşyüz yıllık geçmişi boyunca Ruslar ile Türkler arasındaki mimari ilişkiler
  pek çok açıdan incelenebilir. On beş ile on yedinci yüzyıl arası Bizans mirasının değerlendirilmesi konusu her iki ülkenin mimarilerinin gelişiminde önemli bir sorunsal oluşturmuştur. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Türk ve Rus mimarlar ulusal gelenekleriyle Batı mimarlığının bağdaştırılabilmesi amacıyla çeşitli çarelere başvurdular. Bunlardan en ilginci de, Batılılarca doğulu olarak kabul edilen ülkelerimizde mimari oryantalizmin doğuşunda ortaya çıkar. Bu makale, Türklerin Rus Aydınlanma Dönemi’nde bulabileceğimiz mimari imajını incelemeyi amaçlamaktadır. O dönemde Rusya’ya İngiltere üzerinden başta Çin, Magrip ve Türk olmak üzere, çeşitli doğu kaynakları üsluplar aktarılıyordu. Ama bunların içinde Türk üslubu, 18.yy. Rus mimarlığına katılan Batı’dan etkilenmemiş örneklerin en ilginci ve özgünüydü. O dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geçmişiyle de yakından ilgiliydi bu üslup.”savaş ve barış” konuları kraliyet parklarında, generallerin ve diplomatların
  mülklerinde allegorik biçimlerle anlatım kazanıyordu. Bu konuya değinmeye çalışacağız.


  10 Temmuz 1774’te Türkler ile Ruslar arasındaki savaş Küçük Kaynarca Antlaşması’yla son buldu. Moskova’da bu olayın kente yakın bir düzlük olan Khodinka’da kutlanması tasarlanıyordu.
  Büyük Katerina bu konuda şöyle yazmıştı: “kutlamalar için düzenlenen hazırlıklar
  her zamanki gibi berbat. Onların tüm istediği Janus’a, ya da Bacchus’a ya da Tanrı bilir hangi şeytani, budalaca, rezilce allegorik fantazi için – üstelik aşırı büyük – bir tapınak… Bütün bunlar beni öylesine öfkelendirdi
  ki, sonunda güzel bir sabah mimarım Bashenov’u çağırtarak şöyle dedim
  ona: dostum Bashenov, şehirden üç mil uzakta bir çayır var. Hayal et ki, bu
  çayır Karadeniz olsun ve şehirden de iki yol buna uzansın. Şimdi, bunlardan
  biri Tantis (Don nehrinin eski adı) olsun, öteki de Borisfen (eski Dnieper);
  birinci nehrin ağızında sen Azov diye (bir Rus kalesinin de adı) bir yemekhane inşa et ve ikincisinin ağızında Kinburn adlı bir tiyatro (Türkler ve Rusların sık sık el değiştirdikleri bir kale). Kırım yarımadasını kumdan inşa et ve bunun üzerine de Kerch ile Enikale’yi (eskiden Türklere ait kırım şehirleri) balo salonları olarak ekle. Kırım’ın tam karşısında
  barışın başlangıcında her iki devletin (Rusya ve Türkiye) neşesini temsil eden ışıklandırmalar istiyorum. Aydınlatacağın gemiler ve sandallar Karadeniz’de birbirinden uzakta bulunsunlar.”
  Farklı mimari üslupların keşfedilmesi için bundan daha iyi bir dizi olay gerçekleşemezdi.
  Doğuşu, Rokoko’nun bu son günlerine rastlayan muhteşem sergi dev boyutlarda
  gerçekleştiriliyordu, ama Aydınlanma dönemi erkek ve kadınlarınca tasvip gören
  ağırbaşlılık ve manevi gelişimin yeni bir ifadesiyle. Bu kişiler allegorik olarak ortaya konmuş fikirlerin “ayırt edilebilir” olmalarını
  istiyorlardı. Bazıları bilinçli olarak Rus üslubunda tasarlanmış, çift boynuzlu külahlı kale-vari mazgallı siperler, çok miktarda sıralanmış kuleleri, konik köşeleri ve kimi de islam mimarlığında sıkça rastlanan süsleme
  düzenlemeleriyle Türk kaynaklı olduğu izlenimi veren bir üslupla süslenmişti.
  Öteki yapılarda, örneğin “Rus İmparatorluğu’ndan Pırıltılar”
  olarak adlandırılanlarda, Bashenov Moskova mimarisini Fransa’da incelidiği gotik elemanlarla birleştiriyordu. Süslemeleri, Ortaçağ’da Batı Avrupa, Rusya ve Türk mimarisinin tipik ayrıntı ve tekniklerinin sık uygulanan bir karışımıydı. Payanda ve sivri gotik kemerler, Türk minareleri, konik çatılar
  ve 17.yy Rus kiliselerinin helezoni sütunlarıyla yan yana düzenlenmişti.
  Khodynka’daki şenlikler çağdaşları üzerinde
  öylesine büyük bir etki yarattı ki, bunların bir çoğu olayı betimleyen anılar bıraktılar. Yazarlar,
  öteki unutulmaz ayrıntılar arasında, “Arnavut, Sırp ve fes rengi türbanlı
  gerçek zenci hizmetkarlar gibi giyinmiş” arabacıları uzun uzadıya
  tasvir ediyorlardı. Gözalıcı havai fişek gösterileri sayısız parlak
  ışık odağına dönüşerek patlayan “ateşten tekerlekleri, yıldızları,
  güneşleri ve ateşten çekişmeleri” simgeliyorlardı. Parasız dağıtılan
  yemekte “kızarmış et… ve musluklardan akan şarap” vardı. Ama
  hepsinden, antik sarayları çağrıştıran, zengin süslemeli, oryantal üsluplu
  pavyonlar cezbediyordu onları.
  Ama
  sonunda, son fişek de patladı ve rengarenk bezenmiş yapılar pırıltılarını
  kaybettiler. Bu denli parlak zaferlerin şanına layık süslemelerin geçmiş
  ve gelecekte kalıcı kılınmalarına karar verildi. Bütün bunların düzenlenmesi
  ise Tsarskoye Selo’da St. Petersbourgh yakınlarındaki kraliyet malikansesinde
  gerçekleşecektir. Parkın bir bölümü Büyük Katerina’nın politik düşlerinin
  bir tür “maketi” biçiminde düzenlenmişti. İmparatoriçe şöyle
  yazıyordu: “Türkler bu savaş devam ederken, bahçem giderek bir oyuncağa
  dönüşüyor; her şerefli askeri harekattan sonra buraya onu simgeleyen bir anıt
  dikiliyor. Kagul savaşı… kitabeli bir obelisk ile son buldu… Çeşme deniz
  savaşı büyük göldeki kürsüvari (Rostral) sütunu yarattı… dahası
  koruluktaki zafer kapıları arasından seyredilebilen ve şimdiki savaşta daha
  önceki tüm harekatların madalyalarla temsil edileceği bir Anı-Tapınak inşa
  etmeyi tasarlıyorum”. Böylece gelişmiş bir allegorik sistem ortaya çıktı
  Tsarskoye Selo’da. Bunlar sembolik panaromalarla, şu veya bu tarihsel yapılanmayı
  ve anıtı çağrıştıran binalarla ifade edildiler. Manzarada (peyzajda)
  tabanlarının üzerinde yükselmiş, övgü dolu kitabeler taşıyan sütunlar
  ve obeliskler vardı. Bunlardan biri de Mareşal Rumyantsev Anıtı’nın bulunduğu
  yerdeydi: “Moldavya’da Kagul nehri zaferinin anısına 21 Temmuz
  1770”. Bu tür yapılar huzur ve anma duyguları yaratıyordu. Değerlendirme
  ölçülerini bozmayan ve düzenin geleneğe uygun biçimde, açıkça ifade
  edilen klasisizmi kuşkusuz önemli bir rol oynuyordu burada. 1771’de Yury
  Velten Yıkık Kule’yi inşa etti. Bu yapı ise daha farklı bir biçimde
  tasarlanmıştı. Bina, toprak altına gömülmüş çok büyük bir yıkıntı
  parçası görünümündeydi. Devboyutlu biçimlerden etkilenen izleyicinin karşısında
  Dorik bir sütun başlığı ve bir kemer uzanıyordu. Kolosal abakın oluşturduğu
  meydanda kemerli mazgal delikleriyle Türk uslubuna benzetmeye çalışılmış
  yazlık bir ev bulunuyordu.
  Tsarskoye
  Selo’nun 1770 yılı planında “küçük Çin kenti” (kitaisky
  gorodok) olarak kuşkuya yer bırakmayan betimlemesiyle dikkati çeken, çok
  ilginç bir bina daha vardı. “Kent” yüzü birbirine dönük birçok
  -gerçekte daha az olmasına rağmen, cephelerin sayısına göre 24 adet evden
  oluşuyordu. Hepsi ufacık, neredeyse oyuncak gibi, bir veya iki pencereli, ama
  çok katlıydılar. Bazılarının minik revakları vardı, bir bölümü düz
  çizgilerle bezenmişti, ötekilerinin ise çatılarında minyatür vazolardan
  oluşan parmaklıklar bulunuyordu. Farklı yüksekliklere göre düzenlenmiş
  pencereler değişik biçimler alıyorlardı: yuvarlak, kare, dikdörtgen, dar
  ve uzun olmak üzere, bazıları çerçeveli, bazıları çerçevesizdi ve süslü
  denizlikleri vardı. Burada Çin Fetme’sine rastlanmıyordu.

  Kentin küçük sevimli evleriyle açıkça
  fark edilen oyunsu yapısı; daha sonra perspektifin neredeyse teatral kullanımıyla
  pekişti; tüm bunlar düzenlemeyi Rokoko ilkelerine yaklaştırıyordu. 1777’de
  Kırım’ın ülkeye katılışını anıtlaştıracak bir abide kentin merkezine
  yerleştirildi ve ondan sonra bu kent bir Türk yerleşmesini simgelemeye başladı.
  Bahçesaray’ı temsil ettiği sanılan törenlerden birinde, Kırım hanlığının
  başkenti ikinci doğulu şehir oldu. Çeşitli “sanatsal buluşlarla”
  ifade edilen bu uyarlama özgün bir nitelik taşır. Chinoiserie’deki isveçli
  uzmanlar, hükümdarların şehir dışı malikanesi Drottingholm’da bulunan
  benzer bir kullanımsal amaç esnekliğine işaret eder: “Eğer kral akşam
  yemeğini a la Chine’da istiyorsa ve günü burada geçirmek niyetindeyse, kabul
  salonunun kapılarına Kupa Ası yerleştirilir… (ama sıradan yemekler söz
  konusuysa) kapıya Maça Papazı asılır.”
  Napoli’li bir mimar olan Antonio Rinaldi, Büyük
  gölün ortasına Çeşme deniz savaşı anısına kürsüvari (Rostral) sütunu
  inşa etmişti. Aynı yıl zafer takı için daha sonra gerçekleştirilecek bir
  tasarım daha hazırlandı.
  Böylece zafer kapılarına geliyoruz. Biraz
  ileride ziyaretçi, Velten’in – allegorisini betimlediğimiz – Yıkık Kule’si
  tarafından karşılanıyordu. Daha sonra, derenin kıyısında Türk pavyonunu
  izleyebilirdi. Bu pavyonun Boğaziçi kıyılarındaki bir binanın kopyası
  olduğu sanılıyordu. Söylentiye göre, gerçek Türk yapılarını resimlemek
  üzere bir ressam özel bir askeri gemiyle Türk kıyılarına gönderilmişti.
  Aynı dere, her kenarında doğuyu anımsatan süslü küçük kuleleriyle kızıl
  veya Türk şelalesine (Cascade) hasredilmişti. Düzenlemesi İngiliz mimarı
  Charles Cameron’a atfedilir. Parkın bu köşesi için Velten bir Türk camisi
  tasarlamıştır. Cami buraya yapılmadı, fakat İmparatoriçe, çizimleri Mareşal
  Tchernishov’a hediye etti ve o da bunun Moskova yakınlarındaki mülkü
  Yaropoletz’e yapılması için emir verdi.
  Tüm
  bu yapılar ziyaretçiyi Türk üslubuna yakınlaştırmayı amaçlıyordu.
  Bunun ötesinde, pratik fanteziler içeren allegorisiyle parkın öbür bölümü
  başlıyordu. Ziyaretçilerin karşısında dar bir taban üzerinde yükselen çeşitli
  heykeller ve kabartmalarla süslenmiş uzun İonik sütunlar bulunuyordu. Başka
  bir zafer Takı’da bunun hemen yanındaydı. Cameron’un zafer takı için hazırladığı
  tasarım bilinmektedir ve kemerin üzerinde deniz savaşı sahneleriyle bezenmiş
  yuvarlak madalyonlar bulunur. Bu madalyonlar Katerina’nın betimlediği “bu
  savaştaki tüm geçmiş harekatları” simgeleyen süslemelerdir. Hiç kuşku
  yok ki, Cameron imparatoriçenin amacını gerçekleştirmiş ve Rus-Türk savaşı
  temasını yücelten bir Anıt-Tapınak inşa etmiştir (Ne yazık ki, bu bina
  1797’de 1.Paul’ün emriyle yıkıldı). Bu zafer takı parkta gölün üzerinde
  dimdik dururken geniş bölgeye yayılmış sütunlar aracılığıyla yaratılan
  allegorik panaromayı gözlemek olasıdır.
  Göld kürsüvari (Rostral) sütun Çeşme savaşını
  anıtlaştırarak yükselmekteydi. Sakin akan derenin karşısında uzaktan
  katedralin kubbesi gözüküyordu. Bu yapı, kompozisyonun en ilginç bölümünü
  oluşturmaktadır. Katedral Tsarskoye Selo parkının güneyinde, Büyük
  Havuzun ötesine yapılmıştı ve Ayasofya adını taşıyordu. Cameron tarafından
  inşa edilmiş ve mimarın İstanbul’daki Ayasofya adını taşıyordu. Cameron
  tarafından inşa edilmiş ve mimarın İstanbul’daki Ayasofya’nın bir kopyasını
  yaptığına kanaat getirilmişti. Gerçekte bu bina ile aynı adı taşıyan
  orijinali arasında pek az ortaklık vardı; ancak 18.yy. toplumu her iki yapı
  arasında bir benzerlik görüyordu. Cameron’un katedralinin alışılmamış biçimli
  kubbesinin Sophia tapınağını simgelediği kabul ediliyordu. Böylece,
  parktan göle doğru İstanbul veya Konstantinopol’un -Katerina nasıl adlandırıyorsa
  – ünlü yapılarını çağrıştıran bir şeyler bulmak mümkündü.
  Parkın çevresindeki patika Anı-Tapınakla
  sona ermiyordu. Roma hamamları 200 metre kadar uzaktaydı. Bunlara yaklaşıldığında
  ise törensel bir düzen, Cameron’un zaferler ve savaşta gösterilen kahramanlıklara
  bir armağan olarak yarattığı ve “yalnızca tanrılar için yapılmış
  büyük köşkler” diye sözünü ettiği Roma hamamları ve galeride
  cisimleşmiş antikitenin ebedi ülküsüyle birleşerek ölümsüzlüğü yakalıyordu.
  Roma hamamlarının yakınına yapılan
  galeriden ziyaretçi Tsarskoye Selo parklarının ve binalarının tüm oluşumunu
  seyredebilirdi. Bunlar bize Rus Aydınlanma kültürünün çok yönlü oluşumunu
  göstermektedir ve aynı zamanda Rus mimarlığında oryantalizmin hangi
  atmosferde doğduğuna dair bir fikir vermektedir.
  Tsarskoye Selo 18.yy.’da estetik düşünce doğrultusunda
  değişik bakış açıları tarafından yaşama geçirilmiş artistik olgularla
  bir bütün oluşturur. Yalnız bahçeleri ve saraylarıyla değil, her biri
  kendine özgü bir dünyayı barındıran maket köyleri, ideal bir kentiyle doğanın
  karmaşasını barındıran, iyi düzenlenmiş bir parklar sistemi gerçekleştirilmiştir
  burada. Çarpıcı bir “gündüz düşleri dünyası”, egzotik bir
  “doğu oyunu” olan masif chinoiserie grubu yaratılmıştır. Öte
  yandan, Ruslar ile Türkler arasındaki ilişkilerin tarihsel boyutları yansıtılarak
  – daha önce sözünü ettiğimiz – bir “pratik düşler dünyası”
  ortaya konulur. Bu allegorilerle yoğunlaştırılmış ve ideolojik simgelerin
  coğrafi bağlamda ele alındığı bir mekandır. Ayrıca, “aydınlatma dönemi
  mutluluğu” nun gerçek dünyasının dışında, parkın, kentin, tarlaların,
  köylerin ve özel mülklerin idealize resimleri aracılığıyla burada
  fantastik bir dünya yaratılmıştır ve kompleksin çekirdeği bulunmaktadır.
  Bu tür düşüncelerin betimlendiği alanlar birbiriyle birleşiyor ve
  Tsarskoye Selo’da bu “dünyaları” mekanda biraraya getiren gerçeklik,
  sanatsal bir ifadeyle ortaya konuluyordu.
  Tsarskoye Selo’daki Türk üslubuna uygun
  binaların tasarımda kayda değer bir rol oynaması, Rusya’da oryantalizmin
  gelişimi açısından önemlidir. Bu da şuna işaret eder: Rusya’da mimari
  oryantalizm yalnız biçimdeki oryantalizm değil, fakat hepsinden önce
  anlamdaki oryantalizmdir. Avrupa’da Türk mimari üslubu dekoratif bir tür
  “oyundur”. Rusya’daki ise bu fikirlerin ciddi bir
  “oyunudur”, aynı zamanda tinsel ve politik açıdan pratik bir anlam
  taşımaktadır.
  Çeviri : Burcu ÖZGÜVEN – Aralık 1992

Yorum Yazin


sitemap