Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması) | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması)

 • Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması)

  Tarih, kapsam olarak geniş bir konu alanına sahiptir. Bu yüzden araştırmaları kolaylaştırmak için tasnif dediğimiz sınıflandırma yapılmaktadır. Bu sınıflandırma da özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Tarihin tasnifi (sınıflandırması) üç şekilde yapılmaktadır. Bunlar ise;

  1- Zamana göre sınıflandırma
  2- Mekana göre sınıflandırma
  3- Konuya göre sınıflandırma

  Şimdi bu sınıflandırma biçimlerini tek tek açıklayıp örnekleriyle konuyu derinleştirelim.

  1- Zamana Göre Sınıflandırma

  Kronolojik düzen göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma türünde önemli olan belli zaman dilimlerine ayrılmasıdır. Bu yüzden genellikle zaman kavramına vurgu yapılmaktadır. Yani çağ ve yüzyıl gibi zaman dilimleri kullanılır. Tarihin çağlara göre ayrılmasında evrensel olaylar etkili olmuştur. Mesela yazının bulunması, kavimler göçü gibi.

  Zamana göre sınıflandırmaya örnekler vermek gerekirse;

  Orta Çağ tarihi, 15. yüzyıl Tarihi, Fetret Devri Tarihi gibi.

  2- Mekana Göre Sınıflandırma

  Bu sınıflama türünde mekan yani yer isimleri kullanılır. Yani olayların geçtiği yer ve coğrafi sınıflar esas alınmaktadır. Bu durumda belli bir coğrafi bölge incelenir. Sadece coğrafi bölge değil aynı zamanda ülke, bölge, şehirlerin tarihi söz konusu olur. Mekana göre sınıflandırmada ilgili yerin siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik tarihleri hakkında bilgi verir.

  Mekana göre sınıflandırmaya örnekler vermek gerekirse;

  Asya Tarihi, Avrupa Tarihi, Türkiye Tarihi, Ankara Tarihi gibi.

  NOT: Dikkat edilirse bu sınıflama türünde hep bir yer ismi geçiyor. Demek ki böyle durumlarda yer ismi geçiyorsa bu mekana göre sınıflandırma yapılmış demektir. Bununla ilgili bir OSYM tarafından 2008 yılında sorulmuş bir soruyu inceleyelim.

  Aşağıdakilerden hangisi tarihin mekana göre sınıflandırılmasına bir örnektir. (2008 AÖLS)

  A) Tıp tarihi
  B) Fetret Devri Tarihi
  C) Mezopotamya Tarihi
  D) Kültür Tarihi

  Cevap: C

  Görüldüğü gibi şıklar incelendiğinde yer olarak verilen C şıkkıdır. Burada Mezopotamya bir bölge ismidir. Fırat ile Dicle nehirlerinin arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Diğer seçenekleri incelediğimizde;
  A seçeneğindeki “Tıp Tarihi” konuya göre sınıflandırma,
  B seçeneğindeki “Fetret Devri Tarihi” zamana göre sınıflandırma
  D seçeneğindeki “Kültür Tarihi” konuya göre sınıflandırma yapılmıştır.

  3- Konuya Göre Sınıflandırma

  İnsanların faaliyet gösterdiği alanlara göre yapılan sınıflandırmadır. Yani insanların siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel, sanatsal vb. özellikler ele alınarak yapılan sınıflandırmadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir konu alanının ön planda olmasıdır. Ele alınan konu ayrıntılarıyla birlikte ele alınıp incelenir.

  Konuya göre sınıflandırmaya örnek vermek gerekirse;

  Tıp tarihi, Sanat tarihi, Kültür tarihi, Eğitim tarihi, siyaset tarihi, Felsefe tarihi, Bilim tarihi, Sağlık tarihi, Ekonomi tarihi, Hukuk tarihi vb.

  NOT: Tarihi zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırmanın temel nedeni, öğrenmeyi, öğretmeyi ve araştırmayı kolaylaştırmaktır.

Yorum Yazin


sitemap