Türk Kelimesinin Anlamı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Türk Kelimesinin Anlamı

 • Türk Sözcüğünün Anlamı

  Türk sözcüğü tarih boyunca doğan, türeyen, kuvvetli, güçlü anlamlarını içermiştir.  Siyasal isim olarak ilk kez GÖK-TÜRK devleti tarafından kullanılmış, daha sonra ise Türkçe konuşan toplulukları ifade etmiştir.

  Coğrafi olarak Türkiye kelimesi, ilk olarak Bizans kaynaklarında 6. yüzyılda Orta Asya için kullanılmıştır. Anadolu ise XII(12) yüzyıldan itibaren Türkiye olarak adlandırılmıştır.

  • Türk kelimesine ilk kez Çin kaynaklarında rastlanmıştır.

  • Kaşgarlı Mahmut; Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde Türk kelimesini “Olgunluk Çağı” anlamında kullanmıştır.

  • Ziya Gökalp; “Töreli, kanun nizam sahibi” anlamında kullanmıştır.

  • A. Wambery’ye ; “Türemek” anlamında kullanmıştır.

  • G. Doerfer; “Devlete bağlı halk” anlamında kullanmıştır.

  • Alman Türkolog Müller; Ziya Gökalp gibi “Töreli, kanun-nizam sahibi” anlamında kullanmıştır.

  • Çin kaynaklarında “Miğfer” anlamında kullanılmıştır.

  • Uygur kaynaklarında “Güçlü, kuvvetli” anlamında kullanılmıştır.

  • Bunlar dışında “Erdemli, cesur, türeyen, çoğalan” anlamında da kullanılmıştır.

Yorum Yazin


sitemap