Tinglingler | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Tinglingler

 • Tinglingler (Ting-lingler)

  Mo-tun tarafindan Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 209 (206) yılından sonra Orhun havalisi merkezli geliştirilmeye başlanıp etrafındakı farklı boy ve kavimleri teker teker hakimiyeti altına aldığında karşımıza Baykal Gölü’nün batısından Güney Sibirya’ya, Yenisey havzasına kadar uzanan sahada en eski Türk boylarından Ting-ling’ler çıkmaktadır. Onların batı grubu İrtiş ırmağı güney grubu ise Gobi çölünden Çin’e doğru yayıldı. Kuzey grubunu ise Baykal-Yenisey civarında yaşayanlar oluşturuyordu. Batı grubu önce Güney Kazakistan’a sonra Avrupa’ya, güney grubu Sarı ırmağın doğduğu yere doğru yayıldı. Her ne kadar onlar hakkındaki ilk bilgiler Mo-tun’la (M.Ö. 209-174) başlasa da onları bir evveliyatı olmalı, tarihin bilinmeyen devirlerinden gelmelilerdi. Fakat, kaynakların azlığı bize bu konuda fazla yorum yapma imkanı vermemektedir.

  Tarihi kaynakların ifadesine göre Ting-ling’ler Hunların kuzeyinde bulunuyorlardı. Daha sonraları Maveraünnehrin kuzeyine kadar yayıldıkları anlaşılmaktadır. Neticede Ting-ling boylarının Baykal Gölü’nün batısından Yenisey nehrinin kaynakları, Güney Sibirya ve Batı Kazakistan bozkırlarına yayılmaları söz konusudur. Diğer taraftan arkeolojik araştırmaların sonucuna göre M.Ö. XII-VII. asırlar arasında varlığını sürdüren Karasu kültürünün Ting-ling’lerin atalarına ait olduğu söylenmektedir.

  Muhtemelen M.Ö. 206-201 yılları arasında Mo-tun’a bağlanan Ting-ling’lerin adına yaklaşık bir yüzyıl kaynaklarda rastlanmamaktadır. Bunun sebebi Hun İmparatorluğu içinde yer alarak herhangi bir isyan hareketinde bulunmamalarıdır. Dolayısıyla kaynaklarda adlarının zikredilmesine gerek görülmemiştir. M.Ö. 101 yılında Hun hükümdarının Baykal Gölü tarafina sürgüne gönderdiği Çin elçisi Su Wu, hükümdarın kardeşi ile birlikte Ting-ling’ler arasında yaşayarak, avcılıkta ustalaşmış, ok ve yay yapımını öğrenmiştir. Yine Hunlara sığınan Wei Lüe adlı devlet adamı ise Ting-ling’ler üzerinde on yıl idarecilik yapmış, ve M.Ö. 79 yılında ölmüştür.

  M.Ö. 72 yılında Çinliler Vusun’larla işbirliği yaparak Hunları ağır bozguna uğratınca, Ting-ling’ler tarih sahnesinde seslerini duyurmaya başladılar. Hunların zor durumda olmasından faydalanarak atlarını, koyunlarını ve sığırlarını yağmaladılar. Bundan sekiz yıl sonra aynı akını bir daha tekrarladılar. Hunlar onların hücumlarına karşı bır ordu gönderdilerse de Ting-ling’ler kuzeyin karlı ve buzlu dağları arasında çabuk kaybolduklarından yakalayamadılar. Bu hadiseler dolayısıyla M.Ö. 71-51 arasında Ting-ling’lerin bağımsız yaşadıkları söylenebilir.

  Hun devlet meclisinde ağabeyi Hu-han-ye ile anlaşmazlığa düşen Chih-chi Shan-yü kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte batıya doğru ilerlerken önce Kırgızları, sonra da Ting-ling’leri mağlubiyete uğrattı. Onları yenen Chih-chi’nin M.Ö. 36 yılında öldürülmesinden sonra bir süre bağımsız kaldılarsa da daha sonra doğudaki Hun hükümdarı Hu-han-ye’ye bağlandıkları düşünülmektedir. Bu arada M.S. 6-23 yıllarında ihtilal yapan Wang Mang, Çin İmparatoru olduktan sonra Hunlara karşı savaşmak üzere bazı boyları T’ai-ch’üan’de yerleştirdiğinde aralarında Ting-ling boyları da vardı. Neticede adı geçen Çinlinin onlara yiyecek ve yerleşecek yer vermemesi üzerine isyan ederek etrafı yağmalamışlar ve daha sonra kaçarak Hunlara bağlanmışlardı.

  V. yüzyıldan sonra kuzeyde yaşayan Türk boyları artık Töles adıyla anılıyordu. Yine bazı Kao-ch’e boylarının Juan-juan’lara saldırmaları dolayısıyla kaydedilen tarihi olaylarda adlarının Ting-ling olarak geçtiği görülmektedir. Zaten Tabgaç Devri’nde bazen Kao-ch’e Ting-ling tabirine rastlanmaktadır. Hunlar yıkıldıktan sonra bir kısım Ting-ling gidip Çin’in Kansu eyaletine yerleşmişti. Bunlar 447 yılına kadar çeşitli tarihi olaylara karışarak varlıklarını devam ettirdiler.

  M.S. 350’li yıllarda Çin kaynakları Ting-ling’leri üç ayrı noktada göstermektedir. Biri Gobi çölünde, ikincisi Baykal Gölü’nün güneyinde diğeri Kazakistan bozkırlarında bulunmaktaydı.

  Hunlar Orta Avrupa’ya doğru hareketlenince onlardan doğan boşluğu Ting-ling’lerin batı grubu doldurdu. Sir Derya’nın kuzey sahalarına yerleşen bu grup daha sonraları Doğu Avrupa’ya doğru ilerleyerek (M.S. 460) Ogurları oluşturacaktır.

  Gobi çölündeki grup Çinlilerle doğrudan temasa geçtiği gibi daha sonra Töles adını alacak ve yüzyıllarca Çin kaynaklarında bu adla anılacaktır.

  Büyük Hun İmparatorluğu döneminde ayrıca Pamirlerin kuzeyinde yaşayan Hu-te, Baykal Gölü’nün batısında Kırgızların ataları Chien-k’un, Hunların kuzeyinde Hun-yü, güney batılarında Ch’ü-she, Tanrı Dağlarının batı kısmından İli ülkesine doğru uzanan sahada Hu-chie gibi boylar da yaşamakta idi.


  NOT:
   Ahmet Yesevî Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi’nin 2. cildinde yer alan “İslam Öncesi Devrede Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları” adlı makalesinden yararlanılarak yazılmıştır.

  Etiketler:, , , , ,

 1. #1 Faruk
  Kasım 27th, 2014 at 13:38

  学术界一般都认为,丁零、高车、铁勒是今日维吾尔民族的先民,丁零、高车、铁勒的历史是今日维吾尔民族远古史的一个重要组成部分。本书根据史籍、考古材料并参照前人研究成果,证明鬼方是丁零的族源。集鬼方、丁零、高车、铁勒历史于一书,阐明其源流和历史,以显现维吾尔民族远古史的全貌,这不仅是个饶有兴趣的学术问题,而且具有现实意义。

  Bu tinglingler hakkındaki Çince tarihtir. burada Çinliler açık açık demişki tinglingler şimdiki Uygurlar’ın ataları diye ama siz çinceden çevirmişsiniz niye bunları uygur demediniz.

  Cevap Yaz.Post Reply
 2. #2 Tarih
  Kasım 27th, 2014 at 14:01

  Sevgili @Faruk, bizim bilimsel makaleyi kafamıza göre değiştirme lüksümüz bulunmamaktadır. Sayın Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın makalesininin Tinglingler bölümünü hiç değiştirmeden aynen yayımlandık. Bu konuda sorunuza muhattap gönül isterdi ki bu değerli hocamız olsaydı ancak maalesef şimdilik böyle bir imkanımız bulunmamakta. Ancak kendisinin iletişim adresini bulabilirsem bu ilgili konuya davet edip fikirlerini sunmasını rica edeceğiz. Umarım kendisi gelir de bizi aydınlatır.

  Cevap Yaz.Post Reply
 3. #3 Faruk
  Kasım 28th, 2014 at 18:58

  Tamam ben de beklerim gelmesini .

  Cevap Yaz.Post Reply
Yorum Yazin


sitemap