Tarih Yazıcılığı Türleri | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Tarih Yazıcılığı Türleri

 • 1- Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih

  • İlk çağlarda ortaya çıkmış tarih yazımı çeşididir.
  • Hikâyeci tarih anlayışında olaylar, hikâye yoluyla anlatılmış ve daha çok efsanelere yer verilmiştir.
  • Hikâyeci tarih anlayışında yer ve zaman belirtildiği için masallardan bu yönüyle ayrılır.
  • Hikâyeci tarihin ilk temsilcisi de “Tarihin babası” olarak bilinen Heredotos’tur. (Heredot)

   

  2- Öğretici (Pragmatik-Faydacı-Didaktik) Tarih

  • Geçmişten ders çıkarmak, topluma ahlaki ve milli değerleri benimsetmek amacıyla yazılan duygusal tarih yazıcılığıdır.
  • Öğretici tarih anlayışında eserlerde nasihatler yer alır.
  • Başarısızlıklara çok az yer verilirken başarılara ve kahramanlara büyük yer verilmiştir.
  • Öğretici tarih yazımının temsilcisi de “Thukydides”tir.

   

  3- Kronik Tarih

  • Kronik tarih anlayışında olayları, oluş sırasına göre yani gerçekleştiği tarihe göre sıralanır.
  • Kronik tarih anlayışında, her yılın olayları, aralarında bağlantı olmadan, yorum yapılmadan, neden-sonuç ilişkisi verilmeden yazılır.
  • Kronik tarihin en güzel örnekleri; Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititlerin tanrılarına hesap vermek amacıyla yazdıkları “anallar” (yıllıklar)dır.

   

  4- Sosyal Tarih

  • Toplumun her faaliyetini (sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel vs.) ayrıntıya inilmeden anlatılmasıdır.
  • Sosyal tarih anlayışında olayların neden ve sonuçlarına yer verilirken duygusallıklara, nasihatlere yer verilmez.

   

  5- Araştırmacı (Neden-Nasılcı) Tarih

  • Günümüz bilimsel tarih araştırmacılığıdır.
  • Olayların neden sonuçları derinlemesine incelenir, olayların oluşumunda etkili olan dönemin tüm faktörleri ayrıntısıyla ele alınır, yer-zaman belirtilerek, objektik bir bakış açısıyla belgelere dayalı araştırma gerçekleştirilir.

  Etiketler:,

Yorum Yazin


sitemap